ЗАЛА №1. «Зародження прикордонної сторожі на теренах України»

НАЗАД
14 квiтня 2016 19:08

Процес еволюції кордонів має свої об’єктивні закономірності. До того ж саме поняття кордону не мислиться інакше, як у нерозривному зв’язку з інститутом державності. Саме тому експозицію відкривають матеріали, присвячені історії українських земель від найдавніших часів до початку VII ст. та першим спробам давніх слов’ян убезпечити свої кордони зведенням Змійових валів.

Наступна частина експозиції присвячена виникненню Русі та розширенню її кордонів в умовах багатовікового протистояння з кочовиками, зокрема Хазарським каганатом та печенігами.

В княжі часи, охороні рубежів держави надавалося виключне значення, захист кордону розглядався як одна з найважливіших державних функцій. Комплекс матеріалів (бойові реліквії, копії мініатюр з літописів, предмети побуту, малюнки-реконструкції міст та укріплень, особисті речі, інструменти, портрети видатних діячів тощо) розповідає про визначний внесок перших прикордонників Русі у справу розбудови та захисту кордонів держави: Оборонну реформу Володимира Великого, Пороську лінію оборони Ярослава Мудрого, політику Володимира Мономаха, спрямовану на єдність держави та його переможні походи проти половців.

Продовжують експозицію матеріали, що розповідають про політику охорони кордонів у Литовсько-Руський період та історію зародження українського козацтва.

Вдячна пам'ять народу назавжди зберегла образ тих, хто мужньо і стійко боронив їх землю від завойовників, звитяжно боровся за українську державність.

Героїчним захисникам південно-східних українських земель від турецько-татарських поневолювачів – запорізьким козакам, творцям козацької держави і особливостям організації охорони кордонів в Гетьманщині присвячена окрема частина експозиції. Цикл тематичних екскурсій з історії виникнення та розвитку прикордонної сторожі часів Русі та української держави – Гетьманщини, розроблений працівниками музею, в основі яких лежить оригінальний музейний предмет, дає змогу всебічно ознайомитися відвідувачам з героїчним минулим нашої держави.

Завершує експозицію залу комплекс матеріалів з етнографії, що розповідає про народні промисли та український побут у ХІХ ст.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}