Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»

НАЗАД
29 серпня 2023 11:20

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом 7 прикордонного загону

«Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних

засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного

сполучення «Краківець»»

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»

І. Загальні положення

1.1. Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець" (далі – Технологічна схема) розроблена відповідно до статті 25 Закону України від 05 листопада 2009 року "Про прикордонний контроль", Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI, постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю", від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та інших нормативно-правових актів України і визначає порядок взаємодії підрозділу охорони державного кордону 7 Карпатського прикордонного загону (далі – підрозділ охорони державного кордону), підрозділів митного оформлення митного поста "Краковець" Львівської митниці (далі – ПМО) та підрозділів інших державних контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець" (далі – пункт пропуску), загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю, особливості здійснення підрозділами державних контрольних служб окремих процедур контролю та їх складових елементів (перевірка документів, огляд транспортних засобів тощо) у рамках реалізації визначених законодавством компетенції та повноважень. При цьому зміст процедур контролю визначається чинним законодавством України.

1.2. У разі змін в законодавстві або якщо положення Технологічної схеми не відповідають визначеним законодавством України нормам чи правилам, встановленим міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до внесення відповідних змін, Технологічна

схема діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та міжнародним договорам України.

1.3. Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної схеми, не повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності у пункті пропуску.

1.4. Терміни, що вживаються у цій Технологічній схемі визначені нормативно – правовими актами з питань охорони державного кордону та митної справи.

ІІ. Місця для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску, зони прикордонного та митного контролю, місця стоянок транспортних засобів

2.1. Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України "Про прикордонний контроль".

2.2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів, перевізників і товарів, що переміщуються ними".

2.3. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пункті пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів.

Для здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у пункті пропуску визначені смуги руху, які позначені відповідними розпізнавальними знаками (табличками, дорожньою розміткою):

напрямок в’їзду в Україну:

смуга руху № 1-4 – для руху транспортних засобів комерційного призначення;

смуга руху № 5-6 – для руху автотранспорту громадян в загальному порядку пропуску (червоний коридор);

смуга руху № 7-8 – для руху автотранспорту громадян в спрощеному порядку пропуску (зелений коридор);

смуга руху № 9 – для руху офіційних делегацій, посадових осіб дипломатичних або консульських установ (СD) (зелений коридор);

смуга руху № 10 – для руху автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення (червоний коридор).

Напрямок виїзду з України:

смуга руху № 11-20 – для руху транспортних засобів комерційного призначення;

смуга руху № 21-22 – для руху транспортних засобів комерційного призначення, що здійснюють переміщення негабаритних вантажів;

смуга руху № 23 – для руху повернутих транспортних засобів;

смуга руху № 24 – для руху транспортних засобів громадян (зелений коридор, червоний коридор);

смуга руху № 25 – для руху офіційних делегацій, посадових осіб дипломатичних або консульських установ (СD) (зелений коридор);

смуга руху № 26 – для руху автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення (червоний коридор).

2.3.1. Смуги руху, позначені символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначені для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

2.3.2. Смуги руху, позначені символами червоного кольору ("червоний коридор"), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів громадян.

2.3.3. "Окрема смуга для руху автобусів" - місце здійснення прикордонного контролю і митного контролю та митного оформлення автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі - туристичних груп), що визначається з урахуванням існуючої інфраструктури пункту пропуску. Переміщення автобусів даною смугою руху здійснюється як проходження "червоним коридором".

2.3.4. "Окрема смуга руху СD" – місце здійснення прикордонного контролю і митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються офіційні делегації, посадові особи дипломатичних, консульських установ. Переміщення транспортних засобів даною смугою руху здійснюється як проходження "зеленим коридором".

2.4. Контроль осіб, що прямують в автобусах, товарів та особистих речей, які вони переміщують через державний кордон, здійснюється, як правило, без виходу пасажирів, або з виходом пасажирів в разі здійснення процедур контролю другої лінії в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

2.5. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений коридор" або "червоний коридор") для проходження прикордонного та митного контролю.

2.6. Межі території пункту пропуску визначаються та затверджуються відповідно до вимог пункту 22 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751.

2.7. Зони прикордонного контролю та митного контролю є режимною зоною пункту пропуску, на яких можуть встановлюватися додаткові режимні правила.

2.8. Зона прикордонного контролю у пункті пропуску визначається відповідно до пункту 20 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751 та визначена наказом Львівського прикордонного загону "Про режим в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець" та зони прикордонного контролю". Межі зон прикордонного контролю в пункті пропуску визначаються схемою, яка додається до наказу.

Зона прикордонного контролю в пункті пропуску встановлена і позначена інформаційними знаками та табличками:

На напрямку виїзд з України:

від лінії паспортного контролю до меж території пункту пропуску в бік кордону;

від тилової межі пункту пропуску (місце несення служби прикордонного наряду "Вартовий шлагбаума (тил) ") на відстань 40 метрів в бік кордону;

в місцях несення служби прикордонних нарядів;

в місцях огляду транспортних засобів (бокси поглибленого огляду або місця стоянки визначені прикордонними нарядами) під час проведення огляду;

в службових приміщеннях ДПСУ.

До зони прикордонного контролю в пункту пропуску не включається територія «магазину безмитної торгівлі», службове приміщення інспектора ПМО в місці несення служби прикордонного наряду "Вартовий шлагбаума (тил)".

На напрямку в’їзд в Україну:

від лінії паспортного контролю до меж території пункту пропуску в бік кордону;

від тилової межі пункту пропуску (місце несення служби прикордонного наряду "Вартовий шлагбаума (тил)") на відстань 30 метрів в бік кордону;

в місцях несення служби прикордонних нарядів;

в місцях огляду транспортних засобів (бокси поглибленого огляду або місця стоянки визначені прикордонними нарядами) під час проведення огляду;

в службових приміщеннях ДПСУ.

До зони прикордонного контролю в пункті пропуску не включається ваги та приміщення для її експлуатації, комплексна скануюча система стаціонарного типу для сканування вантажних транспортних засобів та контейнерів "NUCTECH BM 1215 LC" та приміщення для її експлуатації, службове приміщення ПМО в місці несення служби прикордонного наряду "Вартовий шлагбаума (тил)".

2.9. Зона митного контролю у пункті пропуску створюється митним постом "Краковець" Львівської митниці (далі – митний пост "Краковець") за погодженням з 7 прикордонним Карпатським загоном відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за №879/21191.

Зони митного контролю встановлюється на смугах руху автотранспорту, в залах митного огляду, складах митниці, інших приміщеннях, магазині безмитної торгівлі, позначена дорожньою розміткою та інформаційними табличками.

2.10. Для стоянки затриманих транспортних засобів визначений спеціальний майданчик, а поглиблений огляд транспортних засобів у пункті пропуску здійснюється в боксі для проведення поглибленого огляду, на смугах руху або в визначених для огляду місцях з обов’язковим виведенням транспортного засобу з загального потоку зі смуги руху.

ІІІ. Маршрути руху, місця стоянки і місця відстою транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Для здійснення контролю транспортних засобів, які перевозять через державний кордон отруйні (сильнодіючі) речовини та небезпечні вантажі, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України, можуть визначатись окремі смуги руху, спеціальні майданчики.

3.2. Відстій транспортних засобів, які перевозять через державний кордон отруйні (сильнодіючі) речовини та небезпечні вантажі: при в’їзді в Україну – в зоні митного контролю, перед виїздом з пункту пропуску, при виїзді з України – в зоні митного контролю, в спеціально відведеному місці для стоянки.

3.3. У разі виникнення ситуацій природного або техногенного характеру старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) інформує про виникнення ситуації чергового Краковецького районного відділу ГУ ДСНС України, припиняє здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів. Зміна прикордонних нарядів вивільняє пункт пропуску від транспортних засобів, за неможливості створює технологічні розриви між транспортними засобами для проїзду машин ДСНС та «Швидкої медичної допомоги».

ІV. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів, посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам, офіційних делегацій, аварійно-рятувальних формувань, підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав, осіб взятих під варту

4.1. Пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначення послідовності здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, здійснюється відповідно до вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через державний кордон, та Типової технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".

4.2. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення вантажів в  Україну та виїзду (вибуття) осіб, транспортних засобів і вивезення вантажів з України здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем.

Заходи офіційного контролю здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений коридор" або "червоний коридор") для проходження прикордонного та митного контролів.

4.4. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу органу охорони державного кордону за дійсними паспортними документами, та у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.

Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після проходження передбачених законодавством видів контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів прикордонного, митного та інших видів контролю.

4.5. Перевірка документів та митний контроль проводяться у павільйонах (модулях) паспортного та митного контролю, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу (за виключенням автобусів).

4.6. Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій посадовій особі підрозділу органу охорони державного кордону.

Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.

У разі відмови особі, під час проходження прикордонного контролю, в перетинанні державного кордону на в’їзд/виїзд з України та/або затримання такої особи, старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) інформує про зазначений факт керівника ПМО із наданням копії рішення про відмову в пропуску даній особі для скасування, у разі необхідності, відмітки про переміщення через митний кордон України цієї особи у функціональних модулях "Диспетчер ЗМК", "Журнал пункту пропуску" та/або "Пасажирський пункту пропуску" Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (далі – АСМО "Інспектор").

4.7. Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється посадовими особами ПМО відповідно до Митного кодексу України.

4.8. Посадова особа підрозділу органу охорони державного кордону надає дозвіл на в'їзд до пункту пропуску:

транспортним засобам учасників міжнародного руху за наявності реєстраційних номерів, відмінного розпізнавального знака держави реєстрації та у технічно справному стані;

особам, що перетинають державний кордон – за паспортними документами;

посадовим особам контрольних органів (служб) за службовими посвідченнями та затвердженими графіками роботи;

працівникам сфери обслуговування за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, документами, що посвідчують особу та затвердженими графіками роботи;

особам, які не прямують через державний кордон, за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, та документами, що посвідчують особу;

співробітникам правоохоронних органів, на території діяльності яких розташовані пункти пропуску, за службовими посвідченнями та письмовими приписами керівників цих органів з попереднім повідомленням начальника органу охорони державного кордону.

4.8.1. Запуск на територію пункту пропуску транспортних засобів та осіб, що в них слідують, здійснюється в порядку черговості по мірі їх прибуття до пункту пропуску, з дозволу посадових осіб підрозділу охорони державного кордону при наявності в усіх осіб документів та чинного страхового сертифіката на транспортний засіб, шляхом видачі контрольного талона, на кожний транспортний засіб відповідно до обраної водієм (пасажирами) смуги руху.

Запуск транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється посадовою особою підрозділу охорони державного кордону за погодженням з уповноваженою посадовою особою ПМО у кількості, достатній для забезпечення режиму у пункті пропуску та зоні митного контролю. Підрозділ  охорони державного кордону та ПМО визначають кількість транспортних засобів, яка одночасно може перебувати у пункті пропуску в зоні очікування на здійснення прикордонного та митного контролю.

4.8.2. При прибутті транспортного засобу до пункту пропуску через державний кордон прикордонний наряд "Вартовий шлагбаума" перевіряє у водія наявність чинного страхового сертифіката (або внутрішнього договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності) на транспортний засіб.

4.8.3. У разі наявності у водія чинного страхового сертифіката (або внутрішнього договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності), транспортний засіб пропускається на територію пункту пропуску для проходження визначених законодавством контрольних процедур.

4.8.4. Якщо у водія відсутній страховий сертифікат (або внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності), транспортний засіб на територію пункту пропуску не пропускається.

Подальший рух транспортного засобу дозволяється тільки після укладання відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

4.8.5. Допуск автобусів, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення пасажирів, на режимну територію пункту пропуску здійснюється поза чергою з додержанням порядку пропуску автотранспортних засобів через державний кордон України по окремих смугах для руху автобусів.

4.8.6. Під час в’їзду у пункт пропуску транспортного засобу прикордонний наряд "Вартовий шлагбаума" видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

4.9. Інформація про в’їзд (прибуття) товарів та транспортних засобів у пункт пропуску надається посадовій особі ПМО митного поста "Краковець" особою, що здійснює їх переміщення через митний кордон України.

4.10. За результатами митного контролю посадові особи ПМО митного поста "Краковець" приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення посадовими особами митного поста "Краковець" приймається, як правило, протягом однієї доби.

Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митниці, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

4.11. Виїзд транспортного засобу із зони митного контролю пункту пропуску дозволяється виключно за наявності в контрольному талоні відмітки особистої номерної печатки (далі – ОНП) посадової особи ПМО митного поста "Краковець".

4.12 У разі звернення громадян про втрату контрольного талону, підрозділом охорони державного кордону та ПМО вживаються спільні заходи з метою встановлення наявності або відсутності ознак порушень законодавства з питань митної справи або охорони державного кордону, зокрема, ідентифікації транспортного засобу, перевірки наявності відомостей про здійснення митного та прикордонного контролю у відомчих базах даних, перевірки наявності контрольного талону з відмітками про проходження паспортного та митного контролю у справах підрозділів, які здійснювали свої обов’язки в період від дати та часу завершення контролю згідно з відомчими базами даних до моменту звернення про втрату контрольного талону тощо.

4.13. У разі прийняття рішення про повернення товарів та/або транспортного засобу на територію суміжної держави, виїзд транспортного засобу із зони митного контролю здійснюється у супроводі посадової особи ПМО митного поста "Краковець" спільно з посадовою особою підрозділу охорони державного кордону та іншого державного контрольного органу – ініціатора такого повернення до виїзду з території пункту пропуску.

4.14. Товари, що відповідно до законодавства підлягають митному оформленню, та транспортні засоби, що переміщуються у пункті пропуску, підлягають обліку шляхом їх реєстрації посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" у відповідних базах даних органів Держмитслужби.

Митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, як правило, здійснюються однією посадовою особою ПМО митного поста "Краковець".

Посадові особи інших підрозділів Львівської митниці залучаються до митного оформлення у разі виникнення складних питань при визначенні митної вартості, коду товару, країни походження тощо, що унеможливлюють проведення митного оформлення посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" одноособово.

Здійснення митного контролю та митного оформлення однією посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" не повинно впливати на ефективність та якість проведення контролю та забезпечення при цьому додержання вимог законодавства з питань державної митної справи.

4.15. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного, митного та інших видів контролю здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону, ПМО митного поста "Краковець" та інших підрозділів державних контрольних служб, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, в межах визначеної законодавством компетенції.

Пропуск через державний кордон України транзитних товарів та автомобільних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.

4.16. Прикордонний та митний контроль осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору ("зелений коридор"), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Службова особа підрозділу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу ПМО митного поста "Краковець" про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби, та проставляє відповідні відмітки у контрольному талоні.

4.17. На смугах руху "зелений коридор" та "червоний коридор" посадовими особами ПМО митного поста "Краковець" митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

4.18. Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, що засвідчується посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

4.19. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності на контрольному талоні відміток про перетинання державного кордону та ОНП посадової особи ПМО митного поста "Краковець".

4.20. Порядок здійснення контролю на в'їзд в Україну

4.20.1. Порядок здійснення контролю осіб, товарів та транспортних засобів на в’їзд в Україну здійснюється в послідовності визначеній пунктом 4.2. з врахуванням наступних положень та особливостей.

4.20.2. Транспортний засіб, що прямує в Україну, при в'їзді у пункт пропуску зустрічає прикордонний наряд "Вартовий шлагбаума (кордон)" (далі – "ВШк") який перевіряє у осіб наявність документів та здійснює його запуск на територію пункту пропуску у відповідності до вимог підпунктів 4.8.1. – 4.8.6. пункту 4.8 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.20.3. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, у тому числі валютних цінностей.

В залежності від вибору особою (водієм чи пасажиром) смуги руху прикордонний наряд "ВШк" заповнює та видає відповідний контрольний талон згідно пункту 6.3. розділу VІ цієї Технологічної схеми.

4.20.4. Під час несення служби прикордонний наряд "ВШк" здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які в'їжджають у пункт пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у відповідності до вимог пункту 3 та підпункту 5.1. пункту 5 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів" та загальну ідентифікацію транспортних засобів у відповідності до вимог пункту 7 розділу ІІ Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року №725.

У разі слідування вантажних транспортних засобів з вантажем, візуальний огляд здійснюється без відкриття та огляду вантажного відсіку транспортного засобу.

4.20.5. Здійснення контролю допустимого рівня іонізуючого випромінювання під час слідування осіб, транспортних засобів, вантажів в пункті пропуску здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону відповідно до Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №715 з використанням стаціонарних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) у відповідності до вимог підпунктів 4.42.1. – 4.42.8. пункту 4.42. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.20.6. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "Перевірка документів" (далі – "ПД").

4.20.7 Паспортний контроль проводиться в порядку, що визначений статтями 7-10 Закону України "Про прикордонний контроль" та відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 червня 2012 року №407 "Про затвердження Інструкція з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон", зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за №1083/21395.

4.20.8. У визначених випадках прикордонним нарядом "ПД" здійснюється видача іноземцю або особі без громадянства імміграційної картки, а у разі потреби надаються роз’яснення про порядок її заповнення згідно вимог визначених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 серпня 2018 року №697 "Про затвердження Положення про імміграційну картку" зареєстрованого в міністерстві юстиції України 14 вересня 2019 року за №1058/32510.

4.20.9. Прикордонний наряд "ПД" здійснює перевірку у власника транспортного засобу, страхового сертифікату «Зелена картка» або внутрішнього договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

В разі відсутності чинного страхового сертифікату прикордонний наряд "ПД", з дозволу старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску) виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його у суміжну державу.

Порядок перевірки чинності страхових сертифікатів із використанням єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (ЦБД МТСБУ) договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.41.1. – 4.41.6. пункту 4.40. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.20.10. Контроль осіб, відносно яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року №280 "Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України" та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 червня 2017 року №535 "Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.20.11. Порядок здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14 травня 2018 року №392 «Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 25 липня 2018 року за №869/32321.

4.20.12. Процедуру здійснення реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пункті пропуску через державний кордон визначено вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року №798 "Про затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон".

4.20.13. Механізм фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску, здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону, які виконують обов’язки в прикордонному наряді "ПД" з урахуванням аналізу та оцінки ризиків, а також положень частин четвертої, п’ятої статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 квітня 2019 року №310 "Про затвердження Порядку фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення" зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15 травня 2019 року за №496/33467.

4.20.14. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК "Гарт 1/П".

4.20.15. Порядок внесення інформації щодо громадян та транспортних засобів, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК "Гарт 1/П" здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

Інформація про транспортні засоби заповнюється з наданих реєстраційних документів на них.

4.20.16. При отриманні повідомлення в автоматичному режимі бази даних ПТК АСПК "Гарт 1/П" про повторність перетину кордону громадянином протягом доби, посадова особа відділу прикордонної служби інформує про даний факт посадову особу митниці згідно встановленого порядку.

4.20.17. Прикордонний наряд "ПД" контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка подала на паспортний контроль документи та заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.20.18. Прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" (далі – "ОТЗ") з метою недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів, здійснюється огляд транспортних засобів та вантажів.

4.20.19. Огляд транспортних засобів і вантажів прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється із застосуванням заходів контролю першої та другої лінії прикордонного контролю з дотриманням норм частини другої та четвертої статті 6 Закону України "Про прикордонний контроль"  та у відповідності до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів".

4.20.20. Перевірка транспортних засобів з метою виявлення викрадених та ознак, що вказують на їх можливе викрадення або незаконне заволодіння ними, здійснюється шляхом проведення загальної або повної ідентифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2017 року №725 "Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.20.21. Прикордонний наряд "ОТЗ" контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.20.22. Контрольний талон вилучається прикордонним нарядом "Вартовий шлагбаума (тил)" (далі – "ВШт"), при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

При цьому прикордонний наряд "ВШт" перевіряє наявність у контрольному талоні відмітки про перетинання державного кордону України та відмітки про проходження митного контролю (ОНП), що є підставою для надання дозволу на виїзд за межі території пункту пропуску транспортному засобу та звіряє реєстраційний номер транспортного засобу та наявність кількості осіб в транспортному засобі відповідно до вказаної кількості в контрольному талоні.

4.20.23. Під час несення служби прикордонний наряд "ВШт" здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які виїжджають з пункту пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у відповідності до вимог пункту 3 та підпункту 5.1. пункту 5 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів" та загальну ідентифікацію транспортних засобів у відповідності до вимог пункту 7 розділу ІІ Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року №725.

У разі слідування вантажних транспортних засобів з вантажем, візуальний огляд здійснюється без відкриття та огляду вантажного відсіку транспортного засобу.

4.21. Послідовність здійснення контролю на смугах руху "зелений коридор" при в'їзді в Україну

4.21.1. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений коридор") для проходження прикордонно-митного контролю.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "зелений коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. Обрання смуги руху "зелений коридор" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через державний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність особи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю настає відразу після прибуття у зону митного контролю.

Громадяни, які проходять (проїжджають) через "зелений коридор", звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

4.21.2. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

4.21.3. Перевірка документів та митний контроль проводяться, як правило, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. Водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб посадовим особам прикордонної служби та митниці.

На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України або ПМО митного поста «Краковець» Львівської митниці – особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.21.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" у відповідності до вимог підпунктів 4.20.6. – 4.20.17. пункту 4.20. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.21.5. Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставлянням прикордонним нарядом "ПД" у контрольному талоні проходження видів контролю по "зеленому коридору" відмітки про перетинання державного кордону України "В'їзд", після чого уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону скеровує транспортний засіб в зону митного контролю.

4.21.6. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" (далі – "ОТЗ") у відповідності до вимог підпунктів 4.20.18. – 4.20.21. пункту 4.20. та підпунктів 4.30.1. – 4.30.6. пункту 4.30. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.21.7. Під час здійснення митного контролю посадовою особою ПМО перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.21.8. Посадові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ПМО митного поста "Краковець" взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, вповноважена посадова особа ПМО митного поста "Краковець" вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

4.21.9. Під час проведення перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну, прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" (далі – "ОТЗ") здійснюється візуальний огляд транспортного засобу.

Під час митного контролю з метою виявлення предметів,  що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовими особами ПМО м/п «Краковець» може здійснюватися візуальний огляд транспортного засобу.

4.21.10. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ПМО митного поста "Краковець", транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце або направлений в бокс поглибленого огляду.

4.21.11. У разі, якщо під час митного контролю виявлено товари або предмети, що підлягають іншим видам контролю (крім митного), службова особа ПМО митного поста "Краковець" залучає службову або посадову особу підрозділу державної контрольної служби для здійснення в установленому законодавством порядку відповідного контролю.

4.21.12. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє на талоні відмітки про перетинання державного кордону України "В'їзд", а посадова особа ПМО митного поста "Краковець" напрямок переміщення та відбиток особистої номерної печатки та скеровує транспортний засіб на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

4.21.13. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор" здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил, лише у разі якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами. Таке перенаправлення, як правило здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

При цьому, на такий транспортний засіб посадовою особою митниці видається контрольний талон для проходження видів контролю по "червоному коридору", а контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" долучається до нього, як невід’ємна частина.

4.21.14. У випадку виявлення, під час здійснення митного контролю транспортного засобу та багажу громадян, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.22. Послідовність здійснення контролю на "червоному коридорі" при в'їзді в Україну

4.22.1. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "червоний коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортного засобу, особистих речей та вантажу шляхом декларування ( письмового або усного).

4.22.2. Після в'їзду у пункт пропуску здійснюється контроль вагових параметрів автомобільних транспортних засобів (на електронних динамічних вагах для транспортних засобів комерційного призначення) з видачею роздруківки контролю вагових параметрів, якщо такий контроль здійснювався.

4.22.3. Після проведення процедури контролю вагових параметрів транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються прикордонний наряд "ПД".

Після зупинки вантажного автотранспорту на лінії "СТОП" в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом здійснюється попередній візуальний огляд автотранспорту (контроль першої лінії) з використанням службових собак. У випадку спрацювання службової собаки, виявлення в ході огляду ознак, які вказують на можливе незаконне перебування осіб у транспортних засобах чи серед вантажу, при надходженні оперативної інформації відносно транспортного засобу проводяться заходи контролю другої лінії. По завершенню попереднього візуального огляду (контроль першої лінії) водії (особи) з транспортних засобів направляються прикордонним нарядом, який здійснював попередній огляд, до місця несення служби прикордонного наряду "ПД" для проходження паспортного контролю.

Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, під час здійснення прикордонного контролю залишаються всередині цих засобів. На вимогу уповноважених  службових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів або інших контрольних служб зазначені особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.22.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" у відповідності до вимог підпунктів 4.20.6. – 4.20.17. пункту 4.20. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.22.5. Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставлянням прикордонним нарядом "ПД" у контрольному талоні проходження видів контролю по "червоному коридору" відмітки про перетинання державного кордону України "В'їзд", після чого уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону скеровує транспортний засіб в зону митного контролю.

4.22.6. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" (далі – "ОТЗ") у відповідності до вимог підпунктів 4.20.18. – 4.20.21. пункту 4.20. та підпунктів 4.30.1. – 4.30.6. пункту 4.30 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.22.7. Запуск транспортного засобу у зону митного контролю здійснюється посадовою особою ПМО митного поста "Краковець", яка аналізує товаросупровідні документи, проставляє на них штамп "Під митним контролем" та вносить необхідні відомості до відповідних баз даних органів Держмитслужби.

Після цього в контрольному талоні робить запис про найменування товару (якщо такий є, а якщо відсутній, то робить запис "Без вантажу") та напрямок переміщення.

Після занесення інформації посадовою особою ПМО митного поста "Краковець", транспортний засіб направляється на майданчик (зону митного контролю), після чого перевізник, декларант або уповноважена особа із товаросупровідними документами направляється у "Єдиний Офіс" для подальшого митного оформлення, та здійснення митних формальностей у відповідності до вимог чинного митного законодавства.

4.22.8. Митний контроль вантажних автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору ("червоний коридор"), у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" у відповідності до розподілу обов’язків.

4.22.9. Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватись посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб митного органу або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

4.22.10. Огляд та переогляд транспортних засобів, товарів, ручної поклажі та багажу здійснюється посадовими особами ПМО митного поста "Краковець" з урахуванням положень статей 338, 339 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 "Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України" та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року №1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

4.22.11. Про результати огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт (далі – Акт огляду) за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року № 636 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року № 1004/21316.

4.22.12. У разі необхідності проведення митного огляду з використанням комплексної скануючої системи стаціонарного типу для сканування вантажних транспортних засобів та контейнерів "NUCTECH BM 1215 LC" транспортний засіб направляться посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" в місце розміщення Комплексної скануючої системи "NUCTECH BM 1215 LC" під контролем старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску).

Після проведення митного огляду з використанням Комплексної скануючої системи "NUCTECH BM 1215 LC", транспортний засіб повертається у зону митного контролю для завершення митних формальностей.

4.22.13. Відповідно до переліку товарів, що підлягають заходам офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через державний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного поста визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" або залучення посадових осіб відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

4.22.14. Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, що засвідчується посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Після закінчення митного оформлення транспортного засобу та товару у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" проставляється відмітка особистої номерної печатки посадової особи ПМО митного поста "Краковець", якою завершено таке митне оформлення, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд з пункту пропуску.

4.22.15. Під час виїзду транспортних засобів із зони митного контролю, посадова особа ПМО митного поста "Краковець", на яку покладено обов’язки щодо випуску транспортних засобів із зони митного контролю, перевіряє інформацію, що міститься у контрольному талоні та вносить інформацію про виїзд транспортного засобу із зони митного контролю до відповідних електронних журналів.

У випадку відсутності на контрольному талоні вищевказаних відміток (чи однієї з них), забезпечує повернення транспортного засобу в зону митного контролю та одночасно інформує про даний факт безпосереднього керівника.

4.23. Послідовність здійснення контролю на окремих смугах для руху автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при в'їзді в Україну.

4.23.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на окремій смузі для руху автобусів, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

4.23.2. Під час здійснення прикордонного контролю без виходу пасажирів з автобусу прикордонним нарядом "ПД" проводиться відбір документів особисто у кожного пасажира та після проведення перевірки повертаються кожному громадянину особисто.

4.23.3. Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на відповідній смузі руху біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та митного поста здійснюється прикордонний та митний контроль. Рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

після прикордонного та митного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО митного поста, на смузі руху або на спеціальному майданчику здійснюється спільний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

4.23.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом – "ПД"у відповідності до вимог підпунктів 4.20.6. – 4.20.17. пункту 4.20. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Повернення документів здійснює прикордонний наряд "ПД" кожному громадянину особисто. Після чого прикордонний наряд "ПД" проставляє відмітку про перетинання державного кордону України "В'їзд" на контрольному талоні, що свідчить про завершення паспортного контролю.

4.23.5. Огляд транспортних засобів здійснюється прикордонним нарядом "ОТЗ" у відповідності до вимог підпунктів 4.20.18. – 4.20.21. пункту 4.20. та підпунктів 4.30.1. – 4.30.6. пункту 4.30. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.23.6. Для здійснення митного контролю водій транспортного засобу пред’являє посадовій особі ПМО митного поста "Краковець", згідно журналу розподілу документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ПМО митного поста "Краковець" проводить ідентифікацію транспортного засобу пред’явленим документам та вносить до відповідних електронних журналів АСМО "Інспектор" необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.23.7. У разі наявності інформації щодо причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди може здійснюватися спільний огляд транспортного засобу та переміщуваного громадянами багажу.

4.23.8. У разі ввезення товарів, предметів, що підлягають оподаткуванню, посадова особа ПМО митного поста "Краковець" здійснює контроль за ваговими параметрами та вартістю товарів, відповідно до поданих громадянином митної декларації, товарних чеків, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу тощо. У випадках, передбачених чинним законодавством, вживає заходів щодо контролю за сплатою митних платежів громадянами.

4.23.9. Після закінчення митних процедур, пов’язаних з візуальним оглядом транспортного засобу, митним оглядом особистих речей та супроводжуваного багажу пасажирів, оглядом транспортного засобу, посадова особа ПМО митного поста "Краковець" здійснює документальний контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями, а також здійснює розрахунок єдиного збору.

4.23.10. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення посадова особа ПМО митного поста "Краковець" проставляє відбиток особистої номерної печатки на контрольному талоні та скеровує автобус на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

4.24. Порядок здійснення контролю на виїзд з України

4.24.1. Порядок здійснення контролю осіб, товарів та транспортних засобів на виїзд з України здійснюється в послідовності, визначеній пунктом 4.2. з врахуванням наступних положень та особливостей.

4.24.2. Транспортний засіб, що прямує на виїзд з України, при в'їзді у пункт пропуску зустрічає прикордонний наряд "Вартовий шлагбаума (тил)" (далі – "ВШт") який перевіряє у осіб наявність документів та здійснює його запуск на територію пункту пропуску у відповідності до вимог підпунктів 4.8.1. – 4.8.6. пункту 4.8 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.24.3. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, у тому числі валютних цінностей.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "зелений коридор" або "червоний коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій та декларування.

4.24.4. Транспортний засіб, що прямує з України, при в'їзді у пункт пропуску зустрічає прикордонний наряд "ВШт" який перевіряє у осіб наявність паспортних документів на право перетинання державного кордону.

В залежності від вибору особою (водієм чи пасажиром) смуги руху прикордонний наряд "ВШт" заповнює та видає відповідний контрольний талон згідно пункту 6.3. розділу VІ цієї Технологічної схеми, у якому зазначає необхідні відомості.

Дозвіл на в'їзд транспортних засобів на територію пункту пропуску надає прикордонний наряд "Вартовий шлагбаума (тил)".

4.24.5. Під час несення служби прикордонний наряд "ВШт" здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які в'їжджають у пункт пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у відповідності до вимог пункту 3 та підпункту 5.1. пункту 5 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року № 260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів" та загальну ідентифікацію транспортних засобів у відповідності до вимог пункту 7 розділу ІІ Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року №725.

У разі слідування вантажних транспортних засобів з вантажем, візуальний огляд здійснюється без відкриття та огляду вантажного відсіку транспортного засобу.

4.24.6. Здійснення контролю допустимого рівня іонізуючого випромінювання під час слідування осіб, транспортних засобів, вантажів в пункті пропуску здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону відповідно до Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №715 з використанням стаціонарних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) у відповідності до вимог підпунктів 4.42.1. – 4.42.8. пункту 4.42. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.24.7. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД".

4.24.8. Перевірка паспортних документів проводиться в порядку, що визначений статтями 7-10 Закону України "Про прикордонний контроль" та відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 червня 2012 року №407 "Про затвердження Інструкція з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон" зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за №1083/21395.

4.24.9. Прикордонний наряд "ПД" здійснює перевірку у власника транспортного засобу страхового сертифікату.

В разі відсутності чинного страхового сертифікату прикордонний наряд "ПД", з дозволу старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його назад в Україну.

Порядок перевірки чинності страхових сертифікатів із використанням єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (ЦБД МТСБУ) договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.41.1. – 4.41.6. пункту 4.41. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.24.10. Контроль осіб, відносно яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року №280 "Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України" та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 червня 2017 року №535 "Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.24.11. Процедуру здійснення реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пункті пропуску через державний кордон визначено вимогами Постанови Кабінету Міністрів від 03 жовтня 2018 року №798 "Про затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон".

4.24.12. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК "Гарт 1/П".

4.24.13. Порядок внесення інформації щодо громадян та транспортних засобів, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК "Гарт 1/П" здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

Інформація про транспортні засоби заповнюється з наданих реєстраційних документів на них.

4.24.14. Прикордонний наряд "ПД" контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка подала на паспортний контроль документи та заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.24.15. Прикордонним нарядом "ОТЗ" з метою недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів, здійснюється огляд транспортних засобів та вантажів.

4.24.16. Огляд транспортних засобів і вантажів прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється із застосуванням заходів контролю першої та другої лінії прикордонного контролю з дотриманням норм частини другої та четвертої статті 6 Закону України "Про прикордонний контроль" та у відповідності до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів".

4.24.17. Перевірка транспортних засобів з метою виявлення викрадених та ознак, що вказують на їх можливе викрадення або незаконне заволодіння ними, здійснюється шляхом проведення загальної або повної ідентифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2017 року №725 "Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.24.18. Прикордонний наряд "ОТЗ" контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.24.19. Контрольний талон вилучається прикордонним нарядом "Вартовий шлагбаума (кордон)" (далі – "ВШк"), при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

При цьому прикордонний наряд "ВШк" перевіряє наявність у контрольному талоні відмітки про перетинання державного кордону України та відмітки про проходження митного контролю (ОНП), що є підставою для надання дозволу на виїзд за межі території пункту пропуску транспортному засобу та звіряє наявність кількості осіб в транспортному засобі відповідно до вказаної кількості в контрольному талоні.

4.24.20. Під час несення служби прикордонний наряд "ВШк" здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які виїжджають з пункту пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у відповідності до вимог пункту 3 та підпункту 5.1. пункту 5 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів".

У разі слідування вантажних транспортних засобів з вантажем, візуальний огляд здійснюється без відкриття та огляду вантажного відсіку транспортного засобу.

4.25. Послідовність здійснення контролю на "зеленому коридорі" при виїзді з України

4.25.1. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений коридор") для проходження прикордонного та митного контролів.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "зелений коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. Обрання смуги руху "зелений коридор" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через державний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність особи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю настає відразу після прибуття у зону митного контролю.

Громадяни, які проходять (проїжджають) через "зелений коридор", звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

4.25.2. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

4.25.3. Перевірка документів та митний контроль проводяться, як правило, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. Водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб посадовим особам прикордонної служби та митниці.

На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України або ПМО митного поста «Краковець» – особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.25.4. Під час здійснення митного контролю посадовою особою ПМО перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.25.5. Службові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ПМО митного поста "Краковець" взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які вивозять з України транспортні засоби.

У разі отримання інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, вповноважена посадова особа ПМО митного поста "Краковець" вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

4.25.6. Під час проведення перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до вивезення з України, прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється візуальний огляд транспортного засобу.

Під час митного контролю з метою виявлення предметів,  що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" може здійснюватися візуальний огляд транспортного засобу.

4.25.7. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ПМО митного поста "Краковець", транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце або направлений в бокс поглибленого огляду.

4.25.8. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор" здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил лише у разі якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами. Таке перенаправлення як правило здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

При цьому, на такий транспортний засіб посадовою особою митниці видається контрольний талон для проходження видів контролю по "червоному коридору", а контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" долучається до нього, як невід’ємна частина.

4.25.9. У випадку виявлення, під час здійснення митного контролю транспортного засобу та багажу громадян, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.25.10. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення посадова особа ПМО митного поста "Краковець" проставляє на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки та скеровує транспортний засіб на виїзд із зони митного контролю для проходження паспортного контролю.

4.25.11. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.7. – 4.24.14. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.25.12. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом "ОТЗ" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.15. – 4.24.19. пункту 4.24. та підпунктів 4.30.1. – 4.30.6. пункту 4.30 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.25.13. Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставлянням прикордонним нарядом "ПД" у контрольному талоні проходження видів контролю по "зеленому коридору" відмітки про перетинання державного кордону України "Виїзд", після чого уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону скеровує транспортний засіб на виїзд з пункту пропуску.

4.25.14. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів посадова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє на талоні відмітку про перетинання державного кордону України "Виїзд" та скеровує транспортний засіб на виїзд із пункту пропуску.

4.26. Послідовність здійснення контролю на "червоному коридорі" при виїзді з України

4.26.1. Після в'їзду у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону, посадова особа ПМО митного поста "Краковець".

Перевізник або декларант чи уповноважена ними особа пред'являє для перевірки необхідні документи.

Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, під час здійснення прикордонного контролю залишаються всередині цих засобів. На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів або інших контрольних служб зазначені особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.26.2. Митний контроль вантажних автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору ("червоний коридор"), у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" у відповідності до розподілу обов’язків.

4.26.3. Посадові особи ПМО митного поста "Краковець" визначають на підставі поданих документів та переліку товарів, які підлягають необхідним видам контролю транспортного засобу і товарів.

4.26.4. Під час проведення перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну, прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється візуальний огляд транспортного засобу.

Під час митного контролю з метою виявлення предметів,  що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" здійснює загальний огляд транспортних засобів та товарів.

4.26.5. Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватись посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб митного органу або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

4.26.6. Митний огляд та переогляд транспортних засобів, товарів, ручної поклажі та багажу здійснюється посадовими особами ПМО митного поста «Краковець» з урахуванням положень статей 338, 339 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 "Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України" та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року №1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

4.26.7. Про результати огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт (далі – Акт огляду) за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року №636 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316).

4.26.8. У разі необхідності проведення митного огляду з використанням комплексної скануючої системи стаціонарного типу для сканування вантажних транспортних засобів та контейнерів "NUCTECH BM 1215 LC" транспортний засіб направляться посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" в місце розміщення Комплексної скануючої системи "NUCTECH BM 1215 LC" під контролем старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску).

4.26.9. Після закінчення митного оформлення транспортного засобу та товару у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" проставляється відмітка особистої номерної печатки посадової особи ПМО митного поста "Краковець", якою завершено таке митне оформлення, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд з пункту пропуску.

4.26.10. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом "ОТЗ" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.15. – 4.24.19. пункту 4.24. та підпунктів 4.30.1. – 4.30.6. пункту 4.30. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.26.11. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.7. – 4.24.14. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.26.12. Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставлянням прикордонним нарядом "ПД" у контрольному талоні проходження видів контролю по "червоному коридору" відмітки про перетинання державного кордону України "Виїзд", після чого уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону скеровує транспортний засіб на виїзд з пункту пропуску.

4.27. Послідовність здійснення контролю на окремих смугах для руху автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при виїзді з України

4.27.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на окремій смузі для руху автобусів, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

4.27.2. Під час здійснення прикордонного контролю без виходу пасажирів з автобусу прикордонним нарядом "ПД" проводиться відбір документів особисто у кожного пасажира та після проведення перевірки повертаються кожному громадянину особисто.

4.27.3. Для здійснення митного контролю водій транспортного засобу пред’являє посадовій особі ПМО митного поста "Краковець", документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ПМО митного поста "Краковець" проводить ідентифікацію транспортного засобу пред’явленим документам та вносить до відповідних електронних журналів АСМО "Інспектор" необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.27.4. Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на окремій смузі для руху автобусів біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО здійснюється прикордонний та митний контроль. Рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю.

Після прикордонного та митного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

4.27.5. Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО митного поста "Краковець", на смузі руху або на спеціальній площадці здійснюється спільний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

4.27.6. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом "ОТЗ" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.15. – 4.24.19. пункту 4.24. та підпунктів 4.30.1. – 4.30.6. пункту 4.29 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.27.7. З метою забезпечення здійснення громадянами декларування переміщуваних ними товарів та інших предметів, уповноваженою посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" здійснюється попереднє усне опитування громадян, та при необхідності, громадянам видаються митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 431.

4.27.8. У разі причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди огляд транспортного засобу проводиться спільно службовими особами підрозділу охорони державного кордону та посадовими особами ПМО митного поста "Краковець".

4.28. Послідовність здійснення повернення осіб, транспортних засобів та вантажів контрольними службами

4.28.1. За наявності обґрунтованих підстав посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" може бути відмовлено перевізнику, декларанту або  уповноваженій особі, у пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. У разі відмови в пропуску посадовою особою ПМО митного поста "Краковець" виписується Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України (далі – Картка відмови) за встановленою формою.

Товари та транспортні засоби, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов'язкових платежів), підлягають вивезенню з пункту пропуску у максимально короткий термін або передачі на склад митниці для зберігання.

Обов'язковій передачі на склад митного органу для зберігання підлягають товари та транспортні засоби, визначені статтею 238 Митного кодексу України.

Виїзд транспортних засобів із не пропущеними або затриманими товарами на склад митниці здійснюється у супроводі посадової особи ПМО митного поста "Краковець", яка здійснювала їх митний контроль або посадової особи підрозділу протидії митним правопорушенням митниці.

4.28.2. Копія Картки відмови долучається до контрольного талону та є підставою для повернення транспортного засобу. Порядок подальших дій у разі повернення здійснюється у відповідності до вимог цієї Технологічної схеми

4.28.3. У разі відмови митного органу в пропуску через митний кордон, прийнятті митної декларації чи митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення по причині неподання відомостей та документа(ів), необхідного(их) для здійснення митного контролю та митного оформлення, що переміщуються через митний кордон України, у рішенні про відмову у митному оформленні зазначаються причини відмови та наводяться вичерпні роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити інформацію про порядок його оскарження.

Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 255 МКУ для завершення митного оформлення.

4.28.4. Повернення товарів, які не можуть бути пропущені через митний кордон України згідно чинного законодавства, може здійснюватись на підставі рішення, викладеного в резолюції начальника митного поста "Краковець " або уповноваженої особи, начальника ПМО митного поста "Краковець" на заяві громадянина.

4.28.5. У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними службовими або посадовими особами ПМО чи підрозділів державних контрольних служб, які здійснюють інші види контролю у пункті пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається письмове обґрунтування з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ прикріплюється до контрольного талона на транспортний засіб і є підставою для погашення такого талона.

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб ПМО митного поста "Краковець", підрозділу охорони державного кордону та ініціатора повернення.

4.28.6  У разі виявлення негативного результату контролю представник відповідного контролюючого органу протягом години подає у письмовому вигляді підрозділу охорони державного кордону і митному органу інформацію, в якій містяться назва та вага (нетто) товару, код товару згідно з УКТЗЕД, відомості про відправника та одержувача (за наявності), причину негативного результату контролю.

4.28.7. У разі прийняття рішення про повернення транспортного засобу за межі митної території України, посадовою особою митниці, яка прийняла рішення про таке повернення, на звороті контрольного талону робиться запис "Повернення в РП", який засвідчується штампом «Під митним контролем» та особистим підписом, прізвищем та ініціалами. При цьому відтиск ОНП на контрольному талоні не проставляється".

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадової особи митниці, яка прийняла рішення про повернення та підрозділу охорони державного кордону.

4.29. Спрощений пропуск

4.29.1. Посадові особи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані.

4.29.2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих дій і заходів прикордонного контролю, передбачених частиною четвертою статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль». При цьому у паспортних та в інших документах, передбачених законодавством, чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов'язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.

У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в'їжджають в Україну, перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України.

4.29.3. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником підрозділу охорони державного кордону.

Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово, з урахуванням обставин, які його спричинили.

4.30. Здійснення огляду транспортних засобів із застосуванням заходів контролю другої лінії та спільного проведення огляду транспортних засобів та вантажів.

4.30.1. Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно транспортних засобів та вантажів приймає старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску).

Контроль другої лінії проводиться:

у разі здійсненням гласних і негласних пошукових заходів із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів і використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності;

у разі спрацювання технічних засобів прикордонного контролю та службових собак;

у разі надходження розпорядження керівника Львівського прикордонного загону;

під час виконання доручень уповноважених державних органів щодо проведення огляду транспортних засобів, на яких особи  прямують через  державний кордон України, і майна, що їм належить, та вилучення виявлених при цьому предметів й речовин, заборонених до вивезення і ввезення в Україну, та предметів контрабанди;

на підставі інформувань правоохоронних (контрольних) органів та прикордонних служб Республіки Польща;

у разі виявлення порушень, пов’язаних з незаконним переміщенням через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, під час здійснення процедури контролю першої лінії.

Під час здійснення контролю другої лінії:

встановлюються місця відправлення та призначення транспортного засобу, вантажу;

проводяться співбесіди з водіями, експедиторами, які супроводжують вантаж;

здійснюється перевірка за базами даних про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється в’їзд в Україну, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а також іншими передбаченими законом базами даних;

транспортні засоби перевіряються з метою виявлення серед них викрадених;

здійснюється повна ідентифікація транспортних засобів;

ініціюється проведення огляду транспортних засобів та вантажів із залученням співробітників інших контрольних служб;

проводяться інші заходи, передбачені чинним законодавством

4.30.2. Контроль другої лінії здійснювати спеціально призначеним прикордонним нарядом "ОТЗ".

4.30.3. Контроль другої лінії здійснюється в зонах прикордонного контролю, на оглядових майданчиках, а також у службових приміщеннях підрозділу охорони державного кордону, розташованих у пункті пропуску.

Під час контролю другої лінії, огляд транспортних засобів та товарів здійснюється прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» з метою недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів.

За результатами оцінки ризиків службові особи Державної прикордонної служби України можуть зобов'язати перевізника або його представника чи водія транспортного засобу забезпечити для проведення огляду доступ до вантажних відсіків та інших порожнин, передбачених конструкцією транспортного засобу, а також товарів які переміщується через державний кордон. У разі якщо транспортний засіб переміщується під митним забезпеченням, такий огляд здійснюється у визначеному законодавством порядку.

4.30.4. Огляд транспортних засобів і вантажів посадовою особою підрозділу охорони державного кордону здійснюється у відповідності до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 "Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів".

Результати проведеного огляду транспортних засобів та вантажів, без залучення службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску (прикордонний наряд «ОТЗ») обліковує в Журналі обліку транспортних засобів, які були піддані поглибленому огляду (повній ідентифікації).

4.30.5. Перевірка автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон в пункті пропуску здійснюється посадовими особами підрозділу охорони кордону відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ від 23 серпня 2017 року №725 «Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією АР Крим, з метою виявлення викрадених».

4.30.6. Якщо уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону ініціювала проведення митного огляду транспортного засобу, товарів та вантажів, старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) на ім'я керівника ПМО м/п «Краковець» подає заяву про необхідність спільного проведення огляду транспортного засобу та товарів з викладенням підстав для здійснення такого огляду, достатніх вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

4.30.7. Керівник ПМО м/п «Краковець» приймає рішення щодо проведення митного огляду та визначає посадову особу ПМО м/п «Краковець» для його проведення, про що інформує старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску).

Митний огляд проводиться у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року №1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

4.30.8 За результатами огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт (далі – Акт огляду) за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316).

Акт огляду складається у двох примірниках та підписується посадовими особами митного органу, які здійснювали огляд, та особами, які були присутні під час його проведення.

4.31. Пропуск посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам

4.31.1. Глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.

4.31.2. Про виявлення, під час перевірки у осіб наявності паспортних документів на право перетинання державного кордону, посадових осіб дипломатичних або консульських установ прикордонний наряд "ВШ" негайно доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску), який в свою чергу, інформує про це начальника ПМО митного поста "Краковець".

4.31.3. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску), разом із начальником ПМО митного поста "Краковець" визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортного засобу, посадових осіб дипломатичних або консульських установ.

Вони мають забезпечувати швидкий проїзд транспортного засобу і проведення усіх необхідних видів контролю. В разі необхідності таку смугу під час в’їзду в пункт пропуску осіб, що мають привілеї та імунітети, звільняють (в випадку необхідності) від інших транспортних засобів.

4.31.4. За командою старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску) прикордонний наряд "ВШ" пропускає транспортний засіб з посадовими особами дипломатичних або консульських установ у пункт пропуску та вказує водію смугу руху (напрямок руху) та місце, де буде здійснене оформлення зазначених осіб.

4.31.5. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) створює умови для позачергового оформлення вказаних посадових осіб та ставить завдання прикордонному наряду "ПД" на проведення прикордонного контролю і доповідає по команді.

4.31.6. Пропуск через державний кордон посадових осіб дипломатичних або консульських установ здійснюється за дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною, а також осіб, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними міжурядовими організаціями, що підтверджується відповідними документами, здійснюється шляхом перевірки документів на право перетинання державного кордону України безпосередньо в транспортному засобі або в спеціальному приміщенні (місці).

Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.

У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, службова особа підрозділу охорони державного кордону може вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.

Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за паспортними документами та акредитаційними картками.

4.31.7. Огляд транспортних засобів з дипломатичними номерами, які перевозять, особисте майно, речі та багаж посадових осіб дипломатичних або консульських установ, як правило не здійснюється. Огляд може бути проведено за рішенням Голови Державної прикордонної служби України. Такий огляд здійснюється тільки в присутності посадових осіб дипломатичних та консульських установ або уповноважених ними осіб.

Дипломатична пошта не підлягає ні розкриттю, ні затриманню.

4.31.8. Митні пільги, порядок митного контролю та оформлення посадових осіб дипломатичних або консульських установ і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб регулюються законодавством України.

4.32. Пропуск офіційних делегацій

4.32.1. Про слідування офіційної делегації через державний кордон прикордонний наряд "ВШ" негайно доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску), який в свою чергу, інформує про це начальника ПМО митного поста "Краковець".

4.32.2. Пропуск через державний кордон офіційної делегації організовується та здійснюється посадовими особами підрозділів державних контрольних служб (якщо інше не передбачене розпорядчими документами).

Оформлення членів офіційної делегації, транспортного засобу на якому вона слідує, може здійснюватися у транспортному засобі на смузі руху, в спеціально визначеному місці або приміщенні, яке буде визначене старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) та начальником ПМО митного поста "Краковець".

4.32.3. У разі виявлення під час паспортного контролю в паспортних документах несправності або невідповідності паспортних документів списку офіційної делегації службова особа підрозділу охорони державного кордону негайно доповідає вищестоящому керівництву для прийняття рішення.

Рішення про пропуск осіб із складу делегації, у паспортних документах яких виявлено несправність, приймається у найкоротші терміни.

4.32.4. У разі заздалегідь отриманої інформації про слідування офіційної делегації, з метою недопущення можливих протиправних дій щодо членів офіційної делегації, як правило, за дві години до перетинання державного кордону в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч офіційної делегації, допускаються у пункт пропуску з дозволу начальника прикордонного загону, та погодженням із начальником митного поста.

4.32.5. Огляд транспортного засобу, на якому слідує офіційна делегація, як правило не здійснюється.

4.33. Пропуск аварійно-рятувальних формувань

4.33.1. Перетинання державного кордону аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами здійснюється після отримання відповідного розпорядження прикордонного загону та митниці.

4.33.2. Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формування, здійснюється за паспортними документами на підставі списків підписаних уповноваженими міністерствами.

Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред’явленням документів, що засвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівниками формувань, підписується командирами військових частин і скріплюються гербовою печаткою.

4.33.3. Митне оформлення транспортних засобів та вантажів аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних формувань здійснюється згідно Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

4.34. Пропуск підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав

4.34.1. Пропуск через державний кордон осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України через державний кордон здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України з додержанням встановленого порядку прикордонного та митного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.

Пропуск та митний контроль військової техніки здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України".

4.34.2. Пропуск через державний кордон підрозділів збройних сил інших держав здійснюється за національними паспортами або документами, що їх замінюють, за офіційними посвідченнями особи з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму і мати встановлені розпізнавальні знаки.

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особисті речі та зброя підрозділів під час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному та митному контролю. У разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій вони підлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Військова техніка, що прибуває до України чи вибуває за її межі митному огляду не підлягає.

Члени сімей осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав здійснюють в’їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Виїзд з України підрозділів збройних сил інших держав та вивезення військового майна і техніки здійснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в’їзду в Україну.

4.34.3. В разі необхідності старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску), разом зі начальником ПМО митного поста "Краковець" визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортних засобів, осіб підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав.

4.34.4. З метою недопущення можливого несанкціонованого доступу сторонніх осіб до транспортних засобів та майна підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.34.5. Прикордонним нарядом "ПД" здійснюється перевірка:

дійсності національних паспортів або документів, що їх замінюють;

наявності офіційних посвідчень осіб з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

4.35. Порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою

4.35.1. Пропуск через державний кордон осіб, взятих під варту, здійснюється після приймання та передачі осіб підрозділом МВС України здійснюється у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 липня 2015 року №794 " Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2015 року за №873/27318.

4.35.2. Приймання-передача осіб, які перебувають під вартою, здійснюється у пункті пропуску у спеціально визначеному місці, яке забезпечує під'їзд автомобілів МВС та відповідних органів Республіки Польща для передачі осіб з автомобіля в автомобіль.

Визначене місце повинно забезпечувати надійну охорону під час проведення приймання-передавання, а також обмежувати доступ сторонніх осіб.

4.35.3. Приймання-передача осіб, які взяті під варту, здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону розпорядження прикордонного загону про конкретну дату, час, кількість осіб, які підлягають прийманню-передаванню.

4.35.4. Про приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, складається акт українською мовою установленої форми у чотирьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою військової частини (територіального органу Національної поліції України). Перший примірник акта залишається у відправника (одержувача), другий видається представнику підрозділу органу охорони державного кордону в пункті пропуску, третій зберігається у військовій частині (територіальному органі Національної поліції України), четвертий передається варті (наряду) іноземної держави.

4.35.5. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається документ, що посвідчує особу та дає право для перетину державного кордону України, особова справа з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

4.36. Пропуск спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів

4.36.1. Пропуск через державний кордон транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу здійснюється згідно Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", як правило, позачергово, при цьому не допускається необґрунтованої затримки такого транспортного засобу.

4.36.2. При наявності інформації про очікуване прибуття транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) та начальником ПМО митного поста "Краковець" забезпечується взаємне інформування щодо такого транспортного засобу із проведенням відповідного інструктажу службових осіб у пункті пропуску.

4.36.3. Про слідування транспортного засобу, який перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон прикордонний наряд "ВШ" негайно доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску), який в свою чергу інформує про це начальника ПМО митного поста "Краковець". Пропуск на територію пункту пропуску такого транспортного засобу здійснюється лише з дозволу старшого прикордонних нарядів, та начальника ПМО митного поста у пункті пропуску.

4.36.4. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску), разом зі начальником ПМО митного поста "Краковець", вживають заходів для його позачергового оформлення, визначають смугу руху або місце для оформлення такого транспортного засобу.

В разі необхідності таку смугу звільняють  від інших транспортних засобів.

В разі необхідності контроль транспортних засобів, що перевозять спеціальні, небезпечні вантажі та спеціальних транспортних засобів може здійснюватися на стоянці затриманих транспортних засобів або в пункті поглибленого огляду транспортних засобів пункту пропуску.

4.36.5. До проведення контрольних операцій обов'язково залучаються службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб, до компетенції яких відноситься небезпечний вантаж.

4.36.6. З метою недопущення до транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу, сторонніх осіб, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.36.7. У випадку надання відмови у пропуску транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон службовою або посадовою особою будь-якого підрозділу державної контрольної служби, ця особа терміново інформує старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску та старшого зміни ПМО про причини, з яких неможливо дати дозвіл на переміщення вантажу або транспортного засобу через державний кордон та надає інформацію про заходи, виконання яких надасть можливість здійснити пропуск вантажу та транспортного засобу через державний кордон. Аналогічна інформація надається і особі (водію), що переміщує спеціальні, небезпечні вантажі або спеціальний транспортний засіб.

4.37. Пропуск варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів

4.37.1. Пропуск через державний кордон України варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону, відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08 лютого 2011 року №86 "Про затвердження Алгоритму послідовності дій уповноважених службових осіб підрозділів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю варт".

4.37.2. Перевірка документів та пропуск через державний кордон особового складу варти здійснюється прикордонним нарядом "ПД" за паспортними та іншими документами, дійсними для перетинання державного кордону, та іменними списками на особовий склад варти, які подаються у трьох примірниках начальником варти.

4.37.3. Перевірка зброї особового складу варти здійснюється особисто старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) у присутності начальника варти.

У разі виявлення невідповідностей, неточностей в найменуванні, нумерації або кількості зброї зазначеної у документах варти рішення про пропуск приймається начальником прикордонного загону за погодженням з начальником митниці.

4.37.4. Після перевірки документів та зброї в особового складу варти прикордонний наряд "ПД" проставляє на іменних списках варти відмітку про перетинання державного кордону України "Державний кордон України перетнули".

Один примірник іменного списку старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) залишає в себе і потім додає його до рапорту про результати несення служби. Два інших повертає начальнику варти.

4.37.5. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) про результати оформлення варти доповідає по команді та надає інформацію про маршрут руху варти та результати її оформлення.

4.38. Пропуск спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання

4.38.1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1057 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів" пункт пропуску "Краківець" входить до переліку пунктів пропуску через які дозволено переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів.

4.38.2. Пропуск через державний кордон спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання (далі – вантаж) здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону, відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08 лютого 2011 року №87 "Про затвердження Алгоритму послідовності дій уповноважених службових осіб підрозділів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання".

4.38.3. Прикордонний контроль вантажів здійснюється за наявності дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України, передбачених статтею 1 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю.

4.38.4. Огляд вантажів здійснюється прикордонним нарядом "ОТЗ" у присутності експедитора та начальника варти (у разі якщо вантаж супроводжується вартою), при цьому огляд опломбованих вантажів, вантажних відсіків, контейнерів, техніки здійснюється шляхом перевірки цілісності пломб, печаток та упаковки вантажу.

У разі виявлення пошкодження пломб, печаток, цілісності упаковки, контейнерів, конструкції прикордонний наряд "ОТЗ" доповідає про це старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску), а старший прикордонних нарядів інформує про це начальника ПМО митного поста "Краковець" та начальника варти (у разі коли вантаж супроводжується вартою).

4.38.5. Якщо приймання-передавання вантажу вартами здійснюється безпосередньо у пункті пропуску і варта іншої держави відразу повертається на свою територію, огляд вантажів прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється до початку приймання-передавання вантажу вартами.

У разі перевантаження вантажу у пункті пропуску з одного транспортного засобу на інший старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) призначає та виставляє прикордонний наряд "Спостереження за транспортними засобами".

4.38.6. Про результати оформлення вантажу старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) доповідає по команді.

4.39. Пропуск спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості)

4.39.1. В разі прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) прикордонний наряд "ВШ" негайно викликає старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску). Прикордонний наряд старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) прибуває до транспортного засобу, перевіряє наявність документів на право перетинання державного кордону, документів про стан здоров’я та характер хвороби (отриманої травми, поранення), уточнює у супроводжуючої особи де і за яких обставин отримано травму (поранення). Після здійснення перевірки, прикордонний наряд "ВШ" здійснює запуск транспортного засобу в пункт пропуску.

4.39.2 Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) інформує посадових осіб митниці про прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) через державний кордон.

4.39.3 Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) спільно з старшим зміни митниці визначають смугу руху на якій буде здійснюватись оформлення спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості).

4.39.4 Прикордонний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку за процедурою контролю першої лінії.

4.39.5 Перевірка документів у тяжкохворих (поранених, осіб без свідомості) та супроводжуючих осіб здійснюється в салонах транспортних засобів, які здійснюють транспортування цих осіб. 

4.39.6 Митний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку у відповідності до митного законодавства.

4.39.7 В разі виявлення ознак, які вказують на кримінальний характер отриманих ушкоджень, прикордонний наряд старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) в найкоротші терміни повідомляє про це співробітників Національної поліції та інформує представників оперативно-розшукового підрозділу.

4.40. Пропуск транспортних засобів, які переміщуються не своїм ходом (на лафетах, причепах) 

4.40.1. В разі прибуття до пункту пропуску транспортного засобу, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах та переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо) прикордонний наряд здійснює його пропуск при цьому контрольний талон на такий транспортний засіб не видається.

4.40.2. У разі видачі посадовими особами митного поста на таку категорію транспортних засобів контрольного талону для проходження по "червоному коридору" прикордонний наряд «ПД»  відмітку про проведення прикордонного контролю в такому талоні не проставляє.

Інформацію про транспортний засіб, який переміщується не своїм ходом до бази даних ПТК АПК «Гарт-1/П» заносить у вікно "ОФОРМЛЕННЯ ПРИЧЕПУ АТЗ" в графу "ІНФОРМАЦІЯ" із зазначенням:

реєстраційного номеру т/з;

марки т/з;

номера кузова т/з;

VIN-кода.

4.40.3. Прикордонний наряд "ОТЗ" проводить повну ідентифікацію транспортного засобу з обов’язковою перевіркою по БД Інтерпол, про що робити відповідний запис в службовій документації.

4.41. Порядок перевірки чинності страхових сертифікатів із використанням єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (ЦБД МТСБУ) договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

4.41.1. Під час здійснення прикордонного контролю прикордонний наряд "ПД" перевіряє на першій лінії контролю інформацію про наявність чинного страхового сертифіката шляхом внесення інформації про транспортний засіб (державний номер АТЗ та державна належність АТЗ) до інформаційного поля СПЗ додатку "е-Інспектор" та автоматичного направлення запиту до ЦБД МТСБУ, яка підключена до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю "Гарт-1":

на напрямку "Виїзд з України" – за ЦБД МТСБУ перевіряються страхові сертифікати "Зелена картка" транспортних засобів тільки української реєстрації. (Сертифікати "Зелена картка" транспортних засобів іноземної реєстрації на виїзд контролю не підлягають).

на напрямку "В’їзд в Україну" – за ЦБД МТСБУ перевіряються внутрішні договори обов’язкового страхування транспортних засобів української реєстрації.

На першій лінії контролю:

В разі відсутності в ЦБД МТСБУ інформації про наявний чинний страховий сертифікат на АТЗ в додатку програмного забезпечення  відображається повідомлення – "Не знайдено жодного активного страхового полісу для АТЗ № … ".

В разі наявності в ЦБД МТСБУ інформації про чинний страховий сертифікат в додатку програмного забезпечення не відображається додаткових повідомлень.

Страхові сертифікати на причепи перевіряти з використанням додатку СПЗ "е-Інспектор" для розширеного пошуку інформації.

4.41.2. У разі наявності чинного і дійсного страхового сертифіката транспортний засіб після проходження усіх видів державного контролю пропускається через державний кордон.

4.41.3. Якщо у ЦБД МТСБУ відсутня інформація про наявність чинного страхового сертифіката або у прикордонного наряду "ПД" виникли сумніви щодо його дійсності й чинності транспортний засіб виводиться із загального потоку для проведення заходів контролю другої лінії.

4.41.4. У разі підтвердження інформації під час проведення заходів контролю другої лінії про відсутність або недійсність страхового сертифіката, водію транспортного засобу доводиться інформація про найближчі місця розташування страхових компаній. Після укладання відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та проходження усіх передбачених законодавством видів державного контролю транспортний засіб пропускається через державний кордон.

4.41.5. Якщо водій відмовляється від укладання нового (дійсного, чинного) договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, транспортний засіб через державний кордон не пропускається.

4.41.6. У разі повернення транспортного засобу через відсутність страхового сертифіката, на зворотній стороні контрольного талону прикордонному наряду "ПД" здійснювати запис: "Відсутній страховий сертифікат", який завіряти відтиском відмітки про перетинання державного кордону України.

4.42. Здійснення контролю у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання в пункті пропуску.

4.42.1. Перевірка у пункті пропуску транспортних засобів, вантажів з метою виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу Державної прикордонної служби України відповідно до Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №715 з використанням стаціонарних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин ("TSA" та "Янтарь") та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) (РМ1703 MA, РМ1703 (GNA), МКС-05 ТЕРРА, ДКС -02 PN "Кадмій", МКС-У, МКС-07 "Пошук", МКС-11 "Спектра", МКС-А-03 або їх аналогів).

4.42.2. Посадова особа підрозділу охорони кордону, що входить до складу зміни прикордонних нарядів, яка зафіксувала спрацювання стаціонарного та/або переносного приладу радіаційної розвідки (контролю), по даному факту доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску).

4.42.3. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску):

організовує переміщення транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна на спеціально визначене місце (майданчик);

організовує повторну перевірку транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна з використанням переносного приладу (приладів) радіаційної розвідки (контролю) з метою підтвердження або спростування виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, та законність його переміщення.

4.42.4. У разі не підтвердження в ході повторної перевірки перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, надає дозвіл на перетинання державного кордону транспортним засобам та (або) вантажам, та (або) іншому майну.

4.42.5. У разі підтвердження перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску):

доповідає про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання начальнику підрозділу охорони державного кордону, інформує старшого зміни ПМО;

з метою інформування підрозділу Держекоінспекції надає начальнику зміни відділу управління службою органу охорони державного кордону інформацію про місце та час виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, а також наявну ідентифікаційну інформацію про транспортний засіб та (або) вантаж та (або) інше майно на які відбулось спрацювання, потужність та вид іонізуючого випромінювання, поверхневе забруднення (щільність потоку бета – частинок, що знімається з поверхні підконтрольного об’єкта не повинна перевищувати 30 бета-частинок/см (2 хв.)) та місцезнаходження джерела (при перевищенні допустимого рівня іонізуючого випромінювання понад 100 мкЗв/год, або підтвердження спрацювання по нейтронному каналу, подальший детальний контроль та ідентифікація зміною прикордонного наряду не проводиться);

встановлює межі контрольованої зони на місці спрацювання стаціонарних чи переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) або у місці знаходження транспортного засобу та (або) вантажу та організовує охорону контрольованої зони (та затриманих) з метою виключення доступу сторонніх осіб до транспортного засобу та (або) вантажу, або їх несанкціонованого переміщення.

4.42.6. У разі виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання пасажирського транспорту, пасажири виводяться з транспортного засобу і пропускаються через зону дії одного із датчиків стаціонарного радіаційного приладу або проводиться ретельний їх обмір переносними приладами з метою визначення місцезнаходження джерела випромінювання (транспортний засіб, вантаж або особи);

при виявленні конкретної особи з радіацією, що перевищує природний фон за гамма каналом більш ніж на 10% або будь-якої інформації, що радіація перевищує нульовий рівень за нейтронним каналом, її відводять в окреме приміщення, де проводять опитування, а за необхідності - огляд її особистих речей та особистий огляд з метою визначення джерела випромінювання.

При проведенні заходів по виявленню, ідентифікації джерел іонізуючого випромінювання забезпечує максимальну безпеку особового складу зміни.

4.42.7 Відповідний територіальний орган Держекоінспекції після отримання повідомлення від начальника зміни відділу управління службою про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання забезпечує прибуття державного інспектора у визначений пункт пропуску не пізніше ніж через 4 години з моменту отримання такого повідомлення з метою здійснення перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку.

За результатами перевірки державний інспектор надає дозвіл або забороняє пропуск через державний кордон України транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна.

4.42.8. Всі випадки спрацювання комплексів та (або) переносних приладів радіаційної розвідки (контролю), час здійснення доповідей керівництву підрозділу охорони державного кордону та інформування старшого зміни ВУС, проведені повторні перевірки та прийнятті рішення відносно транспортних засобів та (або) вантажу черговий підрозділу фіксує у робочому зошиті чергового.

4.44. Залишення території пункту пропуску особами, що перетинають кордон в разі затримання їх транспортних засобів представниками контрольних служб.

4.44.1 У разі затримання представниками контрольних служб транспортних засобів за наявності підстав передбачених законодавством на тривалий період (одна доба та більше), водії таких транспортних засобів, а також особи, які на них прямують (є власниками таких транспортних засобів, вантажів, що ними переміщуються) мають право звернутися до ініціатора затримання щодо залишення території пункту пропуску на певний період з подальшим поверненням для проведення (завершення) контрольних процедур. В такому випадку особа повинна оформити заяву, яку надати ініціатору затримання. Після позитивної резолюції ініціатора заява погоджується з начальником ПМО та старшим зміни прикордонних нарядів.

4.44.2. Особа, яка оформила заяву з позитивними резолюціями представників контрольних служб залишає територію пункту пропуску в супроводі ініціатора затримання, посадової особи підрозділу митного оформлення та підрозділу охорони кордону. Копію заяви з резолюціями особа залишає прикордонному наряду "ВШ".

4.44.3. В разі прибуття особи, якій було надано дозвіл на залишення території пункту пропуску прикордонний наряд "Вартовий шлагбаума" перевіряє в неї наявність заяви з резолюціями посадових осіб контрольних служб, наявність документу дійсного для перетину кордону та пропускає таку особу в пункт пропуску до місця знаходження транспортного засобу. Про факт пропуску особи доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску).

4.45. Залишення території пункту пропуску особами, до проходження прикордонного та митного контролю, чи після проходження вказаних видів контролю.

4.45.1. У разі звернення особи, яка перетинає державний кордон в пункті пропуску з проханням залишити територію пункту пропуску до проходження прикордонного та митного контролю (лише прикордонного, або лише митного контролю) чи після проходження вказаних видів контролю така особа надає письмову заяву з обґрунтуванням причин залишення пункту пропуску (виїзду за межі території пункту пропуску) старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску).

4.45.2. Після резолюції старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску), заява погоджується з старшим зміни ПМО.

4.45.3. За наявності резолюцій щодо надання дозволу на залишення території  пункту пропуску особа та транспортний засіб, на якому вона слідує в супроводі посадових осіб підрозділу охорони кордону та ПМО залишає межі території пункту пропуску.

V. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій

5.1. Тривалість виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску встановлюється у відповідності до вимог спільного наказу від 28 листопада 2005 року №1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за N 1557/11837 Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України (без виведення особи або транспортного засобу із загального потоку руху).

5.2. Початком контролю вважається подання документів особою (водієм, пасажиром, перевізником) на право перетинання державного кордону та на право переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, майна (тощо) уповноваженій особі органу охорони державного кордону або митниці.

5.3. Завершенням контролю вважається оголошення особі (водію, пасажирам, перевізнику) про позитивні висновки відповідних видів контролю та проставлення посадовими особами контрольних служб всіх необхідних відміток у контрольному талоні автотранспорту.

5.4. Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску для автомобільного транспорту не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

5.5. Контроль за переміщенням культурних цінностей, в разі необхідності, співробітниками територіальних органів Державної служби з питань національної культурної спадщини здійснюється в межах часу, відведеного для здійснення митного контролю.

5.6. Службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб вживають заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пункті пропуску.

5.7. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав вважати, що особи, транспортні засоби та вантажі переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства, а також у разі затримання цих осіб, транспортних засобів та вантажів у наслідок виявлених порушень.

VI. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування

6.1. Установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення  взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон регламентується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року №627 "Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон" зареєстрованого в міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року за №1117/19855 та наказом начальника Львівського прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці.

За рішенням начальника прикордонного загону можуть встановлюватися додаткові режимні правила і тимчасові обмеження в межах території пункту пропуску. Рішення начальника прикордонного загону оформлюється у вигляді розпорядження (наказу), яке доводиться до відома органів місцевого самоврядування, усіх взаємодіючих органів і служб, до керівників зацікавлених підприємств, організацій, установ у частині, що їх стосується.

Прикордонні наряди, які несуть службу у пункті пропуску, відповідають за дотриманням режиму у межах території пункту пропуску "Краківець", за винятком зони митного контролю.

Контроль за додержанням режиму в зоні митного контролю покладається на керівників відділів митного поста "Краковець".

6.2. Службовий транспорт пропускається до пункту пропуску за перепустками, які видаються начальником 7 Карпатського прикордонного загону, безперешкодно.

6.3. Для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю (в разі необхідності інших видів контролю) транспортного засобу у пункті пропуску використовуються контрольні талони:

контрольний талон для проходження видів контролю по "зеленому коридору";

контрольний талон для проходження видів контролю по "червоному коридору";

Контрольний талон для проходження видів контролю по "зеленому коридору" також видається на транспортні засоби які переміщуються по "Окремій смузі руху СD".

Контрольний талон для проходження видів контролю по "червоному коридору" також може видаватися на:

транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та переміщуються по "Окремій смузі для руху автобусів";

кожен транспортний засіб, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах, який переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо).

Такі випадки переміщення транспортних засобів старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску), встановленим порядком обліковуються в службовій документації.

6.4. Для в'їзду у пункт пропуску транспортного засобу прикордонний наряд «ВШ» видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

Контрольний талон вилучається прикордонним нарядом "ВШт" та  "ВШк", при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

6.5. Перед початком зміни начальник ПМО митного поста "Краковець" забезпечує передачу старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску) необхідної кількості контрольних талонів обох типів.

6.6. По закінченні зміни контрольні талони, оформлені за зміну, старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) та начальником чергового ПМО митного поста "Краковець" перераховуються та архівуються шляхом поміщення в окремий конверт із зазначенням на ньому кількості талонів, періоду зміни, дати архівування, П.І.Б. посадової особи, яка здійснила перерахування та архівування.

6.7. Після проведення архівування контрольних талонів старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) та начальником ПМО митного поста "Краковець" складається та підписується у двох примірниках Звіт за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, форма якого наведена у (додатку 3).

У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених транспортних засобів, їх перелік зазначається у звіті із зазначенням причин таких розбіжностей

Один примірник звіту надходить до справи підрозділу охорони державного кордону, другий – до митниці.

VIІ. Прикінцеві положення

7.1. З метою координації діяльності службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб перед початком служби кожної зміни у пункті пропуску проводиться нарада під керівництвом старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску), за участю начальника ПМО митного поста "Краковець" й представників інших підрозділів державних контрольних служб, на якій обговорюються питання:

підбиваються підсумки роботи попередньої зміни та розв’язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при здійсненні контрольних операцій підрозділами, які здійснюють відповідні види державного контролю в пункті пропуску;

здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли від відповідних контрольних служб;

визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час служби змін;

уточнюється механізм взаємодії між службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб під час служби;

доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів та додаткових режимних правил у пункті пропуску;

визначається склад спільних груп і режим їх служби.

Після наради старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) і начальник ПМО митного поста "Краковець" обмінюються інформацією щодо транспортних засобів, вантажів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом).

7.2. Посадові особи підрозділів державних контрольних служб, при наявності відповідної інформації, забезпечують своєчасне інформування підрозділу охорони державного кордону та митного поста про прибуття у пункт пропуску офіційних осіб і делегацій, організованих груп туристів, транспортних засобів зі спеціальним, небезпечним вантажем, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності та інші нестандартні ситуації.

7.3. У пункті пропуску відповідно до міжнародних договорів старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) організовує і станом на 09 год. 00 хв. та 21 год. 00 хв. уточнює з представником прикордонного підрозділу Республіки Польща питання щодо пропущених та не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон, здійснює обмін звітними документами із статистичними відомостями за попередню добу.

7.4. У разі виникнення у пункті пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пункту пропуску, підрозділи державних контрольних служб в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

7.5. Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску, в обов'язковому порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов’язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого виду контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України мають бути викладені державною мовою, суміжної держави та англійською мовою.

Не допускається розміщення у пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державної символіки України.

7.6. Контроль за виконанням положень Технологічної схеми покладається на начальника відділу прикордонної служби "Краківець" 7 прикордонного Карпатського загону та начальника митного поста "Краковець" Львівської митниці.

За невиконання вимог цієї Технологічної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку.

 

Начальник 7 прикордонного загону

полковник                                                                            Анатолій ФЕДОРЧУК

 

Додаток 1

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 6.3. розділ VІ)

 

______________________________________________________________

(митниця  та пункт пропуску)

 

Контрольний талон

для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню

________________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі,  вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний  знак транспортного засобу

Відмітка ОНП                          Відмітка про проходження паспортного контролю

 

 

Додаток 2

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 6.3. розділ VІ)

 

______________________________________________________________

(митниця та пункт пропуску)

 

Контрольний талон

Серія ХХХ номер ХХХХХХ

для проходження по «червоному коридору»

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний  знак транспортного засобу

_____________________________________________________________

найменування товару, напрямок переміщення

 

Відмітка ОНП                                        Відмітка про проходження паспортного контролю

 

Додаток 3

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 6.7. розділу VІ)

 

ЗВІТ

за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в’їзд в Україну (виїзд з України) у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

в період з __год.__хв. «__»_______20__ р. по __год.__хв.»__»_______20__ р.

І. Інформація щодо кількості пропущених транспортних засобів згідно з ПТК АПК «ГАРТ-1/П» та АСМО «Інспектор»

База даних

В’їзд в Україну

Виїзд з України

Червоний коридор

Зелений коридор

Автобусна смуга

Червоний коридор

Зелений коридор

Автобусна смуга

ПТК АПК «ГАРТ-1/П»

 

 

 

 

 

 

АСМО «Інспектор»*

 

 

 

 

 

 

РІЗНИЦЯ

 

 

 

 

 

 

* – інформація на в’їзд в Україну зазначається про транспортні засоби, які в’їхали в зону митного контролю, на виїзд з України - про транспортні засоби, які виїхали із зони митного контролю

ІІ. Перелік транспортних засобів, по яких виявлено розбіжності у базах даних

№ з/п

Номер ТЗ

Смуга руху

Напрямок

Наявність/відсутність у базі даних (+/-):

Причини розбіжностей

Місце перебування ТЗ у пункті пропуску

ПТК АПК «ГАРТ-1/П»

АСМО «Інспектор»

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ПМО№__ митного поста «Краковець»                  ______________ (______________)

Старший зміни прикордонних нарядів

(старший прикордонних нарядів в пункті пропуску)           ______________ (______________)

 

Додаток 4

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 6.2. розділ VІ)

 

_________________________________________________________________

(прикордонний загін)

 

ПЕРЕПУСТКА №

для в’їзду на територію пункту (пунктів) пропуску транспортного засобу

________________________________________________________________

(реєстраційний номер, належність) ______________________________________________________________

(прізвище та ініціали водія)

 

ДІЙСНА до ___________

Начальник 7прикордонного Карпатського загону

«_____» ____________20___ року

М.П.

 

Додаток 5

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 4.28.5. розділу ІV)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

 

Старшому зміни прикордонних нарядів

(старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску)

_________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ініціали старшого п/н в пункті пропуску)

 

Дата: «____» ______________ 20 ___ р.               Час: «____» год. «____» хв.

 

Інформую Вас про прийняте рішення щодо повернення ________________

(вид)

транспортного засобу марки ________________, р/н ___________________,

причеп марки _____________________, р/н ___________________________

під керуванням громадянина  _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(громадянство, прізвище, ініціали, паспортний документ)

Причина повернення:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ініціатор повернення   ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище печатка)

 

 

Додаток 6

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 4.44.1. розділу ІV)

 

Начальнику відділу митного оформлення №__

митного поста «Краковець» Львівської митниці

________________________________________

 

Громадянин______________________________

Паспорт _________________________________

Проживаю _______________________________

_________________________________________

Контактний тел.  __________________________

 

Заява

 

Я, ____________________________________________, переміщую вантаж _____________ транспортним засобом ____________ р/н ____________ з причепом ___________ р/н ____________

У зв'язку з затриманням транспортного засобу, прошу надати дозвіл на залишення меж території пункту пропуску.

Зобов'язуюсь прибути в пункт пропуску до ______________________

В разі моєї неявки у визначений термін, я не буду мати претензій до митниці (прикордонної служби) щодо примусового переміщення (при потребі) залишеного мною транспортного засобу з вантажем (без вантажу) в межах зони митного контролю та пункту пропуску.

 

Залишення меж зони митного контролю та вихід з пункту пропуску ДОЗВОЛЯЮ

 

Начальник ПМО№__ митного поста «Краковець»

 

"____" ___________ 20__ р.               __________                      _______________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)

Вихід за межі території пункту пропуску ПОГОДЖЕНО

 

Старший зміни прикордонних нарядів «Краківець»

(старший прикордонних нарядів в пункті пропуску)

 

"____" ___________ 20__ р.               __________                      _______________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)

 

Додаток 7

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець"

(пункт 4.45.1. розділу ІV)

 

Старшому зміни прикордонних нарядів

в пункті пропуску «Краківець»

(старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску)

_________________________________

Заява

Я, громадянин України ____________________________, _________ р.н., ЗП серії __ №_______, прошу Вашого дозволу на моє повернення з пункту пропуску "Краківець" в Україну на транспортному засобі марки _________________, реєстраційний номер _____________________, у зв’язку із ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

"____" ___________ 20__ р.               __________                      _______________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)

 

Залишення меж зони митного контролю та вихід з пункту пропуску ДОЗВОЛЯЮ

 

Начальник ПМО№__ митного поста «Краковець»

 

"____" ___________ 20__ р.               __________                      _______________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)Вихід за межі території пункту пропуску ПОГОДЖЕНО

 

Старший зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску «Краківець»

(старший прикордонних нарядів в пункті пропуску)

 

"____" ___________ 20__ р.               __________                      _______________                                                            

                                                                                                (підпис)                                            (ініціали, прізвище)

Популярні розділи та сервіси