Протокол № 2 від 31.01.2024 року

НАЗАД
01 лютого 2024 10:35

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

вул. Шевченка, 46, Хмельницький, 29007, тел./факс: (0382) 65-27-09, 72-08-02

E-mail: [email protected], сайт: https://nadpsu.edu.ua, код згідно з ЄДРПОУ 14321481

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України

«31» січня 2024 року               м. Хмельницький                    №2

 

Присутні: 6 членів комісії

 

голова комісії:

 

полковник

МЕЙКО Олександр Васильович

перший заступник ректора (перший проректор) Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

заступник голови комісії:

 

полковник

ВАРУК Костянтин Віталійович

начальник відділу професійно-орієнтаційної роботи та забезпечення прийому вступників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

члени комісії:

 

ЛЕСЬКОВА

Світлана Василівна

заступник директора – начальник управління вищої та професійної освіти і організаційного забезпечення Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації;

МАРИНЮК

Михайло Вікторович

голова правління громадської організації «Асоціація освітян Хмельниччини»;

РАТУШНЯК

Оксана Григорівна

керівник комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»;

ЯРИМЮК

Анатолій Степанович

перший заступник голови Федерації профспілок Хмельницької області, голова Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України;

секретар комісії:

 

полковник

ОВІДЬКО

Вячеслав Вікторович

начальник відділу кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Відсутні: 3 члена комісії у зв’язку із службовим відрядженням:

ЮР’ЄВ

Володимир Васильович

заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації;

ЯРИМЮК

Анатолій Степанович

перший заступник голови Федерації профспілок Хмельницької області, голова Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України;

БАСЮК

Дарія Іванівна

попередня посада - директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації;

Запрошені:

НИНИК

Анатолій Олександрович

заступник голови Старокостянтинівської міської профспілкової організації працівників освіти, член Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України;

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Проведення конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

       1.1. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та знання спеціального законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

       1.2. Перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

       1.3. Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку Військового ліцею Державної прикордонної служби України, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 

2. Визначення переможця конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

СЛУХАЛИ:

Голову комісії МЕЙКА Олександра Васильовича, який повідомив, що відповідно до статей 37 та 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 № 1115, наказом ректора Національної академії Державної прикордонної служби України від 18 грудня 2023 року №1579-АГ оголошено конкурс на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 грудня 2023 року № 132.

Для участі у конкурсі на зайняття посади начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України згідно з поданими документами та результатами засідання конкурсної комісії 16 січня 2024 року допущено одного військовослужбовця Державної прикордонної служби України:

полковник ХІМІЧ Валерій Васильович, начальник Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України.

I. З питання першого порядку денного:

Запропоновано розпочати проведення конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

ВИРІШИЛИ:

Розпочати проведення конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

Голосували:   «за» –  6 (шість);   «проти» –  0 (немає);   «утримались» –  0 (немає).

Ухвалено одноголосно.

 

1.1. З підпитання першого питання першого порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Секретаря комісії ОВІДЬКА Вячеслава Вікторовича, який повідомив, що для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та знання спеціального законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, прибув:

ХІМІЧ Валерій Васильович.

 

За результатами тестування на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти кандидат на посаду показав такі результати:

ХІМІЧ Валерій Васильович –                     23 правильних відповідей, що склало 23 бали.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати перевірки кандидата на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти:

ХІМІЧ Валерій Васильович                        – 23 бали.

Голосували:   «за» –  6 (шість);   «проти» –  0 (немає);   «утримались» –  0 (немає).

Ухвалено одноголосно.

 

1.2. З підпитання другого питання першого порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Секретаря комісії ОВІДЬКА Вячеслава Вікторовича, який повідомив, що для перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, прибув:

ХІМІЧ Валерій Васильович.

 

За результатами перевірки професійних компетентностей кандидат на посаду показав такі результати:

ХІМІЧ Валерій Васильович                        – 12 балів.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати перевірки професійних компетентностей кандидата:

ХІМІЧ Валерій Васильович                        – 12 балів.

 

Голосували:   «за» –  6 (шість);   «проти» –  0 (немає);   «утримались» –  0 (немає).

Ухвалено одноголосно.

 

1.3. З підпитання третього питання першого порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Секретаря комісії ОВІДЬКА Вячеслава Вікторовича, який повідомив, що для публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, прибув:

ХІМІЧ Валерій Васильович.

 

За результатами публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу середньої освіти, а також відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації кандидат показав такі результати:

ХІМІЧ Валерій Васильович                        – 116 балів.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу середньої освіти кандидата:

ХІМІЧ Валерій Васильович                        – 116 балів.

 

Голосували:   «за» –  6 (шість);   «проти» –  0 (немає);   «утримались» –  0 (немає).

Ухвалено одноголосно.

 

II. З питання другого порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Секретаря ОВІДЬКА Вячеслава Вікторовича щодо остаточних результатів конкурсу, складених на підставі зведених відомостей, для визначення переможця конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

Загальна кількість балів, які набрав кандидат:

ХІМІЧ Валерій Васильович                        – 151 бал.

 

ВИРІШИЛИ:

Визнати переможцем конкурсу на зайняття посади начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України ХІМІЧА Валерія Васильовича.

Голосували:   «за» –  6 (шість);   «проти» –  0 (немає);   «утримались» –  0 (немає).

Рішення ухвалено одноголосно.

 

голова комісії:

 

Олександр МЕЙКО

заступник голови комісії:

 

Костянтин ВАРУК

члени комісії:

 

Світлана ЛЕСЬКОВА

 

 

Михайло МАРИНЮК

 

 

Оксана РАТУШНЯК

секретар комісії:

 

Вячеслав ОВІДЬКО

 

Популярні розділи та сервіси