Проект наказу МВС "Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України"

НАЗАД
29 квiтня 2016 17:11

Затвердити Інструкцію про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що додається.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ України

 

НАКАЗ

 

 

___.___. 2016                                    м. Київ                                          № ________

 

 

 

Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб

Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними

органами та підрозділами Державної міграційної служби України під час

звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту

 

 

Відповідно до пункту 12 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статті 5 та частини першої статті 29 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що додається.

 

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голів Державної прикордонної служби України та Державної міграційної служби України відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міністр                                                                                             А.Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

___.________ 2016 року № ____

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби

України та взаємодії з територіальними органами та підрозділами

Державної міграційної служби України під час звернення іноземців

чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або

особами, які потребують додаткового захисту

 

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 12 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статті 5 та частини першої статті 29 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та визначає порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони) у разі звернення іноземців або осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також порядок подальшої взаємодії із посадовими особами територіальних органів та підрозділів Державної міграційної служби України (далі – ДМС).

 

2. Терміни, що їх вжито в цій Інструкції, мають таке значення:

заява про надання притулку – звернення іноземця або особи без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

шукач притулку – іноземець або особа без громадянства, яка звертається із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

3. Обов’язок прийняття заяв про надання притулку належить до компетенції посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони), які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні або беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

У разі звернення із заявою про надання притулку затриманими особами, які перебувають у місцях тимчасового тримання органів (підрозділів) охорони державного кордону, приймання таких заяв здійснюється посадовими особами, які залучаються до роботи із затриманими особами.

 

4. Під час забезпечення реалізації шукачами притулку права на притулок органи (підрозділи) охорони державного кордону (Морської охорони) можуть залучати фахівців Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, його виконавчих партнерів та інших міжнародних правозахисних організацій, взаємодія з якими передбачена відповідними міжнародними договорами України.

 

ІІ. Порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони)

 

1. У разі звернення шукача притулку, який має дійсні документи для в’їзду та перебування на території України, із заявою про надання притулку до посадової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони), така особа:

роз’яснює шукачу притулку порядок подання заяви про надання притулку відповідно до законодавства України (за необхідності залучає для цього перекладача);

надає інформацію про місце заходження та контактні дані найближчого територіального органу ДМС, де шукач притулку може звернутись із письмовою заявою про надання притулку;

доповідає про факт звернення старшому зміни прикордонних нарядів, який невідкладно інформує про це центр управління службою відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони);

складає рапорт по команді про факт звернення до нього особи із заявою про надання притулку, який упродовж двох діб надсилається до підрозділу (посадовій особі) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу відповідного органу охорони державного кордону (Морської охорони).

 

2. У разі звернення шукача притулку із заявою про надання притулку безпосереднього після здійснення незаконного перетинання державного кордону України:

1) посадова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони), до якої звернувся шукач притулку:

доповідає про факт звернення старшому зміни прикордонних нарядів;

складає рапорт по команді про факт звернення до нього особи із заявою про надання притулку;

2) старший зміни прикордонних нарядів отримавши інформацію про звернення:

роз’яснює порядок подання відповідно до законодавства України заяви про надання притулку (за необхідності залучає для цього перекладача);

невідкладно інформує про факт звернення центр управління службою відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони) та начальника відділу прикордонної служби (командира дивізіону);

забезпечує можливість для шукача притулку особисто або за допомогою законного представника скласти заяву про надання притулку;

визначає посадову особу, яка відповідно до положень абзацу другого частини другої статті 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» приймає заяву про надання притулку та відбирає пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України;

3) начальник відділу прикордонної служби отримавши інформацію про звернення організовує:

надсилання з використанням доступних засобів зв’язку (факс, електронна пошта тощо) до найближчого територіального органу ДМС повідомлення про звернення із заявою про надання притулку (додаток 1), до якого долучаються письмова заява про надання притулку, пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України та дві фотокартки шукача притулку (можуть виконуватися способом принтерного друку);

надсилання упродовж двох діб до підрозділу (посадовій особі) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу органу охорони державного кордону (Морської охорони) рапорту посадової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону, до якої звернувся шукач притулку, копії заяви про надання притулку та пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України, а також другого примірника повідомлення про звернення із заявою про надання притулку з відміткою про його отримання відповідним територіальним органом ДМС;

доставляння та передавання шукача притулку, його письмової заяви про надання притулку та відповідних додатків представникам найближчого територіального органу ДМС не пізніше 24 годин після надання пояснень.

 

3. В заяві про надання притулку, що відбирається у шукача притулку посадовими особами органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони), зазначаються такі відомості: прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові заявника, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у разі його відсутності – зазначаються причини, через які він був утрачений), громадянство/підданство, країна постійного проживання, місце, час та спосіб перетинання державного кордону України, відомості про членів сім’ї заявника, підписи заявника або законного представника, перекладача (у разі залучення), дата складання заяви.

У разі неписьменності або через фізичні вади, які унеможливлюють складання заяви особисто шукачем притулку, на його прохання заява може бути складена іншою особою, про що робиться відповідний запис у заяві.

 

4. У разі виявлення посадовою особою органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони) в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, контрольному пункті в’їзду-виїзду, контрольованому прикордонному районі чи виключній (морській) економічній зоні дитини, розлученої із сім’єю, яка заявляє про намір бути визнаною шукачем притулку або про це повідомили інші особи, які не є її законними представниками, незважаючи на обставини, зазначені в абзацах перших пунктів 1 та 2 цього розділу:

1) посадова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони), яка виявила таку дитину:

доповідає про факт звернення старшому зміни прикордонних нарядів;

складає рапорт по команді про факт звернення до нього особи із заявою про надання притулку;

2) старший зміни прикордонних нарядів отримавши інформацію про звернення:

з урахуванням віку дитини та її індивідуальних особливостей роз’яснює їй порядок подання заяви про надання притулку відповідно до законодавства України (за необхідності залучає для цього перекладача);

невідкладно інформує про цей факт центр управління службою відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони) та начальника відділу прикордонної служби (командира дивізіону);

3) начальник відділу прикордонної служби (командир дивізіону) отримавши інформацію про звернення організовує:

надсилання з використанням доступних засобів зв’язку (факс, електронна пошта тощо) до найближчих органу опіки і піклування (районної, районної у місті Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради) та територіального органу ДМС повідомлення про звернення із заявою про надання притулку;

надсилання упродовж двох діб до підрозділу по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу органу охорони державного кордону рапорту посадової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони), до якої звернувся шукач притулку, копії заяви про надання притулку та пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України, а також другого примірника повідомлення про звернення із заявою про надання притулку;

доставляння та передавання шукача притулку – дитини, розлученої із сім’єю, представникам найближчого територіального органу ДМС та органу опіки і піклування не пізніше 24 годин з моменту їх інформування.

 

 

5. Під час звернення із заявою про надання притулку затриманими особами, які перебувають у місцях тимчасового тримання:

1) посадові особи зміни охорони затриманих осіб діють відповідно до положень пункту 8 розділу IV Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, затвердженої наказом МВС від 30 березня 2015 року № 352, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 462/26907, а також вживають такі заходи;

2) начальник підрозділу охорони державного кордону (начальник підрозділу тримання):

надсилає з використанням доступних засобів зв’язку (факс, електронна пошта тощо) до найближчого територіального органу ДМС повідомлення про звернення із заявою про надання притулку до якого долучаються заява про надання притулку та дві фотокартки шукача притулку, що можуть виконуватися способом принтерного друку;

звільняє шукача притулку з місця тимчасового тримання після надання довідки про звернення за захистом в Україні та прийняття рішення відповідно  до пункту 2 розділу IV цієї Інструкції;

забезпечує доставляння та передавання шукача притулку представникам найближчого територіального органу ДМС;

надсилає упродовж двох діб до підрозділу по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу органу охорони державного кордону рапорт посадової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону, до якої звернувся шукач притулку, копії заяви про надання притулку, а також другого примірника повідомлення про звернення із заявою про надання притулку з відміткою про його отримання відповідним територіальним органом ДМС.

 

6. Про кожен факт надходження інформації щодо звернення до посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони) осіб із заявами про надання притулку центри управління службою невідкладно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту її отримання, інформують (із зазначенням дати, часу та обставин звернення особи із заявою про надання притулку):

начальника органу охорони державного кордону  (Морської охорони) або його першого заступника;

найближчий територіальний орган ДМС;

найближчий орган опіки і піклування (у разі виявлення шукача притулку – дитини, розлученої із сім’єю);

підрозділ (посадову особу) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу органу охорони державного кордону (Морської охорони).

 

7. Роз’яснення порядку подання заяви про надання притулку, а також  інформування шукача притулку про місце заходження і контактних даних найближчого територіального органу ДМС може бути здійснено шляхом надання шукачу притулку відповідної пам’ятки, перекладеної на мову, якою він володіє.

 

8. Відповідно до частини восьмої статті 30 та статті 31 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» на час перебування шукачів притулку в процедурі визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, посадовими особами органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони):

не приймаються рішення про примусове повернення шукача притулку;

не подаються позови про примусове видворення шукача притулку до адміністративних судів;

не надається будь-яка інформація про шукачів притулку дипломатичним представництвам чи консульським установам держав, громадянами яких вони є.

 

ІІІ. Порядок дій посадових осіб територіального органу ДМС

 

1. Уповноважені посадові особи територіальних органів ДМС після отримання повідомлень органів (підрозділів) охорони державного кордону  (Морської охорони) про звернення із заявами про надання притулку та доставляння шукачів притулку:

невідкладно обліковують повідомлення у встановленому законодавством України порядку;

приймають доставлених органами (підрозділами) охорони державного кордону (Морської охорони) відповідно до абзаців четвертих підпунктів 3 пунктів 2 розділів ІІ та ІІІ цієї Інструкції шукачів притулку, про що складаються акти приймання-передавання (додаток 2);

діють відповідно до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, затверджених наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2011 року за № 1146/19884 (далі – Правила);

надають не пізніше трьох годин з моменту приймання-передавання шукачів притулку представникам органів (підрозділів) охорони державного кордону (Морської охорони) копії довідок про звернення за захистом в Україні, оформлених відповідно до пункту 3.2 розділу ІІІ Правил.

 

2. Акт приймання-передавання складається в двох примірниках, кожен з яких підписується представниками територіального органу ДМС та органу (підрозділу) охорони державного кордону (Морської охорони).

Один з примірників акту залишається у відповідному територіальному органі ДМС, а другий – передається представником органу (підрозділу) охорони державного кордону  (Морської охорони) до підрозділу (посадовій особі) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу відповідного органу охорони державного кордону (Морської охорони).

У разі приймання-передавання шукача притулку – дитини, розлученої з сім’єю, відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» додатково складається третій примірник акту приймання-передавання, який надається органу опіки та піклування. За таких обставин кожен примірник акту підписується представником органу опіки і піклування.

 

ІV. Відповідальність шукачів притулку

 

1. За наявності в діях шукача притулку ознак адміністративних правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби України, посадові особи органів (підрозділів) охорони державного кордону  (Морської охорони) діють відповідно до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року № 898, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1729/24261.

За наявності в діях шукача притулку ознак кримінальних правопорушень посадові особи органів (підрозділів) охорони державного кордону  (Морської охорони) діють відповідно до Інструкції про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 листопада 2012 року № 931, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2012 року за № 2033/22345.

 

2. Шукач притулку відповідно до частини третьої статті 203 та частини третьої статті 2041 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а також частини четвертої статті 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» не несе адміністративної відповідальності за:

незаконне перетинання державного кордону України під час в’їзду в Україну – у разі його звернення із заявою про надання притулку без зволікань;

порушення правил перебування в Україні – у разі його перебування на території України протягом часу, необхідного для подання заяви про надання притулку.

У випадку звернення особи із заявою про надання притулку після складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 203 чи 2041 КУпАП, питання щодо не притягнення її до адміністративної відповідальності за вчинення цих правопорушень вирішується органами (посадовими особами), уповноваженими розглядати такі справи відповідно до статей 221, 2221 та 2222 КУпАП. За таких умов передавання шукача притулку, яким вчинено незаконне перетинання (спроба перетинання) державного кордону України, представникам територіального органу ДМС відповідно до абзацу четвертого підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ цієї Інструкції здійснюється після прийняття рішення по справі про адміністративне правопорушення.

 

V. Облік заяв про надання притулку

 

1. Кожен факт звернення шукача притулку із заявою про надання притулку підлягає обліку в журналі обліку заяв про надання притулку (додаток 3), а також у відповідних базах даних Держприкордонслужби України.

Копії документів та журнали зберігаються у загальному діловодстві органу охорони державного кордону (Морської охорони) упродовж трьох років.

 

2. Керівники підрозділів, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього розділу відповідальні за організацію та здійснення своєчасного і повного обліку заяв про надання притулку.

 

3. Контроль за своєчасним та повним обліком заяв про надання притулку здійснюється не рідше одного разу на рік підрозділами про роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабів регіональних управлінь, а в ОКПП «Київ» – управлінням адміністративного провадження Адміністрації Держприкордонслужби України

 

 

Начальник Департаменту формування політики

щодо підконтрольних Міністрові органів влади

та моніторингу МВС                                                                                В.Є. Боднар

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}