Перелік нерухомого військового майна до передачі в оренду Кінологічним навчальним центром

НАЗАД
15 серпня 2017 14:56

ПЕРЕЛІК  N _1__
нерухомого військового майна, яке без заподіяння шкоди обороноздатності держави, бойовій та мобілізаційній готовності військ пропонується до передачі в оренду Кінологічним навчальним центром Державної прикордонної служби України

(військовою частиною 2418), ЄДРПОУ 14321498

NN

з/п

Наймену

вання

неру

хомого

військо

вого

майна

Оди

ниця

виміру

Кіль

кість

Рік

будівни

цтва

Термін

експлуа

тації

(років)

Кате

горія

техніч

ного

стану

Вартість

за

обліком,

тис. грн.

Місце

знахо

дження

військо

вого

майна

Військова

частина,

за якою

закріп

лене

майно

Примітка

(призна

чення)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Вбудоване приміщення № 61 в будівлі їдальні

(І поверх)

м.кв

8,5

1983

34

2

2247,55

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин, торгівля товарами першої необхідності, засобами гігієни, канцелярськими товарами та товарами військового асортименту

2.

Вбудоване приміщення № 63 в будівлі їдальні

(І поверх)

м.кв

17,0

1983

34

2

4495,1

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин-буфет, торгівля продуктами харчування, безалкогольними напоями

3.

Вбудоване приміщення № 5 в будівлі контрольно-перепускного пункту (КПП)

м.кв

31,4

1997

20

2

13641,45

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин-буфет, торгівля продуктами харчування, безалкогольними напоями, тютюновими виробами

Популярні розділи та сервіси