Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Адміністрації Держприкордонслужби України у 2010 році

НАЗАД
19 вересня 2017 09:57

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України
М.М. Литвин
" 03 " лютого 2010 року

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Держприкордонслужби України у 2010 році

 

№ п/п

Перелік питань,

що виносяться на обговорення

Форма обговорення

Строки

проведення

Відповідальні

за проведення

 

1.

Визначення статусу колишніх військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до законів України: «Про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ ідеяких інших осіб та їх соціальнийзахист», «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей».Пенсійне забезпечення зазначеної категорії осіб

особистий прийом, надання письмових відповідей на звернення ветеранів та членів їх сімей

 

постійно

відділ з питань пенсійного забезпечення, фінансово-економічне управління

2.

Про результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України, облаштування державного кордону, міжнародне співробітництво

розповсюдження інформація через мас-медіа та розміщення на офіційному веб-сайті

постійно

відділ з питань взаємодіїі з ЗМІ та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

3.

Про заходи Державної прикордонної служби України з підготовки до Євро-2012

розповсюдження інформація через мас-медіа та розміщення на офіційному веб-сайті

постійно

відділ з питань взаємодіїі з ЗМІ та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

4.

Про порядок виконання Угоди про реадмісію між Україною та ЄС

прес-конференції, роз’яснення та порядок виконання угоди через засоби масової інформації

 

лютий -

березень

відділ з питань взаємодіїі з ЗМІ та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державноїприкордонної служби України

5.

Розмір та порядок виплати грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців Державної прикордонної служби України

особистий прийом, надання письмових відповідей на звернення військовослужбовців.

опублікування статті у газеті «Прикордонник України»

березень

2010 року

організаційно-нормативний відділ,фінансово-економічне управління

6.

Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за 2009 рік

опублікування статті у газеті «Прикордонник України»

квітень

2010 року

бухгалтерський відділ фінансово-економічне управління

7.

Організація моніторингу стану здоров’я, амбулаторного і стаціонарного лікування персоналу та ветеранів Державної прикордонної служби України

зустріч керівництва Адміністрації , структурних органів Державної прикордонної служби України з представниками військових,трудових колективів та громадських організацій. Публікація статті у газеті “Прикордонник України”, журналі «Кордон»

травень

2010 року

управління охорони здоров’я

8.

Проведення прес-конференцій та брифінгів про результати роботи Державної прикордонної служби України

прес-конференції, брифінги

щокварталу

відділ з питань взаємодіїіз ЗМІ та зв’язків згромадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

9.

Порядок здійснення польотів малої авіації вздовж державного кордону та в межах контрольованих прикордонних районів

висвітлення інформації на сайті Державної прикордонної служби України

I квартал

центр управління службою

управління прикордонноїслужби

10.

Вимоги законодавства щодо погодження Адміністрацією Держприкордонслужби України дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної(морської) економічної зони України, де передбачається особливий режим проведення робіт

висвітлення інформації на сайті Державної прикордонної служби України

ІІ квартал

управління прикордонної служби

11.

Вимоги законодавства України щодо утримання на пристанях, причалах та пунктах базування самохідних і несамохідних плавзасобів, порядок їх плавання та пересування у внутрішніх водах акваторій Чорного та Азовського морів

Висвітлення інформації на сайті Державної прикордонної служби України

ІІ квартал

управління прикордонної служби

12.

Провадження дізнання за ст. 358 Кримінального кодексу України у Державній прикордонній службі України

публікація у відомчих та позавідомчих засобах масової інформації

ІІ квартал

управління по роботі зіноземцями, дізнання та адміністративного провадження

13.

Стан та перспективи розвитку нормативно-правової бази, яка визначає порядок проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі України

оприлюднення у ЗМІ, проведення “Гарячої телефонної лінії”

II – III квартал

управління кадрів

14.

Про порядок перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, дітьми

Інформація поширюється у вигляді інформаційних бюлетенів, постерів, буклетівта іншої друкованої продукції, подається у ЗМІ через мережу Інтернет та розміщується наофіційному веб-сайті

II – IV квартал

Інформаційне агентство Державної прикордонної служби України, відділ з питань взаємодіїі з ЗМІ та зв’язків згромадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

15.

Основні завдання органів охорони державного кордону щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб

оприлюднення у відомчих та позавідомчих засобах масової інформації

III - IV квартал

управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження

16.

 

Залучення додаткових позабюджетнихджерел фінансування для забезпеченняжитлом військовослужбовців Державноїприкордонної служби України та членів їх сімей

проведення засідання за круглим столом

III - IV квартал

управління будівництва та інвестицій Департаменту забезпечення

17.

Санаторно-курортне, реабілітаційне лікування та оздоровлення персоналу, ветеранів Державної прикордонної службиУкраїни та членів їх сімей

зустріч керівництва Адміністрації Держприкордонслужби, органів управління Державної прикордонної служби України з представниками колективів та громадських організацій в Адміністрації Державної прикордонної служби України. Публікація угазеті “Прикордонник України“, журналі«Кордон»

травень - вересень

управління охорони здоров’я

18.

Обговорення з активом Комітету організації ветеранів та профспілковим комітетом Державної прикордонної службиУкраїни перспектив розвитку та основних напрямів діяльності Державної прикордонної служби України на 2011 рік

проведення засідання за круглим столом

IV квартал

управління по роботі з персоналом

19.

Організація харчування особового складу – невід’ємна складова тилового забезпечення у Державній прикордоннійслужбі України

публікація у відомчй газеті “Прикордонник України інтерв’ю із заступником начальника управління – начальником продовольчої служби управління тилового забезпечення Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби України

листопад

управління тилового забезпечення, продовольча служба управління тилового забезпечення Департаменту забезпечення Адміністрації Державної прикордонної службиУкраїни , редакція газети «Прикордонник України»

 

 

20.

 

Виконання Угоди між Україною та ЄС прореадмісію осіб. Перші результати

Оприлюднення інформації у відомчих та позавідомчих засобах масової інформації

IV квартал

управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження

 

Популярні розділи та сервіси