Інформація щодо профспілкової діяльності

НАЗАД
04 грудня 2017 09:30

Держприкордонслужба та Профспілка працівників державних установ України уклали Галузеву угодуна 2018 -2020 роки

Сьогодні в Адміністрації Держприкордонслужби відбулося укладення Галузевої угоди між Держприкордонслужбою та Профспілкою працівників державних установ України на 2018 -2020 роки. Вона визначає зобов’язання та домовленості обов’язкові до виконання між обома сторонами.

Угоду з боку прикордонного відомствапідписав Голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Петро Цигикал, а відПрофспілки працівників державних установ України їїочільник Юрій Піжук.

Виступаючи перед присутніми очільник прикордонного відомства наголосив: «Профспілка є наше майбутнє, і я висловлюю своє прохання й пропозицію щодо підтримки Сторони профспілки у боротьбі з корупцією і щодо соціального захисту людини праці та сподіваюсь на взаємну підтримку».

«Профспілка і Адміністрація Державної прикордонної служби України з 2009 року працює в рамках Галузевої угоди, і співпраця керівництва і профспілки вашого відомства є взірцем ведення норм соціального захисту»,- відзначив під час зустрічі Голова профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук.

Відмітимо, що дана Галузева угода укладена у відповідності до низкизаконів України та Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.Попередній документ між Держприкордонслужбою та Профспілкою працівників діяв протягом 2015-2017 років.

Підписана сьогодніУгода визначає основні принципи визнання повноважень, захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, встановлення ділових партнерських взаємовідносин в інтересах охорони державного кордону України.

Варто зазначити, що Сторони разом вирішуватимуть галузеві соціально-економічні проблеми й забезпечуватимуть участь своїх представників у роботі зборів (конференцій) з укладення, обговорення і виконання колективних договорів (угод) та Галузевої угоди, у роботі примирних комісій з розв`язання колективних трудових спорів. Крім того, документом передбачено забезпечення працівникам належних умов праці та створення умов для підвищення професійної майстерності, підвищення кваліфікації та стимулювання навчання за напрямом діяльності. Також забезпечуватиметься участь представників Профспілки та організацій профспілки Держприкордонслужби в межах їх компетенції в роботі колегій, службових нарадах і робочих засіданнях у разі розгляду питань, що належать до соціально-економічної сфери, соціального, правового та трудового захисту працівників.

Угода набирає чинності з дня її підписання та діє до 31 грудня 2020 року, або до укладення нової чи продовження терміну дії цієї Угоди. Відмітимо, що норми документу забезпечуватимуть надійний громадський контроль за дотриманням норм чинного законодавства України у сфері трудових відносин.

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ  МІСТА КИЄВА

ОБ‘ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

01601, Київ-601,

вул. Володимирська, 26,

тел. 527-64-38,

факс: (044) 271-89-38

Трудове законодавство в дії

30 вересня 2015 року в Адміністрації Державної прикордонної  служби України відбулось засідання за круглим столом у відео режимі між керівництвом, Профспілками, Громадською радою і за участі представників комітету ветеранів Держприкордонслужби, з  обговорення питань виконання  норм чинного трудового законодавства у Державній прикордонній службі України.

На  засіданні піднімались питання щодо  виконання вимог кодексу законів про працю, Законів України «Про соціальний діалог», «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

На сьогодні питання дотримання нори чинного законодавства України та норм колективних договорів з охорони праці та охорони здоров’я, атестації робочих місць, проведення медичних оглядів працівниками декретованих груп  не виконуються у зв’язку з відсутністю порядку виділення коштів відповідно до заключних положень закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік».

Ці питання хвилюють працівників і профспілку й керівництво. І завдяки такому засіданню  є  можливість обговорити шляхи виходу із ситуації, що склалась.

Також профспілка піднімала питання щодо роботи кухарів на відділах прикордонної служби та їх укомплектованість, питання відрахування 0,3 відсотки профспілкам на культурно-масову. спортивну та оздоровчу роботу та питання щодо  права на отримання посвідчень учасників бойових дій працівниками Луганського та Донецького прикордонних загонів.

Під час обговорення цих питань не було отримано відповіді на всі поставлені питання, але були намічені шляхи їх вирішення і ми сподіваємось, що і керівництво і профспілки, а також і громадська ради  з ветеранами сприятимуть  вирішенню всіх проблемних питань, що стосуються працівників нашого відомства.

У складні і непрості часи для нашої країни треба дбати про добробут кожного українця на всіх рівнях державної влади і це є основним, задля чого ми служимо і живемо.

Рішення звітно-виборної профспілкової конференції

Об’єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України від 15 квітня 2015 року

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Об‘єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України, звіт ревізійної комісії, виступи голів профспілкових організацій структурних підрозділів щодо роботи  профспілки за звітний період, про подальшу перспективу діяльності профспілкових організацій органів Державної прикордонної служби України щодо соціального-економічного захисту прав і інтересів членів профспілки, а також  представництво їх  інтересів в органах державної влади та в Державній прикордонній службі України профспілкова  конференція вважає, що діяльність профспілок буде  ефективною тільки за умови об‘єднання та консолідації зусиль всіх профспілкових організацій Державної прикордонної служби України для більш активної співпраці  керівництва та профспілок і тільки після створення належних умов для нормальної діяльності профспілки у сфері контролю за дотриманням і практичним використанням законодавчих і нормативних актів в інтересах працівників, а також  соціального-економічного захисту прав та інтересів членів профспілки.

Профспілкова конференція Об’єднаної профспілкової організації Держприкордонслужби постановляє:

1. Визнати  роботу Об‘єднаної профспілкової організації за термін її діяльності 2010-2015 років – задовільною. Звіт ревізійної комісії затвердити.

2. Обрати Головою Об‘єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України Птицю Антоніну Миколаївну  терміном на  5 років.

3. Вибрати делегатами на ХІ міську звітно-виборну конференцію 4 делегата від Об’єднаної профспілкової організації Держприкордонслужби України:

голову ОПО Держприкордонслужби Птицю Антоніну Миколаївну

заступника голови ОПО Держприкордонслужби - голову первинної профспілкової організації ОКПП «Київ»Гребенюк Олену Павлівну

голову первинної профспілкової організації Одеського клінічного госпіталю Захаренко Ельміру Юріївну

голову первинної профспілкової організації Мостиського прикордонного загону Копач Віктора Зігмундовича

4. Обрати  профком ОПО Держприкордонслужби у кількості 43 чол. – до складу профкому входять всі голови первинних профспілкових організацій (список додається).

5. Президію ОПО Держприкордонслужби обрати у складі 11 чоловік: Птиця А.М., Гребенюк О.П., Копач В.З., Захаренко Е.Ю.. Ілечко Л.М., Цюзік О.Д., Катеринич Л.С., Провалова О.В., Бажарова І.Б., Макаренко Н.І., Романишина Т.С.

6. Профкому Об‘єднаної профспілки  постійно проводити координацію діяльності первинних профспілкових організацій та надавати їм відповідну інформацію з усіх питань відповідно до чинного законодавства та правову допомогу.

7. Головам профспілок постійно підтримувати контакти з членами профспілки, володіти обстановкою в колективах, знати конкретних осіб, яким необхідно надавати як матеріальну, так і моральну підтримку.

8. Проводити роботу серед членів профспілки та з керівництвом, яка направлена на виконання вимог чинного законодавства України “Про професійні спілки та гарантії їх діяльності”, “Про колективні договори і угоди”, Кодексу законів про працю, Статуту профспілки працівників державних установ, Положення про Об‘єднану профспілкову організацію Держприкордонслужби та рішення конференції.

9. Профкомам будувати свою діяльність з керівництвом Державної прикордонної служби України та з керівниками її структурних підрозділів відповідно вимог чинного законодавства, шляхом ведення  соціального  дієвого діалогу і досягненням спільних рішень.

Лише на основі узгодження позицій керівництва Адміністрації Держприкордонслужби та керівників структурних органів Держприкордонслужби і профспілкових організацій можливо консолідувати зусилля на вирішення завдань, що стоять перед Державною прикордонною службою та її структурними органами.

10. Профкому протягом п’яти днів  відпрацювати  рішення профспілкової конференції та направити протокол до міського комітету профспілки.

11. Постійно проводити контроль за виконанням вимог колективних договорів та подавати пропозиції щодо посилення  умов колективних договорів та дієвих шляхів  щодо усунення  недоліків.

12. Щороку проводити звітні профспілкові конференції з проведенням профспілкового навчання профактиву.

13. Профспілковим комітетам і ревізійній комісії постійно здійснювати контроль за відрахуванням профспілкових внесків та за їх цільовим використанням.

Голова Об‘єднаної профспілкової організації

Державної прикордонної служби України              А.Птиця

Популярні розділи та сервіси