Документи для перетинання державного кордону громадянами України

НАЗАД
21 квiтня 2019 23:27

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

дипломатичний паспорт України

службовий паспорт України

посвідчення особи моряка

посвідчення члена екіпажу

У разі втрати громадянином України, який постійно проживає в Україні, зазначених документів за межами території України, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.

У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених вище, для виїзду за кордон можуть використовуватися інші документи.

Проїзний документ дитини не видається з 01.04.2015 (видавався терміном на 3 роки або до досягнення особою 18-річного віку) не зазначається в цьому законі.

Стаття 6 цього ж закону, що встановлює підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України (перелік збільшено)

Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

- він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

- стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

- він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

- він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

 - він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

Відповідно до ст. 33 Конституції України громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві в'їзду в Україну

ПОРЯДОК ПРОСТАНОВКИ ВІДМІТОК ПРО ПЕРЕТИНАННЯ КОРДОНУ

Після перевірки паспортних документів громадян України вони повертаються власнику без проставлення відмітки про перетинання державного кордонуТака відмітка в паспортному документі громадянина України проставляється у випадку його особистого прохання про це.

ВИПАДКИ, У ЯКИХ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ ТИМЧАСОВО ВІДМОВЛЕНО В ПЕРЕТИНАННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Відповідно до п. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» громадянину України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках якщо:

він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;

стосовно нього застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон;

він засуджений за вчинення кримінального правопорушення;

він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;

він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції.

ІНФОРМУЄМО, що 18 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно з положеннями цієї постанови, з 01 березня 2020 року скасовується можливість перетинання громадянами україни державного кордону України з Російською Федерацією на підставі паспорта громадянина України та свідотцтва про народження для дітей віком до 16 років.

Вищевказані зміни імплементуються українською стороною у рамках удосконалення процедури прикордонного контролю громадян України під час виїзду з території України до Російської Федерації з метою запобігання випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки) та свідотцтва про народження з огляду на низький ступінь вказаних документів.

Водночас, зазначаємо, що, з огляду на положення частини четвертої статті 1 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України", відповідно до якого громадянин України ні за яких підстав не бути обмежений у праві на в`їзд в Україну, громадяни мають право на в`їзд на територію України з території РФ як за документами, дійсними для виїзду за кордон, так і за паспортом громадянина України та свідотцтвом про народження (для дітей до 16 років).

Популярні розділи та сервіси