Державна прикордонна служба України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності

НАЗАД
20 грудня 2021 09:43

Державна прикордонна служба України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності

Державна прикордонна служба України (далі – ДПСУ) упродовж грудня 2021 – січня 2022 року проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення ДПСУ визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ДПСУ на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності ДПСУ.

Внутрішнє середовище – це існуючі в ДПСУ організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення ДПСУ повноважень, тоді як ДПСУ не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДПСУ, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення ДПСУ дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

У зв’язку з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПСУ просимо заповнити анкету (https://forms.gle/AurTVY3UJffvVAwZ8).

Популярні розділи та сервіси