Оголошення про проведення конкурсу на посаду начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України

НАЗАД
11 грудня 2023 09:16

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду

1. Військовий ліцей Державної прикордонної служби України

(найменування навчального закладу)

Адміністрація Державної прикордонної служби України оголошує конкурс на посаду: начальника Військового ліцею Державної прикордонної служби України

(найменування посади)

2. Умови конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь особи офіцерського складу Державної прикордонної служби

України, які мають:

вищу освіту ступеня на нижче магістра;

(указується рівень освіти)

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

досвід проходження військової служби на посадах офіцерського складу не менше п’яти

років

(указується посада та стаж роботи)

3.Дата проведення конкурсу: 31 січня 2024 року 

(указується дата)

4. Термін подання документів:  з 11 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року

(указується термін подання документів)

5. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):

1. Заява (рапорт) про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

3. Копія паспорта громадянина України.

4. Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

5. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

6. Копія службової картки.

7.Службова характеристика.

8. Медична характеристика.

9. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

10. Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

11. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

12. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

13. Інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості (за бажанням).

(указується перелік документів, які повинні бути надіслані)

6. Спосіб надання документів, адреса: документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії, 29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

(указується поштова адреса)

7. Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: ОВІДЬКО В’ячеслав, (0382) 72-48-75, nadpsu @dpsu.gov.ua

(указується прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи)

Популярні розділи та сервіси