Інформаційне повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291»

НАЗАД
05 листопада 2021 12:38

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України

«Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291»

 

Проєкт розроблено Адміністрацією Держприкордонслужби відповідно до пункту 29 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 34 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, з метою врегулювання окремих питань встановлення заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів.

Рішенням Державної регуляторної служби України від 22 липня 2021 року № 33 «Про необхідність усунення Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» запропоновано внести зміни до Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 червня 2005 року за № 652/10932 (далі – Інструкція), у частині виключення з абзацу другого пункту 2 Інструкції слів «як правило», а також конкретизації та приведення її норм у відповідність до вимог законодавства та принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

На підставі пункту 2 Указу Президента № 399/2011 від 06 квітня 2011 року «Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України» втратило чинність Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затверджене Указом Президента України від 
04 серпня 2003 року № 797/2003.

Крім того, у зв’язку із проведеними організаційно-штатними змінами у структурі Державної прикордонної служби України відбулося скорочення Центрального, Північного та Азово-Чорноморського регіональних управлінь. Органи охорони державного кордону зазначених регіональних управлінь передано в центральне підпорядкування Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Пунктом 2 Інструкції регламентовано, що рішення про заборону виходу в море українським невійськовим суднам і плавзасобам приймає начальник прикордонного загону чи загону морської охорони, про що виноситься постанова про заборону виходу в територіальне море та внутрішні води України. Діючий на сьогодні механізм обмеження у виході в море українських невійськових суден і плавзасобів є неоднозначним та потребує врегулювання та корегування шляхом внесення змін до Інструкції. Наказом Міністерства внутрішніх справ України пропонується виключити слова «як правило» з абзацу другого пункту 2 Інструкції, яким визначається, що прийняттю рішення про заборону виходу в море українським невійськовим суднам і плавзасобам, повинно передувати притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення хоча б одного з правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, однією або більше особами, які перебували на судні чи плавзасобі. Застосування терміну «як правило» у такому контексті не визначає імперативності норми та залишає можливість винесення постанов про заборону виходу в море уповноваженими службовими особами органу охорони державного кордону на власний розсуд. 

Реалізація запропонованого проєкту нормативно-правового акта матиме позитивний вплив на ефективність діяльності Державної прикордонної служби України та не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту постанови Уряду приймаються до 01 грудня 2021 року на адресу:

Адміністрація Державної прикордонної служби України

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26, або на адресу електронної пошти: [email protected]

Контактний телефон: (044) 527-62-02 (ГРОМОВА Вікторія Євгенівна).

Популярні розділи та сервіси