Вимоги до кандидатів

НАЗАД
11 серпня 2021 10:34

До відбору залучаються особи офіцерського складу, які:

перебувають на військовій службі в Державній прикордонній службі України не менше десяти років;

мають рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) у сфері безпеки державного кордону, правоохоронної діяльності, військового управління або національної безпеки;

займають посаду, граничне військове звання, за якою «полковник», та перебувають на посадах з граничним званням «підполковник» або «полковник» не менше ніж п’ять років, для органів охорони державного кордону – на посадах перших заступників начальників органів – начальників штабів не менше ніж  6 місяців, інших заступників – не менш ніж двох років;

мають військове звання старшого офіцерського складу «підполковник» або «полковник»;

мають організаторські здібності, фізичний та психологічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

не мають застережень щодо доброчесності та корупційних ризиків.

Популярні розділи та сервіси