Вимоги до кандидатів

НАЗАД
05 лютого 2020 11:40

До відбору можуть бути залучені особи офіцерського складу, які:

перебувають на військовій службі в Державній прикордонній службі України;

мають рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) рівня;

мають військове звання старшого офіцерського складу;

мають стаж військової служби в Державній прикордонній службі України не менше десяти років, в тому числі займали протягом двох останніх років посади не нижче начальника сектору (для Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів – начальника відділення), заступника начальника відділу в підрозділах, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

мають морально-ділові якості та фізичний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Популярні розділи та сервіси