Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Адміністрацією Державної прикордонної служби України у 2019 році

НАЗАД
06 лютого 2020 12:26

Протягом 2019 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України здійснювалась регуляторна діяльність відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з принципами державної регуляторної політики, зокрема, відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, забезпечення в регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність, послідовності регуляторної діяльності тощо.

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17.10.2019 № 83 було затверджено План діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік, відповідно до якого розроблено 1 проєкт регуляторного акта – проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму».

Проєктом регуляторного акта пропонується внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», від 03 березня 1998 року № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони» та від 30 січня 2015 року № 38 «Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України» з метою:

приведення назв адміністративно-територіальних одиниць, зокрема міст і районів, у межах території яких можуть установлюватися або встановлюються  контрольовані прикордонні райони, у відповідність до перейменованих назв та уточнення поняття «прикордонна смуга»;

урегулювання окремих проблемних питань під час здійснення контролю обліку, тримання на об’єктах базування, місцях базування суден флоту рибної промисловості, а також плавання і пересування самохідних та несамохідних суден, суден флоту рибної промисловості, інших плавзасобів у внутрішніх водах та територіальному морі;

створення умов для забезпечення більш ефективного моніторингу надводної обстановки, а також забезпечення реалізації громадянами конституційного права на відпочинок;

посилення заходів контролю за вильотом, посадкою та стоянкою повітряних суден у контрольованих прикордонних районах, а також проведенням робіт та інших заходів у прикордонній смузі та на території районів Херсонської області, прилеглих до Автономної Республіки Крим, на які поширюється дія частини третьої статті 22 Закону України «Про державний кордон України»;

 

визначення чіткого механізму інформування органів Державної прикордонної служби України щодо проведення певних робіт у контрольованих прикордонних районах.

Стосовно зазначеного проєкту регуляторного акта було дотримано вимоги, передбачені статтями 7, 8, 9 і 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

розроблення проєкту регуляторного акта було передбачено Планом діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17.10.2019 № 83;

підготовлено аналіз регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, який разом з повідомленнями про оприлюднення та проєктом оприлюднено на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань;

проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу цього проєкту та копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проєкту направлено Державній регуляторній службі України для погодження.

На виконання статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Плану-графіка здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого  наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21.09.2018 № 82, були проведені заходи з періодичного відстеження результативності наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27 квітня 2012 року                    № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 року за № 740/21053.

Результатом реалізації регуляторного акта стало:

вдосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України;

прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта, а також враховуючи сталу тенденцію до збільшення кількості осіб, щодо яких було здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, та зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам законодавства України, отримано висновок, що в цілому шляхом прийняття і реалізації регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

За результатами проведеного відстеження було підготовлено звіт про періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта, що був розміщений на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України.

Адміністрацією Державної прикордонної служби України постійно здійснюється оновлення розділу «Регуляторні акти» офіційного вебсайта Державної прикордонної служби України (www.dpsu.gov.ua), що складається з таких рубрик:

«Регуляторні акти», де наведено перелік діючих регуляторних актів;

«Інформаційне забезпечення», де окремо наведені повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів та План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України на відповідний рік;

«Проєкти регуляторних актів»;

«Аналізи регуляторного впливу»;

«Звіти про відстеження результативності».

Оприлюднення проєктів регуляторних актів на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з дотриманням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних рекомендацій, що надаються Державною регуляторною службою України.

Протягом 2019 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України було забезпечено плідну співпрацю із суб’єктами господарювання шляхом проведення громадського обговорення проєкту регуляторного акта, а також надання інформації на запити і на звернення громадян, що дало змогу визначити вплив регуляторних актів на господарську діяльність.

У той же час така робота з громадськістю дасть змогу в майбутньому готувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів, а також враховувати потреби суб’єктів господарювання під час їх перегляду та внесення змін.

На сьогодні основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сфері охорони державного кордону під час розроблення їх проєктів, проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до принципів державної регуляторної політики є встановлення єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

 

 

Голова Державної прикордонної

служби України                                                                    Сергій ДЕЙНЕКО

Популярні розділи та сервіси