Внутрішній аудит

ЗВЕДЕНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН діяльності з внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби України на 2019 – 2021 роки

ЗВЕДЕНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

діяльності з внутрішнього аудиту

Державної прикордонної служби України на 2019 – 2021 роки

 

 

І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Сприяння Державній прикордонній службі України (далі – Держприкордонслужба) у досягненні визначених цілей шляхом надання Голові Державної прикордонної служби України (далі – Голова Держприкордонслужби) об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, військового майна та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об’єкта аудиту.

 

ІІ. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:

формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Держприкордонслужби та мети (місії) внутрішнього аудиту визначеній у розділі І;

реалізація позиції Голови Держприкордонслужби щодо ризикових сфер діяльності Держприкордонслужби;

проведення консультацій з керівниками структурних підрозділів Адміністрації та регіональних управлінь Держприкордонслужби (відповідальними за діяльність) з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Держприкордонслужби;

проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;

врахування результатів внутрішніх аудитів, здійснених за останні три роки;

включення пропозицій регіональних підрозділів внутрішнього аудиту (погоджених відповідними начальниками регіональних управлінь) до Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Держприкордонслужби.

Цей Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності Державної прикордонної служби України та результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної підрозділами внутрішнього аудиту Держприкордонслужби.

 

ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності Державної прикордонної служби України:

 

Стратегічна ціль/пріоритети

діяльності Держприкордонслужби

Основні документи, які визначають стратегічні цілі/пріоритети діяльності Держприкордонслужби

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

1

2

3

Створення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах Держприкордонслужби з урахуванням європейського досвіду

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2015 року № 1189-р

Запровадження європейського досвіду у діяльність підрозділів  внутрішнього аудиту.

Сприяння у реформуванні системи внутрішнього контролю

 

3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки:

 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

Ключові показники результативності, ефективності та якості

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

Запровадження європейського досвіду у діяльність підрозділів  внутрішнього аудиту

Реформування Бази даних внутрішнього аудиту з урахуванням об’єктів та суб’єктів внутрішнього аудиту

Внесено необхідні зміни до відомчих актів з внутрішнього аудиту. Завершено аналіз наявних об’єктів та суб’єктів аудиту

Сформована Зведена база даних внутрішнього аудиту з урахуванням об’єктів та суб’єктів

Запроваджено механізм щорічного корегування Зведеної бази даних внутрішнього аудиту з урахуванням об’єктів та суб’єктів

Запровадження ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту

Внесено необхідні зміни до відомчих актів з внутрішнього аудиту. Надані роз’яснення регіональним підрозділам.

Планування діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік розроблено виключно на підставі щорічної оцінки ризиків

Планування діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік розроблено виключно на підставі щорічної оцінки ризиків

Планування діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки розроблено виключно на підставі щорічної оцінки ризиків

Здійснення Стратегічного та Операційного планування діяльності з внутрішнього аудиту

Внесено необхідні зміни до відомчих актів з внутрішнього аудиту. За  потреби актуалізовано Зведений стратегічний план. Сформовано Зведений операційний план на  2020 рік

За  потреби актуалізовано Зведений стратегічний план.

Сформовано Зведений операційний план на  2021 рік

Сформовано Зведений стратегічний план на 2022-2024 роки.

Сформовано Зведений операційний план на  2022 рік.

Здійснення внутрішніх аудитів з урахуванням європейського досвіду

Внесено необхідні зміни до відомчих актів з внутрішнього аудиту. Надані роз’яснення регіональним підрозділам.

У 50 % здійснених у 2019 році внутрішніх аудитах використано європейський досвід

У 70 % здійснених у 2020 році внутрішніх аудитів враховано європейський досвід

У 90 %  здійснених у 2021 році внутрішніх аудитів враховано європейський досвід

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником становить не менше 80 % від загальної кількості наданих рекомендацій

Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій, наданих за результатами здійснення внутрішніх аудитів

Частка аудиторських рекомендацій, які є впровадженими на момент підготовки річного звіту, становить не менше 85 % від загальної кількості наданих внутрішніми аудиторами рекомендацій

Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

Внесено необхідні зміни до відомчих актів з внутрішнього аудиту.

Підготовлено Програму підвищення якості внутрішнього аудиту на 2019 рік. Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2019 рік та підготовлено Програму підвищення якості внутрішнього аудиту  на 2020 рік

Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2020 рік та підготовлено Програму підвищення якості внутрішнього аудиту  на 2021 рік

Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2021 рік та підготовлено Програму підвищення якості внутрішнього аудиту  на 2022 рік

Професійний розвиток персоналу підрозділів внутрішнього аудиту

(на початок 2019 року пройшли навчання:

за базовим курсом – 57 %;

ІІ рівня – 11 %;

аудиту ефективності – 32 %;

ІТ-аудиту – 7 %;

фінансового аудиту – 28 %)

На початок 2020 року пройшли навчання:

за базовим курсом – 64 %;

ІІ рівня – 18 %;

аудиту ефективності – 35 %;

ІТ-аудиту – 10 %;

фінансового аудиту – 31 %

На початок 2021 року пройшли навчання:

за базовим курсом – 71 %;

ІІ рівня – 25 %;

аудиту ефективності – 38 %;

ІТ-аудиту – 13 %;

фінансового аудиту – 34 %

На початок 2022 року пройшли навчання:

за базовим курсом – 78 %;

ІІ рівня – 32 %;

аудиту ефективності – 41 %;

ІТ-аудиту – 16 %;

фінансового аудиту – 37 %

Сприяння у реформуванні системи внутрішнього контролю.

Надання, у межах компетенції, допомоги у запровадженні внутрішнього контролю, управлінської підзвітності та діяльності з управління ризиками

Методологічна підтримка, здійснення роз'яснювальної роботи з організації внутрішнього контролю, запровадження принципів управлінської підзвітності та здійснення діяльності з управління ризиками

Методологічна підтримка, здійснення роз'яснювальної роботи з організації внутрішнього контролю, запровадження принципів управлінської підзвітності та здійснення діяльності з управління ризиками

Методологічна підтримка, здійснення роз'яснювальної роботи з організації внутрішнього контролю, запровадження принципів управлінської підзвітності та здійснення діяльності з управління ризиками

 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

За результатами оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки:

 

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Ступінь пріоритетності

Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

Застосовані основні критерії відбору / фактори ризику

 

Матеріальність

Складність  діяльності

Масштаб змін

Репутаційна  чутливість

Загальна політика внутрішнього   контролю

Надійність керівництва

Можливість для зловживань

Питання, які цікавлять керівництво

Час від

попереднього аудиту

Стан впровадження аудиторських рекомендацій

 

За високим

рівнем ризику

За середнім рівнем ризику

За низьким

рівнем ризику

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Управління об’єктами державної власності

1

35

50

3

+

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

Управління бюджетними коштами

1

50

47

9

+

+

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення

(у т. ч. державні закупівлі)

1

26

53

5

+

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

Капітальне будівництво та інженерно-технічне облаштування державного кордону

1

8

14

0

+

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

Управління та розвиток персоналу

3

2

1

0

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

Міжнародне співробітництво

1

10

4

0

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 


 

 

V. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких здійснюватимуться внутрішні аудити у 2019-2021 роках:

 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Рік дослідження

Обсяг робочого часу, людино-дні

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Запровадження європейського досвіду у діяльність підрозділів  внутрішнього аудиту

Здійснення внутрішніх аудитів з урахуванням європейського досвіду

 

Управління об’єктами державної власності

+

+

+

495

594

594

 

Управління бюджетними коштами

+

+

+

495

594

594

 

Матеріально-технічне забезпечення

+

+

+

495

594

594

 

Капітальне будівництво та інженерно-технічне облаштування державного кордону

+

+

+

495

594

594

 

Управління та розвиток персоналу

+

 

 

495

 

 

 

Міжнародне співробітництво

+

+

+

494

593

593

Всього:

2969

2969

2969

 

VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Інша діяльність з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019-2021 роках:

 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту


з/п

Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Рік виконання

Обсяг робочого часу, людино-дні

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Запровадження європейського досвіду у діяльність підрозділів  внутрішнього аудиту

Реформування Бази даних внутрішнього аудиту з урахуванням об’єктів та суб’єктів внутрішнього аудиту

1.

Внесення змін до відомчих актів з внутрішнього аудиту

+

+

+

20

20

20

2.

Аналіз наявних об’єктів та суб’єктів аудиту

+

+

+

40

40

40

3.

Формування  Зведеної бази даних внутрішнього аудиту з урахуванням об’єктів та суб’єктів

+

+

+

16

16

16

Запровадження ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту

1.

Внесення змін до відомчих актів з внутрішнього аудиту

+

+

+

20

20

20

2.

Надання роз’яснень регіональним підрозділам

+

+

+

20

20

20

3.

Здійснення оцінки ризиків

+

+

+

40

40

40

Здійснення Стратегічного та Операційного планування діяльності з внутрішнього аудиту

1.

Внесення змін до відомчих актів з внутрішнього аудиту

+

+

+

20

20

20

2.

Актуалізація Зведеного стратегічного плану на  2019-2021 роки

+

+

 

16

16

 

3.

Формування Зведеного операційного плану  на  наступний рік

+

+

+

40

40

40

4.

Формування Зведеного стратегічного плану на  2022-2024 роки

 

 

+

 

 

16

Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій, наданих за результатами здійснення внутрішніх аудитів

Моніторинг  впровадження рекомендацій, наданих за результатами здійснення внутрішніх аудитів

+

+

+

96

96

96

Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

1.

Внесення змін до відомчих актів з внутрішнього аудиту

+

+

+

20

20

20

2.

Здійснення  внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту  за поточний рік

+

+

+

45

45

45

3.

Підготовка  Програми підвищення якості внутрішнього аудиту  на наступний рік

+

+

+

45

45

45

Професійний розвиток персоналу підрозділів внутрішнього аудиту

Участь персоналу у навчальних заходах та заходах підвищення кваліфікації з питань внутрішнього аудиту

+

+

+

75

75

75

Звітування за результатами діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

1.

Формування Зведеного звіту діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та його подання на затвердження Голові Держприкордонслужби

+

+

+

56

56

56

2.

Направлення копії Зведеного звіту діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Міністерству фінансів України

+

+

+

2

2

2

Інші завдання.

1.

Підготовка матеріалів на засідання Колегії Держприкордонслужби за напрямом діяльності підрозділів внутрішнього   аудиту

+

+

+

40

40

40

2.

Підготовка відповідей на запити за напрямом діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

+

+

+

80

80

80

3.

Листування в межах компетенції з іншими державними органами з питань внутрішнього аудиту

+

+

+

80

80

80

4.

Виконання інших функцій за напрямом діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

+

+

+

120

120

120

Сприяння у реформуванні системи внутрішнього контролю.

Надання, у межах компетенції, допомоги у запровадженні внутрішнього контролю, управлінської підзвітності та діяльності з управління ризиками

Методологічна підтримка, здійснення роз'яснювальної роботи з організації внутрішнього контролю, запровадження принципів управлінської підзвітності та здійснення діяльності з управління ризиками

+

+

+

120

120

120

Всього:

1011

1011

1011

Популярні розділи та сервіси