Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу пожежної безпеки управління організації повсякденної діяльності Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення

НАЗАД
22 березня 2019 12:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної  служби  України

19.03.2019 № 273 ОС (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної  служби  України

21.03.2019  № 287 ОС)

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

начальника відділу пожежної безпеки управління організації повсякденної діяльності Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Начальник відділу пожежної безпеки управління організації повсякденної діяльності Департаменту організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

забезпечувати виконання законодавства України у сфері пожежної безпеки в Держприкордонслужбі;

брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу;

аналізувати стан і тенденції розвитку сфери пожежної безпеки, вносити пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, а також досягнень науки та техніки у сфері пожежної безпеки в Держприкордонслужбі;

удосконалювати та координувати пожежно-профілактичну роботу та науково-технічну політику з питань пожежної безпеки;           

 здійснювати контроль за виконанням в Адміністрації та органах Держприкордонслужби вимог пожежної безпеки, встановлених актами чинного законодавства у сфері пожежної безпеки та іншими нормативно-правовими актами;  

 контролювати стан пожежної безпеки на об’єктах Держприкордонслужби;       

здійснювати методичне керівництво і контроль за діяльністю підрозділів  відомчої пожежної охорони регіональних управлінь, інших органів Держприкордонслужби (далі – підрозділи пожежної охорони);   

 надавати практичну допомогу органам Держприкордонслужби в організації роботи з пожежної безпеки;

 проводити аналіз пожежно-технічного стану об’єктів Держприкордонслужби, готувати звітні матеріали та відповідну інформацію;    

спрямовувати  роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, органами Держприкордонслужби,  органами виконавчої влади, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу;

 підтримувати взаємодію з ДСНС України, службами пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо питань пожежної безпеки;

узгоджувати зміст проектів документів, що розробляються структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, стосовно питань пожежної безпеки;

надавати методичну допомогу органам Держприкордонслужби в організації навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки,  погоджувати програми планових протипожежних інструктажів під час прийняття на службу (роботу), які розробляють регіональні управління, інші органи Держприкордонслужби центрального підпорядкування;

за дорученням керівництва Держприкордонслужби брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Держприкордонслужби;           

брати участь у розподілі коштів, спрямованих на здійснення протипожежних заходів на об’єктах Адміністрації та органів Держприкордонслужби, організовувати контроль за їх використанням;

здійснювати організаційні заходи щодо планування та контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються органам Держприкордонслужби для обладнання сучасними системами протипожежного захисту  об’єктів Держприкордонслужби та своєчасного їх технічного обслуговування;   

за дорученням керівництва Адміністрації Держприкордонслужби брати участь у службових розслідуваннях технічних причин виникнення пожеж на об’єктах Держприкордонслужби;

вести облік пожеж та їх наслідків на об'єктах Держприкордонслужби, аналізувати причини їх виникнення, готувати пропозиції щодо запобігання пожежам;

здійснювати пропаганду виконання правил і заходів пожежної безпеки;

організовувати проведення зборів, нарад, семінарів та інших заходів з удосконалення пожежно-профілактичної роботи;

безпосередньо керувати професійною підготовкою підлеглих, планувати і визначати завдання щодо її організації, контролювати та оцінювати результати їх діяльності;        

здійснювати контроль за веденням діловодства, збереженням документів, організовувати роботу з документами відповідно до чинного законодавства;

 забезпечувати захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства, знати акти законодавства, що стосуються державної таємниці, норми та правила роботи із  секретною інформацією.

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад 10010 грн відповідно до 6 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 102).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.30 09 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26,

тестування в Адміністрації Державної прикордонної служби України, орієнтовно з 10.00 11 квітня 2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра, галузь знань –  «Цивільна безпека»,  спеціальність – «Пожежна безпека»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватися на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з великими масивами інформації

3.

Необхідні особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, порядність, ініціативність, готовність до рішучих дій, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про державний кордон України»;

Кодексу цивільного захисту України;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697

3.

Інші знання, необхідні для виконання поставлених завдань

Знання у сфері аналізу й тлумачення законодавчих актів та застосування їх на практиці;

знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, аналітичних довідок

Популярні розділи та сервіси