Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста сектору державного нагляду за охороною праці Департаменту особового складу

НАЗАД
10 квiтня 2019 10:10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної

служби  України 09.04.2019 № 361ОС                         

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста

сектору державного нагляду за охороною праці  Департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст сектору державного нагляду за охороною праці  Департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

Проводити:

розробку нормативно-правових актів з питань охорони праці (техніки безпеки) для військовослужбовців, які виконують роботи на устаткуванні підвищеної небезпеки;

розробку комплексних заходів щодо підвищення існуючого рівня охорони праці (техніки безпеки) направлених запобіганню травматизму, професійним захворюванням;

підготовку проектів наказів та розпоряджень з питань охорони праці (техніки безпеки) та подавати їх на розгляд керівника;

методичне керівництво з охорони праці (техніки безпеки);

перевірку  дотримання вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, нормативно-правових актів з охорони праці на робочих місцях в Адміністрації Держприкордонслужби;

відпрацювання звітності з охорони праці (техніки безпеки) за встановленими формами;

вступний інструктаж з охорони праці (техніки безпеки) з новопризначеними військовослужбовцями Адміністрації Держприкордонслужби;

аналіз причин травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці (техніки безпеки), а також своєчасну передачу їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;

розгляд листів, заяв, скарг від військовослужбовців органів Держприкордонслужби, що стосуються питань додержання законодавства з охорони праці (техніки безпеки).

Організовувати:

інформування органів Держприкордонслужби про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці (техніки безпеки), що діють у межах Держприкордонслужби та своєчасно повідомляє про акти, які втратили чинність;

навчання з питань охорони праці (техніки безпеки).

Брати участь у:

розслідуванні нещасних випадків з військовослужбовцями відповідно до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом МВС України від 22.03.2016           № 199, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 574/28704, та з працівниками відповідно до постанови КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232  «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;

роботі комісії з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог нормативних актів з охорони праці (техніки безпеки);

роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці (техніки безпеки).

Вести контроль за:

виконанням заходів передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці (техніки безпеки) згідно з переліком професій, посад, і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці (техніки безпеки), всіх видів інструктажу з охорони праці (техніки безпеки);

дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

організацією робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці (техніки безпеки);

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (техніки безпеки);

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці;

проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів військовослужбовців, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами служби, роботи.

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад 8000 грн відповідно до 7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.30 23 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26,

тестування в Адміністрації Державної прикордонної служби України, орієнтовно з 10.00 25 квітня 2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; вміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

Організаторські та аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватися на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з великими масивами інформації

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, порядність, ініціативність, готовність до рішучих дій, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України  «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про охорону праці»;

Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Закону України  «Про військовий обов'язок і військову службу»;

Закону України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України;

постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затверджування Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

3.

Інші знання, необхідні для виконання поставлених завдань

Знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, аналітичних довідок

 

Заступник директора департаменту – начальник управління кадрового менеджменту Департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України

                                                                                                   П. Горбатюк

Популярні розділи та сервіси