Умови проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу ракетного та артилерійського забезпечення

НАЗАД
09 червня 2021 08:34

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України

                                                                02 червня 2021 р. № АГ-247/0/81-21

Умови

проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу ракетного та артилерійського забезпечення управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення Департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Провідний спеціаліст відділу ракетного та артилерійського забезпечення управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення Департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

здійснювати аналіз укомплектованості органів Державної прикордонної служби України озброєнням, боєприпасами, іншим майном номенклатури ракетного та артилерійського забезпечення, готувати пропозиції щодо його постачання, перерозподілу та списання;

вести облік наявності та руху озброєння, боєприпасів, іншого майна в органах Державної прикордонної служби України за номенклатурою ракетного та артилерійського забезпечення, що мають гриф секретності «таємно» відповідно до статті 1.4.6 та 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

опрацьовувати пропозицій щодо внесення змін до норм належності та порядку комплектування Державної прикордонної служби України озброєнням, боєприпасами, іншим майном номенклатури ракетного та артилерійського забезпечення;

готувати проєкти розпорядчих документів на приймання-передавання озброєння, боєприпасів, іншого майна номенклатури ракетного та артилерійського забезпечення, здійснювати контроль за їх виконанням, реєстрацією і обліком звітних документів;

здійснювати звірку з органами Державної прикордонної служби України обліку наявності та руху озброєння, боєприпасів, іншого майна номенклатури ракетного та артилерійського забезпечення;

узагальнювати отримані облікові дані стосовно майна номенклатури ракетного та артилерійського забезпечення від органів охорони державного кордону, морської охорони, органів забезпечення, навчальних закладів, установ Державної прикордонної служби України;

виконувати інші завдання, визначені начальником відділу.

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад становить 6800 грн відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 15).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає  конкурсній комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

2) резюме, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17.00 15 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

18 червня 2021 року (тестування) початок о 08.30

Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15;

м. Київ, вул. Володимирська , 26  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів), про дату і час проведення співбесіди учасники конкурсу будуть повідомлені додатково

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Володимирська , 26  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів), про дату і час проведення співбесіди учасники конкурсу будуть повідомлені додатково

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович

(044) 527-64-24,

OGumenyk@dpsu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, галузь знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальності: «Військове управління», «Забезпечення військ (сил)», «Озброєння та військова техніка»

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребується

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Досягнення результатів

Здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.

Комунікація та взаємодія

Вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Уміння працювати з комп’ютером

Уміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Chrome тощо) і електронною поштою (Outlook Express)

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про державне оборонне замовлення», «Про державні цільові програми»;

постанов Кабінету Міністрів України:

від 13.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»;

від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}