Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу речового забезпечення управління тилового забезпечення

НАЗАД
20 травня 2021 11:20

Умови

проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу речового забезпечення управління тилового забезпечення Департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу речового забезпечення управління тилового забезпечення Департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

брати участь у підготовці проєктів нормативних, розпорядчих та інформаційних документів стосовно закупівлі товарів та послуг за напрямом речового забезпечення;

здійснювати підготовку розрахунків необхідної кількості грошових коштів для закупівлі товарів і послуг за напрямом речового забезпечення, визначення шляхів їх придбання;

проводити моніторинг виробничих потужностей легкої промисловості та вартості товарів і послуг за напрямом речового забезпечення;

вести облік виконання графіка закупівлі товарів та послуг за напрямом речового забезпечення, залишків кошторисних призначень та грошових коштів;

здійснювати контроль за станом проведення процедур закупівель товарів та послуг за напрямом речового забезпечення в органах Держприкордонслужби;

здійснювати збирання та узагальнення даних щодо отриманої продукції як шефської, спонсорської, гуманітарної або міжнародної технічної допомоги;

здійснювати контроль за своєчасністю подання від регіональних управлінь та органів Державної прикордонної служби звітно-заявочних документів;

вести документообіг відділу речового забезпечення з організаціями (підприємствами, громадянами тощо), структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, органами Держприкордонслужби;

вести контроль за своєчасністю підготовки та подання документів на виконання окремих доручень керівництва

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад становить 8500 грн відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 15).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає  конкурсній комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

2) резюме, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 16.30 02 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15;

07 червня 2021 року (тестування) початок

о 09.30

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович

(044) 527-64-24,

OGumenyk@dpsu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра,

галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси»

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребується

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Уміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Chrome тощо) і електронною поштою (Outlook Express)

2.

Необхідні ділові якості

Організаторські здібності, аналітичні здібності, навички контролю, вміння розподіляти роботу, вимогливість, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, адаптивність, вміння вести перемовини, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, чесність, дисциплінованість, ініціативність, надійність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, неупередженість

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»,  

Закону України «Про публічні закупівлі»,

Закону України «Про оборонні закупівлі»,

Постанови КМУ від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»,

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31.10.2016 № 1132 (зі змінами) «Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за № 1536/29666

3.

Інші знання, необхідні для виконання поставлених завдань

Знання порядку підготовки проєктів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки аналітичних довідок

Також оголошення можна знайти за посиланням

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}