Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації захисту секретної інформації, контролю за режимом секретності, експертної роботи управління режиму і захисту інформації Адміністрації Державної прикордонної служби Укра

НАЗАД
24 липня 2018 08:46

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України 20.07.2018 № 672 ОС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної  служби  України 
20.07.2018 № 672 ОС

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

головного спеціаліста відділу організації захисту секретної інформації, контролю за режимом секретності, експертної роботи управління режиму і захисту інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу організації захисту секретної інформації, контролю за режимом секретності, експертної роботи управління режиму і захисту інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України: 

бере участь у підготовці проектів нормативно-розпорядчих актів (положень, інструкцій тощо) Адміністрації Держприкордонслужби щодо діяльності експертних комісій з питань таємниць та проведення експертизи матеріальних носіїв секретної інформації, організовувати заходи щодо їх погодження;

здійснює підготовку проектів договорів з підрозділами Державної фельд’єгерської служби та Державного підприємства спеціального зв’язку на здійснення послуг з доставки кореспонденції спеціального призначення;

здійснює контроль за виготовленням, веденням обліку, зберіганням, видачею та використанням бланків службових перепусток до будівель Адміністрації Держприкордонслужби;

бере участь у роботі:

комісії з розкриття сховищ і робочих папок за відсутності відповідальної за них особи;

комісії з проведення квартальних перевірок та загальної перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації з грифами секретності «Цілком таємно» та «Таємно», а також здійснює підготовку та надання пропозицій до проекту акта такої перевірки;

комісії з проведення експертизи цінності документів;

комісії зі знищення матеріальних носіїв секретної інформації з грифами секретності «Цілком таємно» та «Таємно»;

бере участь у розробці заходів (проектів документів) щодо забезпечення режиму секретності під час обробки секретної інформації в автоматизованих системах, здійснює контроль за дотриманням режиму секретності під час експлуатації таких систем;

бере участь у здійсненні:

організаційно-технічних заходів із забезпечення режиму секретності та запобігання витоку секретної інформації під час проведення нарад з використанням секретної мовної інформації;

перевірок стану охорони державної таємниці в органах та підрозділах Держприкордонслужби та дотримання вимог режиму секретності в структурних підрозділах Адміністрації Держприкордонслужби;

проводить роз’яснювальну роботу з персоналом Адміністрації Державної прикордонної служби України та працівниками РСО органів та підрозділів Державної прикордонної служби України з метою запобігання порушенням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці (з питань діяльності експертних комісій з питань таємниць та проведення експертизи матеріальних носіїв секретної інформації

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад 7500 грн відповідно до 7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.30 07 серпня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26,

тестування в Адміністрації Державної прикордонної служби України, орієнтовно з 10.00 09 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими;

вміння надавати зворотний зв'язок

3.

Сприйняття змін

виконання плану змін та покращень;

здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні компетенції

відповідальність;

надійність;

системність і самостійність в роботі;

уважність до деталей;

наполегливість;

ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

     8) вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

   Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про державну таємницю»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736;

Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55;

Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за № 902/11182

Популярні розділи та сервіси