Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу міжнародного права, адаптації та систематизації законодавства управління юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної с

НАЗАД
22 сiчня 2020 11:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України

20 січня 2020 р. № 36 - АГ

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу міжнародного права, адаптації та систематизації законодавства управління юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу міжнародного права, адаптації та систематизації законодавства управління юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

брати участь у забезпеченні реалізації правової політики в Держприкордонслужбі та підготовці пропозицій стосовно формування державної політики у сфері охорони державного кордону;

розробляти та брати участь у розробленні проєктів законів, міжнародних договорів інших нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань, що регламентують міжнародно-правову діяльність Держприкордонслужби;

проводити юридичну експертизу проєктів законів, міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, з питань, що належать до компетенції відділу, готувати письмові висновки чи зауваження до них;

розглядати проєкти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби, готувати пропозиції до них;

розробляти та брати участь у підготовці до підписання проєктів міжнародних договорів, здійснювати їх правову експертизу на предмет відповідності нормам та принципам міжнародного права та законодавству України;

за напрямом діяльності відділу розглядати проєкти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби, та готувати пропозиції до них;

брати участь у роботі з питань адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу та стандартів НАТО, проводить експертизу розроблених Адміністрацією Держприкордонслужби проєктів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів на відповідність основним положенням законодавства Європейського Союзу;

готувати проєкти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також на звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснювати класифікацію нормативно-правових актів України у сфері охорони державного кордону та формувати електронну базу контрольних примірників нормативно-правових документів Адміністрації Держприкордонслужби, вести журнал обліку отриманих від виконавців електронних копій нормативно-правових актів;

подавати інформацію про нормативно-правові акти з прикордонних питань з метою розміщення її на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби;

формувати та підтримувати у контрольному стані Перелік міжнародних договорів, стороною яких є Адміністрація Держприкордонслужби, та Перелік проєктів міжнародних договорів, стороною яких є Адміністрація Держприкордонслужби, а також Перелік законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, які складають правову основу діяльності Держприкордонслужби;

надавати допомогу особовому складу Адміністрації Держприкордонслужби в підготовці документів з юридичних питань, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад 8000 грн відповідно до 7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 102).

 

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове (до виходу основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки»)

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає  конкурсній комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

2) резюме, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 16.30 14 лютого 2020 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15;

18 лютого 2020 року (тестування) початок                           о 10 год

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

OGumenyk@dpsu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, галузь знань – «Право», спеціальність – «Право», «Правознавство»

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребується

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Уміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Chrome) і електронною поштою (Outlook Express)

2.

Необхідні ділові якості

Організаторські та аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватися на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з великими масивами інформації

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, порядність, ініціативність, готовність до рішучих дій, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, неупередженість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про міжнародні договори України»;

Закону України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про національну безпеку України»

3.

Інші знання, необхідні для виконання поставлених завдань

Знання порядку підготовки проєктів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки аналітичних довідок

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}