телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська

Текст проекту, що обговорюється

07/06/19 - 09:20

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

___. ___. 2019                                     м. Київ                                       № ____

 

Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України

 

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про прикордонний контроль», абзацу третього пункту 7 Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 798, абзацу восьмого пункту 8 Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1251, з метою визначення порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проставлення відміток про перетинання державного кордону України, що додається. 
 2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України МВС (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

 

Міністр                                                                                           А. Аваков

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  Наказ Міністерства внутрішніх справ України

                                                                                                                   ___.___. 2019  року №_______

 

 

 

ПОРЯДОК

проставлення відміток про перетинання державного кордону України

 

 1. Загальні положення
 1. Цей Порядок визначає комплекс дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України під час проставлення відміток про перетинання державного кордону України в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон  (далі – пункти пропуску).
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Державну прикордонну службу України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про прикордонний контроль», Правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року
  № 57.
 3. Відмітки про перетинання державного кордону України (далі – відмітка) проставляються уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України, які допущені до несення служби наказом  начальника органу охорони державного кордону та виконують свої обов’язки в прикордонних нарядах «Перевірка документів», «Старший зміни прикордонних нарядів», «Помічник старшого зміни прикордонних нарядів» або «Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон» (далі – службові особи):

у пунктах пропуску – у кабінах паспортного контролю, на смугах руху транспортних засобів, на рейдових стоянках суден, у контрольних павільйонах, службових приміщеннях Державної прикордонної служби України;

у транспортних засобах закордонного сполучення – біля трапа або на борту повітряного, морського судна, у купе пасажирського вагона, кабіні локомотива, салоні автобуса.

 

ІI. Процедура проставлення відміток про перетинання державного кордону

 1. Відмітки «В’їзд» (додаток 1), «Виїзд» (додаток 2) відповідно до напрямку руху проставляються:
 1. у паспортних документах іноземців, осіб без громадянства;
 2. в імміграційних картках іноземців, осіб без громадянства, у разі якщо:

в їх паспортних документах не передбачено сторінок для відміток;

іноземці є громадянами держави міграційного ризику або особи без громадянства постійно проживають у державі міграційного ризику;

вони звернулись з проханням про непроставлення в паспортному документі відмітки;

вони регулярно здійснюють перетинання державного кордону України, але не рідше одного разу на тиждень, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України;

 1. у суднових ролях та списках пасажирів;
 2. у генеральних деклараціях та пасажирських відомостях;
 3. у суднових ролях та списках пасажирів круїзних суден у першому порту прибуття та останньому порту відходу круїзного судна з території України та після кожного внесення змін до суднових ролей та списків пасажирів;
 4. у документі із зазначенням усіх технічних характеристик судна та прізвищ осіб, що перебувають на яхті;
 5. у списку групи дітей та осіб, що їх супроводжують;
 6. в інших документах у випадках, передбачених законодавством.
 1. У разі спрощення прикордонного контролю у документах, визначених пунктом 1 цього Розділу, обов'язково проставляється відмітка.
 2. У паспортних документах громадян України, іноземців та осіб без громадянства відмітки проставляються на вільних сторінках, призначених для них, починаючи з останньої:

«В’їзд» – з правого боку, під час кожного в’їзду на територію України;

«Виїзд» – з лівого боку, під час кожного виїзду з території України.

 1. Відмітки «В’їзд», «Виїзд» відповідно до напрямку руху не проставляються:

у паспортних документах громадян України, за винятком випадків їх особистого звернення з метою проставлення такої відмітки;

у паспортних документах глав держав та вищих посадових осіб іноземних держав, про чиє прибуття офіційно оголошено заздалегідь дипломатичними каналами;

у паспортних документах моряків, які перебувають на території України в складі екіпажу, під час стоянки їх судна в порту;

у паспортних документах членів екіпажів та пасажирів круїзних суден;

у ліцензіях пілотів або посвідченнях (сертифікатах) членів екіпажів повітряних суден;

у паспортних документах членів екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну;

у паспортних документах осіб, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху;

в інших документах у випадках, передбачених законодавством.

 1. Відмітка «Державний кордон України перетнули» (додаток 3) проставляється у списках груп дітей та осіб, що їх супроводжують,  списках пасажирів, суднових ролях, завданнях на політ, генеральних деклараціях, пасажирських відомостях (далі – колективний документ) під час перевірки паспортних та інших документів.
 2. Відтиск штемпеля для скасування відмітки про перетинання державного кордону України «СКАСОВАНО/CANCELED» (додаток 4) проставляється в документах, визначених пунктом 1 цього Розділу,  у випадку:

відмови громадянина України, іноземця чи особи без громадянства від перетинання державного кордону України;

повернення компетентними органами суміжної держави громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, що підтверджено документально;

скасування рейсу транспортного засобу закордонного слідування;

помилкового проставлення відмітки про перетинання державного кордону України;

наявності в паспортному документі громадянина України, іноземця чи особи без громадянства підробленої відмітки – на підставі експертного висновку Експертної служби Державної прикордонної служби України, іншого суб'єкта судово-експертної діяльності, визначеного статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» чи рішення суду.

 1. Відмітки мають бути чіткими, з видимими реквізитами.
 2. Кількість та види елементів захисту зовнішньої рамки відмітки, її спеціального службового поля, фарби та періодичність здійснення зміни службової позначки, визначається Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

 

Начальник управління взаємодії з

Державною прикордонною службою України

                                                                                                        С.М. Рябий

 

 

 

Додаток 1

Форма відмітки про перетинання державного кордону України «В’їзд»

 

Відмітка про перетинання державного кордону України «В’їзд» має форму рамки із закругленими кутами шириною 41 мм, висотою 24 мм та товщиною лінії рамки 1 мм.

З правого боку відмітки розміщується вертикально стовпчиком порядковий номер відмітки, який складається з трьох цифр, кожна з яких висотою 2,5 мм.

З лівого боку відмітки розміщується спеціальне службове поле, у формі прямокутника шириною 10 мм, висотою 5 мм та товщиною лінії рамки 1 мм.

У правому верхньому кутку відмітки, залежно від виду сполучення пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю) розміщується зображення, у формі прямокутника, розміром висотою 4,5 мм, шириною 12 мм: літака – для повітряного сполучення, легкового автомобіля – для автомобільного сполучення, морського судна – для морського, поромного та річкового сполучення, поїзда – для  залізничного сполучення, людини – для пішохідного (велосипедного) сполучення.

У лівому верхньому кутку відмітки розміщується міжнародне скорочення назви Держави Україна – UA, висотою літер 2 мм.

У нижній частині зовнішньої рамки відмітки розміщується назва пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон, яка займає не більше 2/3 нижньої лінії зовнішньої рамки поля відмітки.

У правій нижній частині відмітки розміщується ідентифікаційний номер пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), утворений з шести цифр висотою 2 мм.

У центрі зовнішньої рамки відмітки зліва направо розташовується рядок, який складається з покажчика у формі трикутника, спрямованого зліва направо, що вказує напрямок перетинання державного кордону та двоцифрових позначень дня, місяця, року і службової позначки з цифрами від 01 до 12.

Зразки відміток про перетинання державного кордону «В’їзд»:

 

 

Додатко 2

Форма відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд»

Відмітка про перетинання державного кордону України «Виїзд» має форму рамки із закругленими кутами шириною 41 мм, висотою 24 мм та товщиною лінії рамки 1 мм.

З правого боку відмітки розміщується вертикально стовпчиком порядковий номер відмітки, який складається з трьох цифр, кожна з яких висотою 2,5 мм.

З лівого боку відмітки розміщується спеціальне службове поле, у формі прямокутника шириною 10 мм, висотою 5 мм та товщиною лінії рамки 1 мм.

У правому верхньому кутку відмітки, залежно від виду сполучення пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю) розміщується зображення, у формі прямокутника, розміром висотою 4,5 мм, шириною 12 мм: літака – для повітряного сполучення, легкового автомобіля – для автомобільного сполучення, морського судна – для морського, поромного та річкового сполучення, поїзда – для  залізничного сполучення, людини – для пішохідного (велосипедного) сполучення.

У лівому верхньому кутку відмітки розміщується міжнародне скорочення назви Держави Україна – UA, висотою літер 2 мм.

У нижній частині зовнішньої рамки відмітки розміщується назва пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон, яка займає не більше 2/3 нижньої лінії зовнішньої рамки поля відмітки.

У правій нижній частині відмітки розміщується ідентифікаційний номер пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), утворений з шести цифр висотою 2 мм.

У центрі зовнішньої рамки відмітки зліва направо розташовується рядок, який складається з покажчика у формі трикутника, спрямованого зліва направо, що вказує напрямок перетинання державного кордону та двоцифрових позначень дня, місяця, року і службової позначки з цифрами від 01 до 12.

Зразки відміток про перетинання державного кордону «Виїзд»

 

 

Додаток 3

Форма відмітки про перетинання державного кордону України

«Державний кордон України перетнули»

 

Відмітка­ про перетинання державного кордону України „Державний кордон України перетнули” має форму прямокутника шириною 70 мм, висотою 33 мм та товщиною лінії рамки 1 мм.

У верхній частині відмітки розміщується напиc „Пункт пропуску ______________”.

Нижче розташовуються такі написи: «Державний кордон України перетнули____________оciб.», «Не перетнули №№__________», пряма лінія, «“___” ________ 20__ року», «Підпис____».

Великі літери у написах та знак „№” мають висоту висотою 3 мм, маленькі літери – 2 мм.

Графи відмітки «Державний кордон України перетнули» заповнюються таким чином:

«Пункт пропуску» – зазначається назва пункту пропуску через державний кордон або пункту контролю за найменуванням, визначеним відповідно до вимог пункту 13 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751;

«Державний кордон України перетнули _________ осіб.» – зазначається цифрами та літерами кількість осіб, які перетнули державний кордон за колективним документом;

«Не перетнули №№_________» – зазначається порядковий номер у колективному документі особи або осіб, які  не  перетнули державний кордон України з різних підстав;

«“___” _______ року» – зазначається дата перевірки колективного документа;

«Підпис______» – зазначається ставиться підпис службової особи.

Відмітка проставляється штампом з використанням фарби червоного кольору.

 

 

Додаток 4

 Форма відтиску штемпеля для скасування відмітки про перетинання державного кордону України «СКАСОВАНО/CANCELED»

 

Штемпель для скасування відміток про перетинання державного кордону України «В’їзд» або «Виїзд» – «СКАСОВАНО/CANCELED» має форму без рамкового прямокутника розміром: висота - 13,2 мм, ширина - 33,5 мм.

У верхній частині штемпеля розміщується напис «СКАСОВАНО/CANCELED» шириною 32 мм та висотою літер 2,5 мм.

Від лівого нижнього кута штемпеля проходить діагональна пряма лінія довжиною 23,5 мм під кутом 25 градусів та товщиною 0,5 мм.

З правого боку штемпеля розміщується вертикально стовпчиком порядковий номер відмітки, який складається з трьох цифр, кожна з яких заввишки 2,5 мм.

У нижньому правому куті розміщується дата скасування відмітки про перетинання державного кордону України «В’їзд» або «Виїзд».

У графі «“___” _______20__р.» штемпеля «СКАСОВАНО/CANCELED» – зазначається дата скасування відміток про перетинання державного кордону України.

Штемпель проставляється штампом з використанням фарби червоного кольору.

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню