Телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Структура

Ректорат

Відділ кадрів

Фінансово-економічний відділ (бухгалтерська служба)

Група правового забезпечення

Група з міжнародного та міжвузівського співробітництва

Прес-служба

Організаційно-плановий відділ

Учений секретар

Ад’ютант ректора академії

Відділ охорони здоров’я

Група забезпечення прийому та функціонування електронних систем вступу

Відділ організації повсякденної діяльності

Відділ по роботі з персоналом

Група технічного нагляду та охорони праці

Служба пожежної безпеки

Науково-дослідний відділ

Навчальний відділ

Група підготовки персоналу

Факультет підготовки керівних кадрів

Факультет охорони та захисту державного кордону

Факультет правоохоронної діяльності та правознавства

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін

Інженерно-технічний факультет

Докторантура

Ад’юнктура

Центр підвищення кваліфікації персоналу

Відділ зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Польовий центр забезпечення навчального процесу

Бібліотека навчальної та наукової літератури

Видавництво

Центр культури та дозвілля

Відділ технічного забезпечення

Відділ тилового забезпечення

Національна академія Державної прикордонної служби України - багатопрофільний навчальний заклад, що здійснює підготовку бакалаврів і магістрів для Держприкордонслужби. Відповідно до отриманих ліцензій академія проводить підготовку офіцерських кадрів для органів охорони державного кордону і цивільних фахівців з вищою освітою за спеціальностями:

     «Безпека державного кордону»;

     «Військове управління (за видами збройних сил)»;

     «Право»;

     «Правоохоронна діяльність»;

     «Філологія» (англійська, німецька мова);

     «Автомобільний транспорт»;

     «Психологія»;

     «Телекомунікації та радіотехніка».

 

В ад’юнктурі та докторантурі академії здійснюється підготовка фахівців на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти.

Академія здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.

Основні завдання
Керівництво
ШИНКАРУК Олег Миколайович
Ректор Національної академії імені Богдана Хмельницького, доктор технічних наук, професор
генерал-майор
другий та четвертий четвер місяця з 15.00 до 17.00
Веретільник Віталій Вікторович
Перший заступник ректора Національної академії
полковник
перший та третій четвер місяця з 15.00 до 17.00
Поштова адреса:
29000, м.Хмельницький, вул. Шевченка, 46, в/ч 9960
Телефон:
(0382) 65-62-30, 79-59-11 / (0382) 72-08-02
Email:
nadpsu@dpsu.gov.ua
{c_map}
Форми на запити з публічної інформації можна отримати за адресою:
29000, м.Хмельницький, вул. Шевченка, 46, в/ч 9960
Телефон:
(0382) 70-42-31
Email:
nadpsu@dpsu.gov.ua
{pi_map}
+ Розгорнути меню