телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
Стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Адміністрації Державної прикордонної служби України у першому півріччі 2018 року
22/01/18 - 12:41

 

Стан роботи зі зверненнями громадян,

що надійшли  до органів управління

Державної прикордонної служби України

у 2018 році

 

У 2018 році в органах управління Державної прикордонної служби України робота зі зверненнями громадян проводилася відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 № 384/96 – ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного розв’язання порушених у них питань.

Авторам звернень за результатами розгляду в установлені законом терміни надавалися письмові відповіді, а тим, хто був на прийомі у керівництва Державної прикордонної служби України, – усні. У деяких випадках відповіді на звернення надавалися після їх більш докладного вивчення та вирішення з подальшим доведенням результатів розгляду до відома заявників.

 

В органи управління Державної прикордонної служби України у 2018 році надійшло 27634 звернення громадян, що на 8,1% більше порівняно з 2017 роком (у 2017 році – 25559), з них:

до Адміністрації Державної прикордонної служби України20162 (у 2017 році – 18705) – збільшення на 7,8%;

до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України – 4217 (у 2017 році – 3623) – збільшення на 16,4%;                    

до підрозділів центрального підпорядкування3255 (у 2017 році – 3231)  – збільшення на 0,7%.

 

Вид звернень громадян:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Всього надійшло звернень

18705

20162

6854

7472

Заяви (клопотання)

18647

(99,7%)

20094

(99,7%)

6230 (91,9%)

6895 (92,3%)

Скарги

58

(0,3%)

68

(0,3%)

624

(9,1%)

577

(7,7%)

 

Характер звернень:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Усні (подані на особистому прийомі)

177

 

235

 

1098

595

Надіслані поштою

18528

 

19927

 

5756

6877

Повторні звернення

77

 

134

 

169

201

Колективні звернення

40

 

52

 

42

33

Анонімні звернення

37

42

112

176

Звернення, що не належать до повноважень суб’єктів звернень

223

 

251

 

1246

1305

 

Звернення громадян розглянуто:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Особисто керівником

 

227

(1,2%)

601

(3,0%)

4268

(62,3%)

4974

(66,6%)

Заступниками керівника

15270

(81,6%)

7174

(35,6%)

883

(12,9%)

988

(13,2%)

Начальниками управлінь (відділів)

3208

(17,2%)

12387

(61,4%)

1703

(24,8)

1510

(20,2)

 

Звернення надійшли від:

 

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Громадяни України

14539

(77,7%)

14539

(77,7%)

6462

(94,3%)

7005

(93,8%)

Іноземні громадяни та особи без громадянства

4166

(22,3%)

4166

(22,3%)

392

(5,7%)

467

(6,2%)

 

 

Категорії заявників  (з загальної кількості звернень):

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Герої України, Радянського Союзу, Соціалістичної Праці

0

0

0

0

учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни

2

4

0

0

учасник бойових дій на території інших країн за часів СРСР

29

29

33

(0,5%)

19

учасник бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

26

24

345

(5,0%)

 

463

(6,2%)

ветеран військової служби ДПСУ

198

(1,1%)

169

(0,8%)

323

(4,7%)

94

(1,3%)

пенсіонер з числа військовослужбовців ДПСУ

338

(1,8%)

362

(1,8%)

73

(1,1%)

163

(2,2%)

Військовослужбосвець запасу ПВ/ ДПСУ

0

0

280

(4,1%)

685

(9,2%)

ветеран праці ДПСУ

0

3

0

18

пенсіонер ДПСУ

0

0

49

(0,7%)

80

(1,1%)

державний службовець ДПСУ

2

1

6

5

працівник бюджетної сфери  ДПСУ

5

4

98

(1,4%)

26

(0,3%)

член сім’ї військовослужбовця ДПСУ

55

(0,3%)

30

335

(6,4%)

239

(3,2%)

член сім’ї учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

4

6

37

(0,5%)

53

(0,7%)

військовослужбовці  ДПСУ, з них:

33

(0,2%)

24

1956

(28,5%)

566

(7,6%)

Офіцерський склад ДПСУ

16

12

1069

(15,6%)

158

(2,1%)

Сержантський і старшинський склад ДПСУ

17

12

866

(12,6%)

368

(4,9%)

Рядовий склад ДПСУ

0

0

21

(0,3%)

40

(0,5%)

 

 

Основні питання, які порушували громадяни у зверненнях:

 

 

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

 

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Порядок перетинання державного кордону, непропуск через державний кордон тощо

1543

(8,2%)

1302

(6,4%)

2237

(32,6%)

2622

(35,1%)

Фінансове забезпечення

 

308

(1,6%)

335

(1,7%)

897

(13,1%)

744

(10,0%)

Порядок проходження служби, поновлення на службі, переведення по службі 

148

(0,8%)

136

(0,7%)

492

(7,2%)

402

(5,4%)

Виділення санаторно-курортних путівок на лікування

249

(1,3%)

225

(1,1%)

66

(1,0%)

38

(0,5%)

Отримання житла, поновлення в черзі на його отримання

85

(0,5%)

98

(0,5%)

218

(3,2%)

222

(3,0%)

Неправомірні дії посадових осіб

30

(0,2%)

20

(0,1%)

197

(2,9%)

210

(2,8%)

Неправомірні дії прикордонників

7

4

329

(4,8%)

286

(3,8%)

Надання інформації про перетинання кордону

7476

(40,0%)

9633

(47,8%)

_____

_____

Тимчасове обмеження права виїзду за межі України

8494

(45,4%)

8081

(40,1%)

_____

_____

Інші питання

 

365

(2,0%)

328

(1,6%)

2418

(35,2%)

2948

(39,4%)

 

Структурними підрозділами Державної прикордонної служби України за напрямами службової діяльності розглянуто звернень:

 

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Департамент охорони державного кордону (штаб)

1640

(8,8%)

1769

(8,8%)

1467 (21,4%)

2060 (27,6%)

Управління (відділ) кадрового менеджменту

178

(1,0%)

122

(0,6%)

614

(9,0%)

606

(8,1%)

Управління охорони здоров’я        (мед. служба)

308

(1,6%)

267

(1,3%)

227

(3,3%)

147

(2,0%)

Управління (відділ) матеріального забезпечення

105

(0,6 %)

91

(0,5 %)

650

(9,5%)

591

(7,9%)

Управління (відділ) озброєння та техніки

1

8

12

16

Фінансово-економічний  (відділ) дапартамент

324 (1,7%)

343

(1,7%)

795 (11,6%)

819 (11,0%)

Управління (відділ) соціально-гуманітарного та морально-психологічного забезпечення

70

(0,4%)

75

(0,4%)

564

(8,2%)

214

(2,9%)

Управління юридичного забезпечення (юридична служба)

25

(0,1%)

 

20

(0,1%)

 

565

(8,2%)

127

(1,7%)

Головний центр обробки спеціальної  інформації

15927

(85,1%)

17300

(85,8%)

____

____

Інші структурні підрозділи

127

(0,7%)

167

(0,8%)

1972

(28,8%)

2892

(38,6%)

 

На звернення громадян відповідь надано у термін:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

До 15 днів

17115

(91,4%)

19232

(95,4%)

5992 (87,4%)

6708 (89,8%)

У місячний термін

1245

(6,7%)

630

(3,1%)

714

(10,4%)

594

(7,9%)

До 45 днів

32

(0,2%)

16

(0,1%)

60

(0,9%)

67

(0,9%)

Перебуває у стадії розгляду

313

(1,7%)

284

(1,4%)

88

(1,3%)

103

(1,4%)

За результатами розгляду звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Перебуває у стадії розгляду

313

(1,7%)

284

(1,4%)

88

(1,3%)

103

(1,4%)

Надано роз’яснення

3905

(20,9%)

4073

(20,2%)

1945

(28,4%)

2603

(34,8%)

Вирішено позитивно

 

9299

(49,7%)

13050

(64,7%)

2593

(37,8%)

2588

(34,6%)

Відмовлено у задоволенні вимог

4873

(26,0%)

2385

(11,8%)

294

(4,3%)

260

(3,5%)

Звернення, що повернуто авторові відповідно до сттатей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

50

(0,3%)

71

(0,4%)

640

(9,3%)

464

(6,2%)

Звернення, що не підлягає  розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»

42

(0,2%)

48

(0,2%)

48

(0,7%)

149

(2,0%)

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі тощо

223

(1,2%)

251

(1,3%)

1246

(18,2%)

1305

(17,5%)

 

У регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України надійшло:

 

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України

 

Кількість звернень

2017 рік

2018 рік

Північне регіональне управління

519

(7,6%)

570

(7,6%)

Східне регіональне управління

876

(12,8%)

797

(10,7%)

Донецько-Луганське регіональне управління

 

0

336

(4,5%)

Азово-Чорноморське регіональне управління

280

(4,1%)

290

(3,9%)

Південне регіональне управління

878

(12,8%)

818

(10,9%)

Західне   регіональне управління

1070

(15,6%)

1406

(18,8%)

Національна академія ДПСУ

ім. Б. Хмельницького

112

(1,6%)

131

(1,8%)

ОКПП “Київ”

255

(3,7%)

386

(5,1%)

Головний центр підготовки особового складу ДПСУ  ім. генерал-майора Ігоря Момота

58

(0,8%)

104

(1,4%)

Мобільний прикордонний загін

 

7

12

Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

5

23

 

Окрема комендатура охорони і забезпечення

410

(6,0%)

49

(0,7%)

Центральна база зберігання та постачання

 

6

4

Головний військово-медичний клінічний центр

23

 

31

(0,4%)

Центральна військово-лікарська комісія

87

(1,3%)

97

(1,3%)

Контактний центр ДПСУ

 

2268

(33,1%)

2418

(32,4%)

 

Найкраще робота зі зверненнями громадян протягом 2018 року проводилася в управлінні кадрового менеджменту Адміністрації Держприкордонслужби України, а також в управліннях  Західного, Східного та Південного регіональних управлінь, Львівському, Сумському, Луцькому, Харківському, Могилів-Подільському, Чернігівському, Білгород-Дністровському, Донецькому, Одеському та Житомирському прикордонних загонах, в ОКПП «Київ», Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького,  Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ  ім. генерал-майора Ігоря Момота та у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Головним завданням у роботі зі зверненнями громадян на 2019 рік Головою Державної прикордонної служби України визначено вдосконалення системи контролю за додержанням вимог чинного законодавства щодо забезпечення:

  • конституційних прав громадян на звернення;
  • всебічного, кваліфікованого і оперативного вирішення порушених у зверненнях питань;
  • задоволення законних прав та інтересів громадян.

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню