телефон довiри - (044) 527 6363
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
22/01/18 - 12:41

Стан роботи зі зверненнями громадян

 в Державній прикордонній службі України

у 2017 році

 

У 2017 році в органах управління Державної прикордонної служби України робота зі зверненнями громадян проводилася відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 № 384/96 – ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного розв’язання порушених у них питань.

Авторам звернень за результатами розгляду в установлені законом терміни надавалися письмові відповіді, а тим, хто був на прийомі у керівництва Державної прикордонної служби України, – усні. У деяких випадках відповіді на звернення надавалися після їх більш докладного вивчення та вирішення з подальшим доведенням результатів розгляду до відома заявників.

В органи управління Державної прикордонної служби України             у 2017 році надійшло 25559 звернень громадян, що на 66,7% більше порівняно з 2016 роком (у 2016 році – 15317), з них:

до Адміністрації Державної прикордонної служби України18705                     (у 2016 році – 9402) – збільшення у двічі;

до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України – 3623                           (у 2016 році – 3693) – зменшення на 1,9%;                    

до підрозділів центрального підпорядкування3231 (у 2016 році – 2222)  – збільшення на 45,4%.

Вид звернень громадян:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Всього надійшло звернень

9402

18705

5915

6854

Заяви (клопотання)

9338

(99,3%)

18647

(99,7%)

5338 (90,2%)

6230 (91,9%)

Скарги

64

(0,7%)

58

(0,3%)

577

(9,8%)

624

(9,1%)

Характер звернень:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Усні (подані на особистому прийомі)

155

 

177

 

1027

1098

Надіслані поштою

9247

 

18528

 

4888

5756

Повторні звернення

50

 

77

 

286

169

Колективні звернення

44

 

40

 

46

42

Анонімні звернення

13

37

135

112

Звернення, що не належать до повноважень суб’єктів звернень

207

 

223

 

151

1246

Звернення громадян розглянуто:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Особисто керівником

 

410

(4,4%)

227

(1,2%)

3410

(57,6%)

4268

(62,3%)

Заступниками керівника

6820

(72,5%)

15270

(81,6%)

993

(16,8%)

883

(12,9%)

Начальниками управлінь (відділів)

2172

(23,1%)

3208

(17,2%)

1512

(25,6)

1703

(24,8)

Звернення надійшли від:

 

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Громадяни України

6694

(71,2%)

14539

(77,7%)

5440

(92,0%)

6462

(94,3%)

Громадяни СНД

1891

(20,1%)

2899

(15,5%)

298

(5,0%)

202

(2,9%)

Іноземні громадяни

817

(8,7%)

1267

(6,5%)

177

(3,0%)

190

(2,8%)

Категорії заявників  (з загальної кількості звернень):

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

учасники та інваліди ВВВ

3

 

2

 

6

2

учасники бойових дій

36

(0,4%)

29

(0,2%)

347

(5,9%)

231

(3,4%)

Учасники АТО

23

(0,2%)

26

(0,1%)

41

(0,7%)

250

(3,6%)

пенсіонери-прикордонники

490

(5,2%)

536

(2,9%)

515

(8,7%)

611

(8,9%)

члени сімей військовослужбовців

63

(0,7%)

46

(0,2%)

336

(5,7%)

307

(4,5%)

близькі родичі військовослужбовців

18

(0,2%)

9

 

173

(2,9%)

128

(1,9%)

працівники Держприкордонслужби

2

 

7

 

67

(1,1%)

98

(1,4%)

військовослужбовці, з яких:

16

(0,2%)

33

(0,2%)

1149

(19,5%)

1956

(28,5%)

офіцери

5

 

16

 

227

(3,8%)

1069

(15,6%)

сержантський склад

11

17

738

(12,4%)

866

(12,6%)

військовослужбовці строкової служби

0

0

184

(3,1%)

21

(0,3%)

Основні питання, які порушували громадяни у зверненнях:

 

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

 

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Фінансове забезпечення

 

385

(4,1%)

308

(1,6%)

728

(12,3%)

897

(13,1%)

Порядок проходження служби, поновлення на службі, переведення по службі 

141

(1,5%)

148

(0,8%)

636

(10,8%)

492

(7,2%)

Виділення санаторно-курортних путівок на лікування

242

(2,6%)

249

(1,3%)

35

(0,6%)

66

(1,0%)

Порядок перетинання державного кордону, непропуск через державний кордон тощо

889

(9,5%)

1543

(8,2%)

1641

(27,7%)

2237

(32,6%)

Отримання житла, поновлення в черзі на його отримання

65

(0,7%)

85

(0,5%)

180

(3,0%)

218

(3,2%)

Неправомірні дії посадових осіб

19

(0,2%)

30

(0,2%)

175

(3,0%)

197

(2,9%)

Неправомірні дії прикордонників

10

7

410

(6,9%)

329

(4,8%)

Надання інформації про перетинання кордону

4882

(51,9%)

7476

(40,0%)

_____

_____

Тимчасове обмеження права виїзду за межі України

2487

(26,4%)

8494

(45,4%)

_____

_____

Інші питання

 

282

(3,0%)

339

(1,8%)

2110

(35,7%)

2418

(35,2%)

Структурними підрозділами Державної прикордонної служби України за напрямами службової діяльності розглянуто звернень:

 

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Департамент охорони державного кордону (штаб)

961

(10,2%)

1640

(8,8%)

1546 (26,1%)

1467 (21,4%)

Управління (відділ) кадрового менеджменту

187

(2,0%)

178

(1,0%)

717

(12,1%)

614

(9,0%)

Управління охорони здоров’я        (мед. служба)

297

(3,2%)

308

(1,6%)

110

(1,9%)

227

(3,3%)

Управління (відділ) матеріального забезпечення

79

(0,8 %)

105

(0,6 %)

480

(8,1%)

650

(9,5%)

Фінансово-економічне  (відділ) управління

396

(4,2%)

324 (1,7%)

775

(13,1%)

795 (11,6%)

Управління (відділ) соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи 

23

(0,2%)

70

(0,4%)

538

(9,1%)

564

(8,2%)

Управління правового забезпечення (юридична служба)

6

 

25

(0,1%)

 

526

(8,9%)

565

(8,2%)

Головний центр обробки спеціальної  інформації

7372

(78,4%)

15927

(85,1%)

____

____

Інші структурні підрозділи

81

(0,9%)

128

(0,7%)

1223

(20,7%)

1972

(28,8%)

На звернення громадян відповідь надано у термін:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

До 15 днів

8040

(85,5%)

17115

(91,4%)

5135 (86,8%)

5992 (87,4%)

У місячний термін

1084

(11,5%)

1245

(6,7%)

614

(10,4%)

714

(10,4%)

До 45 днів

34

(0,4%)

32

(0,2%)

48

(0,8%)

60

(0,9%)

Перебуває у стадії розгляду

244

(2,6%)

313

(1,7%)

118

(2,0%)

88

(1,3%)

За результатами розгляду звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Перебуває у стадії розгляду

244

(2,6%)

313

(1,7%)

118

(2,0%)

88

(1,3%)

Надано роз’яснення

2388

(25,4%)

3905

(20,9%)

2834

(47,9%)

1945

(28,4%)

Вирішено позитивно

 

5397

(57,4%)

9299

(49,7%)

2376

(40,2%)

2593

(37,8%)

Відмовлено у задоволенні вимог

1074

(11,4%)

4873

(26,0%)

357

(6,0%)

294

(4,3%)

Звернення, що повернуто авторові відповідно до сттатей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

54

(0,6%)

50

(0,3%)

60

(1,0%)

640

(9,3%)

Звернення, що не підлягає  розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»

38

(0,4%)

42

(0,2%)

19

(0,3%)

48

(0,7%)

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі тощо

207

(2,2%)

223

(1,2%)

151

(2,6%)

1246

(18,2%)

У регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України надійшло:

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України

 

Кількість звернень

2016 рік

2017 рік

Північне регіональне управління

517

(8,7%)

519

(7,6%)

Східне регіональне управління

908

(15,4%)

876

(12,8%)

Азово-Чорноморське регіональне управління

278

(4,7%)

280

(4,1%)

Південне регіональне управління

921

(15,6%)

878

(12,8%)

Західне   регіональне управління

1069

(18,1%)

1070

(15,6%)

Національна академія ДПСУ

ім. Б. Хмельницького

132

(2,2%)

112

(1,6%)

ОКПП “Київ”

193

(3,3%)

255

(3,7%)

Головний центр підготовки особового складу ДПСУ  ім. генерал-майора Ігоря Момота

77

(1,3%)

58

(0,8%)

Мобільний прикордонний загін

 

2

7

Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

8

5

Окрема комендатура охорони і забезпечення

338

(5,7%)

410

(6,0%)

Центральна база зберігання та постачання

 

7

6

Головний військово-медичний клінічного центр

8

23

 

Центральна військово-лікарська комісія

61

(1,0%)

87

(1,3%)

Контактний центр ДПСУ

 

1396

(23,6%)

2268

(33,1%)

Найкраще робота зі зверненнями громадян протягом 2017 року проводилася в управлінні кадрового менеджменту Адміністрації Держприкордонслужби України, а також в управліннях  Східного, Західного та Південного і регіональних управлінь, Сумському, Луцькому, Львівському, Могилів-Подільському, Харківському, Одеському, Білгород-Дністровському, Мостиському, Луганському прикордонних загонах, в ОКПП «Київ», Кінологічному навчальному центрі  (м. Великі Мости) та у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Головними завданнями у роботі зі зверненнями громадян на 2018 рік Головою Державної прикордонної служби України визначено:

вдосконалення системи контролю за додержанням вимог чинного законодавства щодо забезпечення:

конституційних прав громадян на звернення;

всебічного, кваліфікованого і оперативного вирішення порушених у зверненнях питань;

задоволення законних прав та інтересів громадян.

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню