Рівень впливу протидія корупції: системність і прозорість

НАЗАД
01 жовтня 2013 09:34

Нещодавно у ЗМІ пройшло повідомлення про серйозний вирок суду жінці–прикордоннику та її спільниці, винним у контрабанді. Сержанту прикордонслужби присудили 8,5 року позбавлення волі, а її товаришці – 3 роки позбавлення волі, з конфіскацією належного їм майна. Це повідомлення – прямий сигнал не лише для тих, хто має думки щодо «легких грошей». Це наочний приклад того, що справедливе покарання неминуче і сподівання на те, що це трапиться з будь–ким, але не зі мною – хибне. Тому у сьогоднішньому номері газети спілкуємося про питання, пов’язані з протидією проявам корупції. Наш співрозмовник – начальник управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби генерал–майор Вадим СЛЮСАРЄВ.

Нещодавно у ЗМІ пройшло повідомлення про серйозний вирок суду жінці–прикордоннику та її спільниці, винним у контрабанді. Сержанту прикордонслужби присудили 8,5 року позбавлення волі, а її товаришці – 3 роки позбавлення волі, з конфіскацією належного їм майна. Це повідомлення – прямий сигнал не лише для тих, хто має думки щодо «легких грошей». Це наочний приклад того, що справедливе покарання неминуче і сподівання на те, що це трапиться з будь–ким, але не зі мною – хибне. Тому у сьогоднішньому номері газети спілкуємося про питання, пов’язані з протидією проявам корупції. Наш співрозмовник – начальник управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби генерал–майор Вадим СЛЮСАРЄВ.

 

– Товаришу генерале, історія з цим сержантом досить повчаль-на, адже вирок суворий, незважа-ючи на те, що на лаві підсудних опинилася жінка.

– Так, 8,5 років – термін немаленький, але давайте не будемо забувати, що суд розглядав справу про переміщення через кордон психотропної речовини, а законодавство щодо цих дій – суворе. Це світова практика. Нагадаю, що судом доведено не одиничну дію, а 7 фактів... Одним словом – відоме порушення законодавства.

– Розпочинати розмову з такого неприємного випадку – нелегко, але, Вадиме Олексійовичу, Ваша робота напряму пов’язана з профілактикою та подоланням таких не-припустимих дій. Охарактеризуйте коротко ситуацію щодо протидії корупційним проявам?

– Скажу відразу: кількість випадків порушень антикорупційного законодавства в порівнянні з минулим роком зменшилась у прикордонному відомстві на 33%. Ці результати – плід копіткої практичної роботи. Мова йде про створення системи, що забезпечує належний рівень протидії коруп-ційним проявам з боку персоналу. Керівництвом відомства було за-декларовано, що питання забезпечення добропорядності та протидії корупції є одним із пріоритетних завдань у Держприкордонслужбі. Цих принципів ми неухильно дотримуємося.

– Будь яка система базується на механізмах, що обов’язково спираються на нормативні акти. Чим керуються підрозділи внутрішньої безпеки у своїй діяльності?

– У Держприкордонслужбі запроваджено та функціонують механізми здійснення спецперевірки щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад; щорічне декларування доходів, майна, витрат і зобов’язань фінансового характеру; передачі дарунків, одержаних як подарунки Держприкордонслужбі України тощо. Що стосується нормативно-правової бази, то ми керуємося Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Національною антикорупційною стратегією, Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки. Щоб не втомлювати читача переліком назв відомчих документів скажу, що сьогодні діють понад 10 нормативно-правових актів з питань запобігання, протидії та профілактики корупційних правопорушень.

– Ви говорили про зменшення випадків порушень нашим персоналом антикорупційногозаконодавства та дієвими механізмами впливу. Наведіть, Вадиме Олексійовичу, конкретні приклади діяльності Ваших підлеглих.

– Працівниками підрозділів внутрішньої безпеки протягом травня – липня 2013 року проведено 747 перевірок. Їх суть полягала у контролі порядку несення служби в пунктах пропуску та на ділянках відділів прикордонної служби. Основна мета – своєчасне запо-бігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень і злочинів, пов'язаних із співучастю прикордонників у протиправній діяльності.І, якщо коротко, нами ініційовано проведення 384 службових розслідувань, за результатами яких притягнуто до дисциплінарної від-повідальності 785 осіб, звільнено з Держприкордонслужби 11 осіб, прийнято рішення про переміщення до інших місць служби 43 особи. Але я не став би робити наголос лише на показники чи статистику. Людина, тим більше правоохоронець, має чітко усвідомлювати необхідність працювати виключно у правовому полі. А ми створюємо систему, яка ефективно та неупереджено діятиме стосовно кожного, хто служить праві охорони кордону.

– Охарактеризуйте основні по-ложення цієї системи.

– У Держприкордонслужбі функціонує шестирівнева система запобігання проявам корупції. Вона включає реалізацію заходів із запобігання і протидії корупції, передбачених нормативно-правовими актами держави, роботу з персоналом і громадськістю, посилення заходів внутрішньої безпеки, фінансовий контроль та міжнародне співробітництво.

– Одним із пунктів зазначеної Вами системи є посилення заходів внутрішньої безпеки. Як це розуміти: збільшення каральної складової та чисельності особового складу управління, окремих відділів на місцях або розширення повноважень підлеглих?

– Що стосується підрозді-лів внутрішньої та власної безпеки, то я буду посилатися на “План першочергових заходів щодо підвищення ефективності функціонування підрозділів забез-печення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби”, затверджений у травні цього року Головою Служби. В рамках цього нормативно-правового акту запроваджуються інноваційні підходи в організації роботи підрозділів забезпечення внутрішньої безпеки, змінюється ідеологія їх функціонування, а також відбувається планове оновлення кадрового потенціалу. У рамках удосконалення відомчої нормативно-правової бази з питань антикорупційної політики Держприкордонслужби внесено зміни до Положень про управління внутрішньої безпеки та Окремий відділ внутрішньої безпеки Держприкордонслужби, а також до посадових інструкцій начальників Окремих відділів і відділень внутрішньої безпеки. Удосконалено механізм щодо проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття вій-ськових посад і державних служ-бовців. Розпочато розроблення заходів щодо недопущення та вре-гулювання конфлікту інтересів.

– Вадиме Олексійовичу, зупиніться, будь ласка більш детально на власних кадрах. Проводячи такі системні зміни необхідно бути впевненим, що поряд працюють однодумці.

– Безумовно, без людей, яким ти довіряєш, неможливо проводити зміни та йти вперед. Ми вирішуємо питання щодо оновлення кадрового потенціалу підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки. Виходячи з цього, нами скореговано пропозиції по-дальшого службового використання офіцерів на 2013 рік, проведено ротацію особового складу, запроваджено практику призначення на посади керівників підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки персоналу, який набув досвіду роботи та підвищено вимогливість до проведення підбору кандидатів.Так, в Окремих відділах внутрішньої безпеки завершено ІІІ етап ротації, за результатами якого було переміщено 50% їх персоналу. Якщо більш конкретніше, то з 6 начальників Окремих відділів замінено 5, з 6 заступників – 4, а ще 2 офіцери звільнені з військової служби. З 19 начальників відділень внутрішньої безпеки замінено 11.Крім того, вирішено питання щодо вивільнення підрозділів внутрішньої безпеки від персоналу, який втратив пильність, не проявляв принциповості у роботі та скомпрометував себе іншим чином. Так, 17 офіцерів було переміщено до інших органів прикордонного відомства. Ми значно підвищили рівень вимогливості та застосування

дисциплінарної практики до керівників та особового складу внутрішньої безпеки.

– Які вимоги існують до кандидатів на призначення у підрозділи внутрішньої безпеки? Що змінилося в організації роботи підлеглих?

– Звичайно, ми відбираємо найкращих і в першу чергу розглядаємо ті кандидатури, які мають досвід служби на інших напрямках оперативно-службової діяльності й відповідний досвід. Так, нещодавно призначено 11 офіцерів, ще 7 відібрано. Вирішено питання щодо введення та становлення новопризначених офіцерів на посадах і проходження ними курсів підвищення кваліфікації на базі нашої Національної академії. Щодо виконання службових обов’язків, то керівництвом посилено контроль за роботою підлеглих, своєчасністю й об’єктивністю доповідей про обстановку на ділянках відповідальності та у військових колективах. Вживаються заходи щодо викорінення фактів і спроб персоналу підрозділів внутрішньої безпеки здійснювати втручання у питання, які не належать до їх компетенції.

– Вадиме Олексійовичу, у сферу діяльності підпорядкованих Вам підрозділів входять питання власної безпеки персоналу. Ні для кого не є секретом, що законні дії прикордонників можуть не сподобатися громадянам, котрі, як кажуть у класичній комедії, «плутають державну шерсть із власною»…

– Такі випадки є, і ми вживаємо заходів щодо підтримання належного рівня власної безпеки персоналу. За останній час зафіксовано 6 фактів погроз на адресу посадових осіб Держприкордон-служби. За всіма випадками проведено відповідні перевірки та організовано необхідні заходи. Більш детально на цьому питанні я зупинитися не можу, адже ця інформація є службовою. Водночас нами взято на жорсткий контроль відпрацювання питань несанкціонованих контактів нашого персоналу з представниками кримінальних угруповань та спроб їх втягування у протиправну діяльність. Розроблено алгоритм роботи посадових осіб органів Державної прикордонної служби та підрозділів внутрішньої безпеки щодо недопущення про-типравних явищ, а також порядок взаємного обміну інформацією та інформування взаємодіючих правоохоронних органів і проку-ратури. Це для нас дуже важливо, адже лише у липні офіційно зафіксовано 36 звернень до нашого персоналу з боку осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності на кордоні.

– Товаришу генерале, враховую-чи специфіку діяльності підпорядкованих Вам підрозділів, скажіть, будь ласка, чи мали Ви оцінки щодо ефективності реформ з боку іно-земних партнерів?

– Наша робота має доволі прозорий характер. Недарма один з пунктів нашої системи діяльності

декларує міжнародну співпрацю, що дає можливість вивчати закордонний досвід й запроваджувати у себе найцінніше. Так, Апаратом Ради націо-нальної безпеки і борони Украї-ни спільно з експертами НАТО та міжнародної неурядової органі-зації «Трансперенсі нтернешнл» (цю структуру ніяк не можна асо-ціювати із зааганжованістю або особливою рихильністю до дер-жавних установ) було здійснено оцінку корупційних загроз у структурах безпеки і оборони України «Процес самооцінки». Мені було дуже приємно отримати не лише схвальні відгуки, а й дізнатися, що іноземні експерти відзначили Держприкордонслужбу як структуру, в якій створено надійну систему запобігання корупції.

 

Популярні розділи та сервіси