Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 липня 1998 р. № 1147»

НАЗАД
15 травня 2023 16:16

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                               2023 р. №

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 липня 1998 р. № 1147

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1127; 1999 р., № 17, ст. 726; 2021 р., № 69, ст. 4382) зміни, що додаються.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських та районних рад, території яких знаходяться в межах прикордонної смуги, вжити заходів, передбачених змінами, затвердженими цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                               Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                             2023 р. №

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 липня 1998 р. № 1147

1. Доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

«21. Установити спеціальний прикордонний режим та заборонити вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону України в межах земельних ділянок шириною 30 – 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь – шириною до 2 кілометрів, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Контроль за дотриманням спеціального прикордонного режиму покласти на Державну прикордонну службу».

2. У Положенні про прикордонний режим, затвердженому зазначеною постановою:

1)      пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

«7. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства в’їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи чи пропускаються у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, за наявності документів, що посвідчують їх особу.

8. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства в’їжджають у контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу.»;

2)      у пункті 17 слова «проводяться після інформування органу охорони державного кордону» замінити словами «проводяться з дозволу та після інформування органу Державної прикордонної служби»;

3)      доповнити Положення новим розділом такого змісту:

«Порядок видачі дозволів на в’їзд, перебування, проживання,

провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу

40. З метою отримання дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу особа має право звернутися до органу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, із зазначенням інформації, визначеної у частині другій статті 24 Закону України «Про державний кордон України».

Дозвіл на в’їзд, перебування, проживання і пропуск у прикордонну смугу фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

Дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу діє лише на території зони відповідальності органу Державної прикордонної служби, яким його надано.

41. Звернення про надання/визнання недійсним дозволу подається у паперовій формі поштою або передається особою до відповідного органу Державної прикордонної служби особисто чи через уповноважену відповідно до законодавства особу. Письмове звернення в електронній формі надсилається з використанням мережі Інтернет на визначену електронну адресу. Заявник або уповноважена відповідно до законодавства особа підписує письмове звернення власноручно або з використанням електронного підпису.

Звернення оформлюється з урахуванням вимог Закону України «Про звернення громадян».

До звернення додаються:

для громадян України – копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також повноваження на подання звернення – у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою;

для іноземців та осіб без громадянства – копії документів, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства та підтверджують законність перебування на території України, а також повноваження на подання звернення – у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою;

для юридичних осіб – копії документів, що містять інформацію про офіційну назву, місцезнаходження (юридична адреса чи місце реєстрації), вид та місце (із зазначенням географічних координат) провадження робіт стосовно яких здійснюється запит, перелік осіб та їх паспортні дані, транспортних засобів із зазначенням державних номерних знаків, що будуть залучатися до провадження робіт;

для фізичних осіб-підприємців – копії документів, що посвідчують особу, а також довідки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копії документів, що підтверджують мету і строки перебування у прикордонній слузі;

копії документів, що підтверджують законність провадження робіт.

42. За наслідками розгляду звернення та поданих документів орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів з дати надходження заяви про надання дозволу та документів, що додаються до нього, приймає рішення про надання дозволу, про відмову у наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним.

Форма рішення про надання/відмову у наданні або визнання дозволу недійсним встановлюється Міністерством внутрішніх справ.

43. Про прийняте рішення орган Державної прикордонної служби не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника офіційним каналом зв’язку, вказаним у зверненні.

44. Звернення щодо отримання дозволу на наступний період подається особою до органу Державної прикордонної служби не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення дії попереднього дозволу.

45. У разі виявлення обставин, зазначених у частині п’ятій статті 24 Закону України «Про державний кордон України», орган Державної прикордонної служби визнає виданий раніше дозвіл недійсним, про що протягом наступного робочого дня повідомляє заявника офіційним каналом зв’язку, вказаним у зверненні.

46. Особа, якій відмовлено у наданні дозволу, або дозвіл якої визнано недійсним, має право оскаржити рішення протягом 10 робочих днів з дня його прийняття до органу Державної прикордонної служби України вищого рівня або до адміністративного суду за місцем розташування відповідного органу.

47. Право на в’їзд, перебування і пропуск у прикордонну смугу без дозволу мають:

глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними;

Голова Верховної Ради України та його заступники;

Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр та міністри України, їх заступники;

Генеральний прокурор та його заступники;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

народні депутати України діючого скликання при пред’явленні посвідчення народного депутата України;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники;

Голова Рахункової палати та його заступники;

Голова Служби безпеки та його заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники;

керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;

голови місцевих держадміністрацій, обласних військових адміністрацій в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

працівники Національного антикорупційного бюро;

особи, яким право безперешкодного доступу надано згідно із законодавством;

посадові чи службові особи державних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, військовослужбовці Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, надання населенню послуг гуманітарного та соціального характеру, – за умови завчасного інформування органу Державної прикордонної служби;

інші особи у зв’язку з наявністю надзвичайних й невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють своєчасне звернення з метою надання дозволу – з усного дозволу начальника органу Державної прикордонної служби;

особи, які прямують через державний кордон в пунктах пропуску (пунктах контролю);

особи, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом по автомобільним дорогам загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі.

48. Органи Державної прикордонної служби ведуть реєстр дозволів, узагальнюють інформацію про видані та визнані недійсними дозволи.».

Популярні розділи та сервіси