Охорона здоров'я

Основні завдання служби охорони здоров’я

Основні зусилля служби охорони здоров’я зосереджені на виконанні функцій під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, інших кризових ситуацій, організації гарантованого державою належного рівня медичного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців, працівників, ветеранів Держприкордонслужби та членів їх сімей, системному підході до лікувально-діагностичного процесу, оперативному реагуванні на зміни в обстановці та удосконалені матеріально-технічної бази медичних підрозділів.

Основними завданнями служби охорони здоров’я на 2020 рік визначено:

забезпечення готовності закладів охорони здоров’я та медичних підрозділів Держприкордонслужби до виконання завдань під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виконанні раптово виникаючих завдань у мирний час та функціонування під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, інших кризових ситуацій;

надання цілодобової екстреної медичної допомоги хворим та пораненим на догоспітальному та госпітальному етапах, своєчасне надання в повному обсязі амбулаторної, стаціонарної кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги хворим та пораненим;

медичне забезпечення безперервності та скоординованості єдиного лікувально-евакуаційного шляху відповідно до медичних стандартів;

всебічне і повне медичне обслуговування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, працівників Держприкордонслужби з урахуванням особливостей медичного забезпечення органів Держприкордонслужби, які переходять на трирівневу систему управління;

проведення заходів медичної реабілітації та організація процесу санаторно-курортного забезпечення особового складу в рамках проведення комплексу заходів реінтеграції з метою досягнення максимальної фізичної, психічної, професійної та соціальної повноцінності військовослужбовців, які отримали тяжке захворювання або каліцтво;

проведення щорічного поглибленого медичного обстеження (диспансеризація) персоналу;

проведення експертних медичних оглядів;

здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в органах Держприкордонслужби, проведення необхідного комплексу заходів щодо запобігання виникнення захворювань, у т. ч. імунопрофілактики особового складу;

відбір, вивчення кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з призначенням на вакантні посади медичного складу закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби;

своєчасне та оперативне забезпечення медичним майном відповідно до виникаючих потреб;

внесення відповідних змін до організації медичного забезпечення в Держприкордонслужбі після набуття чинності нормативно-правових актів щодо реформування охорони здоров’я в Україні.

Основними завданнями з організації медичного забезпечення є

формування вертикалі медичного захисту персоналу, забезпечення доступу до гарантованого державою рівня медичної допомоги, покращення якості медичної допомоги, нарощування матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, медичних підрозділів та створення постійного резерву медичного майна;

комплектування медичних підрозділів апаратурою та технікою подвійного призначення, а також сучасним медичним і санітарно-технічним обладнанням модульного типу (що забезпечує їх автономність та мобільність), відновлення рекреаційної сфери шляхом залучення санаторно-курортних закладів усіх форм власності;

підготовка медичних фахівців за державним замовленням, інтеграція відомчої системи охорони здоров’я в єдиний медичний простір держави зі збереженням елементів безпекової складової.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}