Оголошено конкурс на зайняття посади начальника державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка

НАЗАД
22 березня 2019 11:52

Адміністрація Державної прикордонної служби України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка.

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка є державним закладом спеціалізованої освіти II–ІII ступенів військового профілю для дітей з 13 років, починаючи з 8 класу, що забезпечує військово-професійну спрямованість навчання, проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у юнаків готовності до військової служби. Інформація про основні напрямки діяльності ліцею розміщена на офіційному веб-сайті: http://www.kadetka.sumy.ua/

Місце знаходження Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка:

 вул. Г. Кондратьєва, 165, м. Суми 40021;

тел. (0542) 79-80-05; 79-80-04.

У конкурсі можуть брати участь особи, які є громадянами України, з числа офіцерів, які перебувають на військовій службі в Державній прикордонній службі України, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років та досвід військової служби не менш як 10 років, а також здібності до роботи з молоддю, організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Грошове забезпечення начальнику Ліцею виплачується за нормами та порядком, встановленими постановами Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», наказами Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2018 № 169 «Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 318/31770 та від 25 червня 2018 № 558 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за № 854/32306.

Конкурсний відбір відбудеться за адресою вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601 7 травня 2019 року та буде складатися з:

1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та знання спеціального законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, яка відбудеться шляхом комп’ютерного тестування;

2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку ліцею, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію посвідчення офіцера;

5) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

7) документ, що підтверджує досвід військової служби не менше, як 10 років;

8) довідку про відсутність судимості;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

10) медичну довідку про проведення обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о, затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302;

11) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140-0 (облікова), затвердженою наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року № 339.

За бажанням особа може подати додаткову інформацію стосовно освіти, підвищення кваліфікації, досвіду роботи, професійного рівня, власних досягнень і репутації (сертифікати, свідоцтва, характеристики, нагороди/відзнаки, публікації, рекомендаційні листи, тощо).

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються до 20 квітня включно, за адресою: Адміністрація Державної прикордонної служби України, вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601 секретарем конкурсної комісії Митьком Віталієм Володимировичем, номер телефону: (044) 527-63-53, електронна адреса: [email protected].

Перелік питань для проведення тестування

 

ПЕРЕЛІК осіб, допущених до участі у конкурсному відборі на посаду начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка Державної прикодонної служби України

1. МАШТАЛЕР Анаталій Миколайович

2. СВІДЛОВ Юрій Іванович

3. ШВЕЦЬ Руслан Миколайович

 

Популярні розділи та сервіси