Обґрунтуваннятехнічних та якісних характеристик «Стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки»

НАЗАД
23 липня 2021 15:38

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки

оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Адміністрація Державної прикордонної служби України;

Україна, 01034, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 26;

код за ЄДРПОУ — 23311375;

категорія замовника — замовник здійснює закупівлі для потреб оборони.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код за ДК 021:2015 - 38110000-9 Навігаційні прилади (стаціонарні радіолокаційні комплекси висвітлення надводної обстановки).

3. Ідентифікатор річного плану закупівлі: UA-P-2021-07-22-001011-c

4. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-07-22-007547-b

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки здійснюється для забезпечення органів охорони державного кордону сучасними засобами радіолокаційного спостереження з метою  підвищення можливості існуючих постів технічного спостереження з виявлення, розпізнання, ідентифікації та супроводження рухомих об'єктів на морській ділянці державного кордону та надання вищим рівням управління актуальної, комплексної та точної геопросторової інформації щодо надводних цілей.

Потреба у закупівлі обумовлена основними показниками держаного оборонного замовлення на 2021 рік затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 335-4 від 2 квітня 2021 року «Питання Державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки».

Стаціонарний радіолокаційний комплекс висвітлення надводної обстановки складається з таких елементів:

1. Стаціонарна радіолокаційна станція кругового огляду Х-діапазону - 1 од.

2. Обладнання (приймач) автоматичної ідентифікаційної системи (AІС) - 1 од.

3. Автоматизоване робоче місце операторів ПТС - 1 од.

Постачальник забезпечує доставку, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи обладнання і здійснює навчання персоналу Державної прикордонної служби України щодо правил технічної експлуатації та застосування РЛС за призначенням, технічного обслуговування.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

розмір бюджетного призначення становить 13 200 000,00 грн.  згідно з кошторисом на 2021 рік.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

11 368 800,00 грн. (одинадцять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі наказу Адміністрації державної прикордонної служби України від 09.09.2019 № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» та маркетингових досліджень ринку продукції оборонного призначення відповідно до Тимчасового порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 614 «Деякі питання державного оборонного замовлення на 2021 рік».

8. Обсяги та предмет закупівлі:

з/п

Найменування товару

Од. виміру

Кількість

1

Навігаційні прилади (стаціонарні радіолокаційні комплекси висвітлення надводної обстановки).

комплект

2

Популярні розділи та сервіси