Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Адміністрацією Державної прикордонної служби України у 2021 році

НАЗАД
12 сiчня 2022 10:58

ІНФОРМАЦІЯ

щодо здійснення державної регуляторної політики

Адміністрацією Державної прикордонної служби України

у 2021 році

1. Вступна частина

Основними завданнями Адміністрації Державної прикордонної служби України, на виконанні яких концентрувалась робота у сфері державної регуляторної політики у 2021 році, були:

забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) при плануванні, здійсненні регуляторної діяльності, відстеженні результативності регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів на предмет їх відповідності законодавству та принципам державної регуляторної політики;

удосконалення законодавства з питань діяльності Державної прикордонної служби України шляхом розроблення і супроводження прийняття нових регуляторних актів.

З метою виконання зазначених завдань в Адміністрації Державної прикордонної служби України було визначено посадову особу, на яку покладено повноваження з організації діяльності з питань реалізації державної регуляторної політики, а також було забезпечено:

проведення моніторингу законодавства, перегляд та розроблення нових регуляторних актів;

планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;

здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

функціонування на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України (www.dpsu.gov.ua) розділу «Регуляторні акти», що складається з таких рубрик:

«Регуляторні акти», де наведено перелік діючих регуляторних актів;

«Проєкти регуляторних актів»;

«Аналізи регуляторного впливу»;

«Звіти про відстеження результативності»;

«Інформаційне забезпечення», де окремо наведені повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, План діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів та План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України на відповідний рік, звіти щодо здійснення державної регуляторної політики.

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності протягом 2021 року було оприлюднено шляхом розміщення на вебсайті Державної прикордонної служби України зміни до Плану діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, План діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України на 2022 рік, повідомлення про оприлюднення і проєкт регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу, 3 звіти про відстеження результативності регуляторних актів і звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Адміністрацією Державної прикордонної служби України у 2020 році.

2. Загальна частина

Державною регуляторною службою України на підставі звернення суб’єкта господарювання було проведено експертизу наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 р. № 291 «Про затвердження Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2021 р. за № 1560/37182, за результатами якої прийнято рішення від 22 липня 2021 р. № 33 «Про необхідність усунення Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Рішення № 33), яким запропоновано Міністерству внутрішніх справ України внести зміни до Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженої зазначеним наказом, в частині виключення з абзацу другого пункту 2 слів «як правило», а також конкретизації та приведення її норм у відповідність із вимогами чинного законодавства та принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

На виконання Рішення № 33 Адміністрацією Державної прикордонної служби України було:

запропоновано включити проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291» до Плану діяльності МВС із підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, а також включено до Плану діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік;

з урахуванням зауважень, викладених у Рішенні № 33, розроблено відповідний проєкт наказу, підготовлено аналіз регуляторного впливу, які оприлюднено на вебсайті Державної прикордонної служби України і направлено на погодження до Державної регуляторної служби України (рішення Державної регуляторної служби України про погодження проєкту регуляторного акта від 11.11.2021 № 557).

Зазначеним регуляторним актом було виключено слова, наявність яких відповідно до Рішення № 33 створювало передумови неоднозначного розуміння правової норми, а також врегульовано окремі питання встановлення заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів.

Зійснюючи регуляторну діяльність у 2021 році, Адміністрація Державної прикордонної служби України забезпечила:

розроблення проєктів регуляторних актів відповідно до Плану діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 грудня 2020 р. № 129, у разі необхідності розроблення проєктів, не включених до зазначеного Плану, вносилися зміни до нього;

планування регуляторної діяльності на наступний рік шляхом затвердження наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 грудня 2021 р. № 83 Плану діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік і Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України на 2022 рік;

викладення положень регуляторних актів у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;

розміщення на офіційному вебсайті повідомлення про оприлюднення проєкта регуляторного акта та оприлюднення проєкту регуляторного акта разом із аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

погодження проєктів регуляторних актів із заінтересованими органами і Державною регуляторною службою України;

відстеження результативності регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів;

оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної політики.

Протягом звітного періоду Адміністрація Державної прикордонної служби України здійснювала заходи з погодження із заінтересованими органами                  2-х проєктів регуляторних актів:

1) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму», спрямованого на встановлення єдиного порядку та правил прикордонного режиму в частині визначення механізму інформування органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України про провадження тих чи інших робіт у прикордонній смузі (контрольованому прикордонному районі) з метою упередження порушення режимних правил, встановлених законодавством. Протягом звітного періоду здійснювалось додаткове погодження зазначеного проєкту і супроводження його розгляду і прийняття Кабінетом Міністрів України;

2) проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291».

Перегляд регуляторних актів протягом року здійснювався на виконання Рішення № 33, а також з власної ініціативи, зокрема на підставі аналізу звітів про відстеження їх результативності. З цією метою проводились засідання постійно діючої Комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України з перегляду нормативно-правових актів.

Протягом звітного періоду здійснювалися заходи з відстеження результативності 3-х регуляторних актів, з яких 2 – базове відстеження результативності, 1 – періодичне, а саме:

1) постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 р. № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму» (базове);

2) наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 вересня 2021 р. № 727 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2021 р. за № 1560/37182 (базове);

3) наказу Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства інфраструктури України від 10 жовтня 2013 р. № 969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 р. за № 1833/24365 (періодичне).

Відповідно до вимог Закону звіти про відстеження результативності зазначених регуляторних актів, а також звіт про здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України державної регуляторної політики у 2020 році були направлені до Державної регуляторної служби України і оприлюднені на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України.

3. Висновок

Основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сфері охорони державного кордону під час розроблення їх проєктів, проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до принципів державної регуляторної політики у 2021 році було дотримання єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Упродовж 2021 року було забезпечено співпрацю із суб’єктами господарювання шляхом проведення громадського обговорення проєкту регуляторного акта, а також надання інформації на запити і на звернення громадян, що дало змогу визначити вплив регуляторних актів на господарську діяльність.

У 2022 році роботу щодо проведення відстеження результативності регуляторних актів буде продовжено відповідно до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України на 2022 рік, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.12.2021 № 83.

Популярні розділи та сервіси