Прикордонна служба

Діяльність дільничних інспекторів прикордонної служби

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

функціонування підрозділів дільничних інспекторів прикордонної служби

Будь-яку справу завжди найкраще робитимуть професіонали, люди озброєні специфічним знанням та умінням. І охорона кордону не є в цьому виключенням. Тож прикордонник повинен не лише бути здатним власними діями забезпечити недоторканість рубежів своєї країни, але й чітко знати де й коли їх необхідно застосувати. При цьому необхідно мати помічників, які посприяють тому, щоб зусилля вартових державної межі були спрямовані саме туди, де вони зараз найбільше потрібні. Тому результат прикордонної служби напряму залежить від стосунків із місцевим населенням.

Досвід початкового становлення прикордонного відомства України в цій роботі від помічників начальника прикордонної застави по роботі із місцевим населенням було трансформовано у створення окремих підрозділів, завданням яких стала організація цілеспрямованої роботи із жителями прикордоння.

12 січня 2001 року директивою Держкомкордону до штатів прикордонних застав Північно-Східного напряму Прикордонних військ України вперше були введені відділення інспекторів прикордонної служби з визначенням окремих повноважень та завдань. Новація показала себе вдалою і поправу може вважатися первозданністю «інституту дільничних інспекторів».

Першим документом, який регламентував службову діяльність цих відділень, була Тимчасова інструкція про організацію діяльності підрозділів інспекторів прикордонної служби (інспекторів прикордонної служби) Прикордонних військ України, затверджена наказом Голови Держкомкордону  України – Командувача Прикордонних військ України від 2 березня 2001 року № 150.

Відповідно до зазначеної інструкції свою службову діяльність інспекторський склад мав здійснювати на гласній основі, опираючись на довіру і широку підтримку місцевого населення, трудових колективів та у постійній взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, дільничними інспекторами органів внутрішніх справ та громадськими формуваннями з охорони державного кордону.

Із часом виникло питання щодо опрацювання постійного керівного документа. Ним стала Інструкція з організації службової діяльності інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України, затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 30 жовтня 2003 року № 215.

18 грудня того ж року питання взаємодії між дільничними інспекторами прикордонної служби та міліції були врегульовані спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ України № 380/1556, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 37/8636.

Наступний етап становлення інституту дільничних інспекторів відбувся у 2006 році з впровадженням Концепції розвитку Держприкордонслужби України на період до 2015 року та створенням чотирирівневої системи управління.

Організаційно одним з основних структурних підрозділів у відділах прикордонної служби було визначене відділення дільничних інспекторів прикордонної служби, яке безпосередньо виконує завдання з охорони державного кордону, виявлення, припинення та запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції відомства, роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону та місцевим населенням.

В 2007 року основним регламентуючим документом стає Інструкція з організації службової діяльності дільничних інспекторів, затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 5 жовтня 2007 року № 790.На цьому напрацювання нормативної бази не припиняється. Так 2013 року створено механізм співпраці дільничних інспекторів із оперуповноваженими відділів прикордонної служби та опрацьовані методичні рекомендації з питань роботи з громадськими формуваннями.

16 квітня 2008 року у дільничних інспекторів з’явився свій особливий атрибут – номерний відомчий службовий нагрудний знак для носіння на форменому одязі під час виконання службових обов’язків.

Підготовка  персоналу на посади дільничних інспекторів відбувається на курсах підвищення кваліфікації на базі Національної академії та Навчального центру відомства. Важливо, що у 2013 році розпочато окреме навчання на цих курсах начальників відділень, а для самих інспекторів введено нову програму.

З 2003 року для підвищення рівня професіоналізму та формування рейтингу інспекторського складу у відомстві запроваджено трирівневі змагання дільничних інспекторів.

З нагоди 10-ї річниці створення інституту дільничних інспекторів, рішенням колегії прикордонного відомства 2011 рік було визначено роком дільничного інспектора прикордонної служби, у зв’язку із чим проведено ряд заходів, спрямованих на удосконалення службової діяльності представників цієї категорії, підвищення їх статусу, стану кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Щороку проводиться системна робота з нарощування потенціалу дільничних інспекторів. Головним результатом цього можна вважати запровадження принципово нової моделі їх службової діяльності, яка продовжує удосконалюватися на ділянках прикордонних загонів. Першими такі зміни на собі випробували дільничні інспектори Південного регіонального управління у 2012 році.

В 2016 році відбулось запровадження гендерної політики у службу дільничних інспекторів. Так, вперше за 15 років існування інституту дільничних інспекторів прикордонної служби, на посаду у відділі «Кодима» (Подільський загін) призначено військовослужбовця жінку.

Також продовжувалась робота щодо удосконалення нормативно-правової бази діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби, приведення її до чинного законодавства України.

04 серпня 2017 року набрав чинності наказ МВС № 689 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.09.2017 за №1083/30951), який визначив форми та способи взаємодії дільничних інспекторів Держприкордонслужби та дільничних офіцерів Національної поліції України.

Протягом 2018 року, враховуючи тенденцію до збільшення кількості затриманих порушників кордону, незаконних мігрантів та контрабандних товарів, відомством зосереджувалась увага на удосконаленні та якісному проведенні превентивних заходів.  

Тому, питання удосконалення діяльності дільничних інспекторів, підвищення їх статусу та рівня професійної майстерності стало вимогою сьогодення.

Головою Держприкордонслужби визначено, що сьогодні основним завданням дільничного інспектора є тісна робота з місцевою громадою, виховання молоді в закладах освіти та профілактика правопорушень.

Таким чином, під час проведення заходів з модернізації системи охорони державного кордону, зусилля зосереджуються на удосконаленні нормативно-правової бази та оновленні штатної структури дільничних інспекторів.

Як результат, протягом року:

впроваджується в службову діяльність дільничних інспекторів новий базовий керівний документ – Інструкція з організації діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України, затверджена наказом МВС від 15.05.2018 № 396 (зареєстрована  у Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за № 671/32123);

 зростає на 10% загальна штатна чисельність дільничних інспекторів;

 суттєво збільшується частка офіцерських посад дільничних інспекторів від загальної кількості штатних посад (в 2017 році частка складала  2%, вже в 2018 році34%);

удосконалюється механізм комплектування посад підрозділів дільничних інспекторів, вводяться курси підвищення кваліфікації за програмою навчання дільничних інспекторів офіцерського складу на базі Національної академії Державної прикордонної служби України (в 2018 році навчання пройшли – 80 в/сл., в 2019 році заплановано ще 140 в/сл.).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

підрозділів дільничних інспекторів прикордонної служби

безпосереднє виконання завдань з охорони державного кордону шляхом повсякденного збирання даних обстановки та інформації про правопорушення й підготовку до них;

виявлення, припинення та запобігання умовам, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

участь у роботі з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», проведення заходів з патріотичного виховання та профілактики правопорушень серед місцевого населення.

РЕЗУЛЬТАТИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

дільничних інспекторів прикордонної служби

Внесок дільничних інспекторів у загальні результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за основними показниками (поза пунктами пропуску через державний кордон) становить 40%.

Так, упродовж 2018 року особисто дільничними інспекторами та за їх інформацією затримано 3106 осіб, з яких:

за порушення державного кордону – 209 осіб, з них 46 незаконних мігрантів;

за порушення правил прикордонного режиму – 2680 осіб;

за порушення правил використання об’єктів тваринного світу – 180 осіб;

вилучено: зброї – 6 од., боєприпасів – 244 шт., товарів на суму понад 1,2 млн. гривень.

 

Популярні розділи та сервіси