Проект наказу начальника Котовського прикордонного загону «Про встановлення режиму у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують на ділянці відповідальності Котовського прикордонного загону

НАЗАД
29 лютого 2016 01:36

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу начальника Котовського прикордонного загону «Про встановлення режиму у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують на ділянці відповідальності Котовського прикордонного загону»

 

1.  Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказ Котовського прикордонного загону від 12.12.2008 N1564 «Про затвердження Інструкцій про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України, в зоні діяльності Ягорлицької митниці», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26.02.2009 року за N7/943, Інструкція про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу» та Інструкція про встановлення та контроль за додержанням  режиму в міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Тимкове – Броштень», «Станіславка – Веренкеу», «Йосипівка – Колосове», «Великоплоське – Мелеєшть», «Слов’яносербка – Ближній Хутір», затверджені цим наказом, у зв’язку із реорганізацією органів та підрозділів Державної митної служби та змінами у законодавстві України з прикордонних та митних питань не відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю», пункту 2.1. розділу ІІ Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011  N 627, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 р. за N 1117/19855, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», оскільки були розроблені на підставі та на виконання вимог пункту 27 Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 N 1203. Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, що затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 24.12.2003 N1989, Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, що затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України та Державної Митної служби України від 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 753/642, Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю, що затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 05.10.2004 N711, зареєстрований у Міністерстві Юстиції України 10.12.2004 за N1571/10170.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» визнані такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1203 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон», від 16.11.2001 р. N 1486 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1203», від 16.11.2002р. N 1744 «Про внесення зміни до Положення про пункти пропуску через державний кордон», від 24.01.2007 р. N 65 «Про доповнення пункту 6 Положення про пункти пропуску через державний кордон».

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», згідно пункту 1 переліку  постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451, постанова Кабінету Міністрів України  від 24.12.2003 N1989 визнана такою, що втратила чинність.

Відповідно до пункту 1 наказу  Адміністрації Держприкордонслужби України від 30.11.2010 N 927 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за N 1295/18590 , наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.10.2004 N 711 ДСК ( z1571-04 ) «Про затвердження Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.12.2004 за N 1571/10170 визнаний  таким, що втратив чинність.

Наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства доходів і зборів України від 25 січня 2014 року № 60/78, № «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України та державної митної служби України від 11 червня 2008 року № 505/642», зареєстрованим в Мінюсті України від 10.02.2014 за № 267/25044, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11 червня 2008 року № 505/642 «Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення» визнаний  таким, що втратив чинність.

Чинними нормативно - правовими актами встановлення режиму у пунктах пропуску описані загалом, тому потребують чіткої регламентації з урахуванням особливостей організації та здійснення прикордонного контролю у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують в зоні відповідальності Котовського прикордонного загону.

Таким чином, виникає необхідність розроблення наказу про встановлення режиму у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують в зоні відповідальності Котовського прикордонного загону, визнання таким, що втратив чинність Наказ Котовського прикордонного загону від 12.12.2008 N1564, зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26.02.2009 року за N7/943 та затверджені ним Інструкції про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України, в зоні діяльності Ягорлицької митниці.

2.  Цілі державного регулювання

Основною метою зазначеного проекту акта є приведення нормативно-правових актів Котовського прикордонного загону у відповідність до чинного законодавства. Зазначена мета досягається шляхом розроблення та впровадження Наказу про встановлення режиму у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують в зоні відповідальності Котовського прикордонного загону, визнання таким, що втратив чинність Наказ Котовського прикордонного загону від 12.12.2008 N1564, зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26.02.2009 року за N7/943 та затверджені ним Інструкції про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України, в зоні діяльності Ягорлицької митниці.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного нормативно-правового регулювання

 

 

 Спосіб оцінюється як неефективний.

 

 

Наказ Котовського прикордонного загону від 12.12.2008 N1564 «Про затвердження Інструкцій про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України, в зоні діяльності Ягорлицької митниці», зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26.02.2009 року за N7/943, Інструкція про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу» та Інструкція про встановлення та контроль за додержанням  режиму в міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Тимкове – Броштень», «Станіславка – Веренкеу», «Йосипівка – Колосове», «Великоплоське – Мелеєшть», «Слов’яносербка – Ближній Хутір», затверджена цим наказом були розроблені на підставі та на виконання вимог п. 27 Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 N 1203. Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, що затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 24.12.2003 N1989, Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, що затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України та Державної Митної служби України від 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 753/642, Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 05.10.2004 N711, зареєстрованим у Міністерстві Юстиції України 10.12.2004 за N1571/10170.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» визнані такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.2000 р. N 1203 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон».

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N1989 визнана такою, що втратила чинність.

Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 30.11.2010 N 927 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за N 1295/18590 , наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.10.2004 N 711 ДСК «Про затвердження Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.12.2004 за N 1571/10170 визнаний таким, що втратив чинність.

Наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства доходів і зборів України від 25 січня 2014 року № 60/78, № «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України та державної митної служби України від 11 червня 2008 року № 505/642», зареєстрованим в Мінюсті України від 10.02.2014 за № 267/25044, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11 червня 2008 року № 505/642 «Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення» визнаний таким, що втратив чинність.

Зазначений нормативно-правовий акт суперечить положенням постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю», пункту 2.1. розділу ІІ Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 N 627, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 р. за N 1117/19855, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» отже, не відповідає принципам державної регуляторної політики, не вирішує проблему.

2. Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Досягається мета державного регулювання.

Із прийняттям регуляторного акта забезпечується відповідність вимогам статті 26 Закону України «Про державний кордон України», підпункту 19 пункту 1 статті 1 Закону України «Про прикордонний контроль», пункту 23 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 751, постани Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 року № 48 «Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні», пункту 2.1. розділу ІІ Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 N 627, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 р. за N 1117/19855, забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики.

 

4. Механізм і заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми:

Відповідно до вимог п. 13 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», згідно з пунктом 2.1. Порядку дій посадових осіб органів охорони державною кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.08.2011 № 627, наказом начальника Котвського прикордонного загону встановити режим у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують в зоні відповідальності Котовського прикордонного загону.

Відповідно до вимог ст.26 Закону України «Про державний кордон України» визначити в наказі начальника Котвського прикордонного загону «Про встановлення режиму у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують в зоні відповідальності Котовського прикордонного загону» порядок відправлення з пунктів пропуску транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України.

На виконання п.3.1. та п.3.3 «Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон», затвердженого Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України 29.08.2011 N 627 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 р. за N 1117/19855 затвердити форму службової перепустки для перебування в пункті пропуску, перепустки для тимчасового перебування в пункті пропуску та перепустки для службового транспорту.

В зв’язку з тим, що пункт 2.9. «Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон», затверджений Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України 29.08.2011 N 627 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 р. за N 1117/19855 не може бути застосований до автомобільних пунктів пропуску без внесення змін та додаткового розкриття окремих положень, оскільки абзац 8 містить перелік заборон тільки для осіб, які перетинають державний кордон в пунктах пропуску для залізничного сполучення, а також враховуючи те що дія пункту 2.9. розповсюджується тільки на осіб, які перетинають державний кордон, та вищезазначеним пунктом невизначено порядок перебування на території пункту пропуску та здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів для осіб, які не прямують через державний кордон, інших осіб, які прибули у службових справах до пункту пропуску, співробітників контрольних служб, працівників сфери обслуговування, технічних працівників митних постів, які працюють по договору, тобто не забезпечує виконання вимог  ст.26 Закону України «Про державний кордон України», щодо порядку перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів. Визначити в наказі начальника Котвського прикордонного загону «Про встановлення режиму у міжнародних та міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують в зоні відповідальності Котовського прикордонного загону» порядок перебування на території пункту пропуску та здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів. для осіб, які не прямують через державний кордон, інших осіб, які прибули у службових справах до пункту пропуску, співробітників контрольних служб, працівників сфери обслуговування, технічних працівників митних постів, які працюють по договору.

На івиконання вимог «Переліку службової документації, яку потрібно вести у відділі прикордонної служби органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, затвердженого Наказом Адміністрації  Держприкордонслужби України від 09.12.2009 року №945, Затвердити форму та порядок ведення «Книги видачі бланків перепусток для відвідування пункту пропуску».

Визнати таким, що втратив чинність Наказ Котовського прикордонного загону від 12.12.2008 N1564, зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26.02.2009 року за N7/943 та відповідні Інструкцію про встановлення та контроль за додержанням режиму в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», Інструкцію про встановлення та контроль за додержанням режиму в міждержавних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Тимкове – Броштень», «Станіславка – Веренкеу», «Йосипівка – Колосове», «Великоплоське – Мелеєшть», «Слов’яносербка – Ближній Хутір», затверджені цим наказом.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

5.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта:

На дію акта не впливатимуть зовнішні фактори (політичні, економічні, технічні, тощо), таким чином позитивні і негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами:

Акт є простим для виконання і не потребує додаткових матеріальних витрат з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

5.3. Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта:

Негативні фактори впливу, пов’язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

5.4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Державний контроль здійснюється постійно під час перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території пунктів пропуску для автомобільного сполучення та здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів.

6. Очікувані результати прийняття від акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Впорядкування нормативно-правової бази з питань прикордонного контролю, в частині визначення режимних правил  у пунктах пропуску через державний кордон України

Інтереси громадян

Немає

Немає

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат пов’язаних із прийняттям акта не передбачається

Зменшується кількість нормативно-правових актів, що впливають на процедури прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

Таким чином, прийняття акта матиме загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

8.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:

надходжень до державного місцевого та бюджетів, повязаних з дією  акту не передбачається.

8.2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

Дія акта поширюватиметься на усіх суб’єктів господарювання, що перебувають і пересуваються у межах території пунктів пропуску через державний кордон під час проходження визначених законодавством видів  контролю, а також здійснюють діяльність, пов'язану з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів та осіб що перебувають  на території пункту пропуску з іншою метою;

8.3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

Час і додаткові кошти суб’єктами господарювання у зв’язку з прийняттям акта не витрачатимуться.

8.4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – середній, проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної прикордонної служби;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись відкриті статистичні дані та дані опитування осіб, що перебувають і пересуваються у межах території пунктів пропуску через державний кордон під час проходження визначених законодавством видів  контролю, а також здійснюють діяльність, пов'язану з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів та осіб, що перебувають на території пункту пропуску з іншою метою. Наукові установи, для відстеження  результативності регуляторного акта не залучатимуться.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник Котовського

прикордонного загону

підполковник                                                                                І.А. Підгородецький

Популярні розділи та сервіси