Звітна інформація про виконання Антикорупційної програми за 9 місяців 2019 року та реалізації визначених у ній заходів Державною прикордонною службою України

НАЗАД
23 сiчня 2020 09:42

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

Відпові-дальні за виконання*

Стан виконання

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно правове регулювання відносин

1

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Розробка, затвердження та подання на погодження до МВС та НАЗК Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік.

Березень 2019 року

УО Ляшук С.Ф., ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ГЦПКР та ВД Кушнарьов С.В.

Антикорупційну програму ДПСУ на 2019 рік розроблено та затверджено наказом АДПСУ від 25.03.2019 №163 АГ «Про затвердження антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік». Антикорупційну програму ДПСУ на 2019 рік направлено на погодження до МВС України 22.02.2019 за №0.188-1863/0/6-19-Вих, погоджено без зауважень. Направлено на погодження до НАЗК за №0.188-3010/0/6-19 від 26.03.2019. На підставі внесених НАЗК коректив наказом АДПСУ від 06.05.2019 №463 АГ «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.03.2019 №163 АГ» внесено зміни до антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік. Наказом АДПСУ від 31.01.2019 №49 АГ «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» утворено комісію з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік та затверджено її склад. 21.02.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів ДПСУ. 05.07.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій розглянуто стан виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України у першому півріччі 2019 року. 13.09.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій розглянуто стан виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України за 9 місяців 2019 року.

2

 Виконання заходів, визначених у Стратегії розвитку ДПСУ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р

 

забезпечення належного  рівня заходів власної безпеки та заходів щодо недопущення втягування особового складу ДПСУ у протиправну діяльність шляхом виконання таких заходів:

 

Червень
2019 року

ДВВБ

Крижанівський І.М.

Розроблений проект наказу Адміністрації Держприкордонслужби про організацію заходів щодо захисту особового складу ДПСУ від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб. Проект відомчого нормативного акту перебуває на погодженні в Національній поліції України.

- своєчасного реагування та вжиття адекватних заходів щодо погроз, які надходять на адресу особового складу ДПСУ;

 

Протягом року за фактом виявлення

ДВВБ

Крижанівський І.М.

УО

Ляшук С.Ф.,

РУ, ООДК

Протягом звітного періоду відносно особового складу ДПСУ зафіксовано 42 спроби протиправного впливу на військовослужбовців.

За всіма фактами проведено перевірки та вжито відповідні заходи безпеки. За ініціативи Управління внутрішньої та власної безпеки у 23 випадках відомості внесено до ЄРДР, також складено 1 протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Постійно проводяться інструктажі щодо недопущення залучення до протиправної та корупційної діяльності персоналу.

Пріоритетними завданням у роботі з персоналом є формування нетерпимості до корупції, досягнення сталої доброчесної поведінки  та підвищення рівня свідомості персоналу, а також впровадження найкращих практик правоохоронних органів ЄС.

- проведення ретельного розбору фактів звернень до особового складу ДПСУ з метою залучення до протиправної та корупційної діяльності

Січень – грудень 2019 року

Протягом звітного періоду проведено 146 службових розслідувань за фактами неналежного виконання військовослужбовцями Держприкордонслужби своїх службових обов'язків, порушення військової дисципліни, порядку несення служби або громадського порядку. Складено адміністративних протоколів – 92, виявлено кримінальних правопорушень (внесено до ЄРДР) – 6.

3

Виконання рішення колегії Адміністрації  Державної прикордонної служби України від 07.02.2019 № 4, оголошеного та введеного в дію наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 18.02.2019 № 14

Завершити заходи щодо розгортання та становлення підрозділів службових розслідувань, як функціональної складової внутрішнього контролю у системі Держприкордонслужби

Березень

2019 року

ДВВБ

Крижанівський І.М.

 

З метою забезпечення ефективної діяльності підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, відповідно до наказу АДПСУ від 07.03.2019 № 8/ДСК внесено зміни до штатів управлінь внутрішньої та власної безпеки ДПСУ де передбачено сектори службових перевірок і розслідувань у складі відділів внутрішньої безпеки.

4

Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

Організація та проведення на базі НА ДПСУ, НЦПС ДПСУ курсів (семінарів тощо) з підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу підрозділів внутрішньої та власної безпеки

Січень – грудень

2019 року

ДОС

Маланчій М.О.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

 

Здійснено підготовку та підвищення кваліфікації персоналу підрозділів Управління внутрішньої безпеки
(45 офіцерів пройшли відповідне навчання).

На базі Національно академії ДПСУ:

Курси підвищення кваліфікації офіцерів оперативно-розшукових підрозділів – 9 осіб;

Кримінального аналізу – 2 особи;

Тренінг «Кримінальний аналіз» за участю експертів з правоохоронних питань та поліцейської діяльності РП – 4 особи.

На базі Національно академії ДПСУ (під егідою Прикордонної Варти Республіка Польща в рамках проекту «Зміцнення потенціалу Держприкордонслужби України у сфері протидії транскордонної злочинності» здійснено підвищення кваліфікації за темами):

Практичні аспекти протидії корупційним злочинам – запобігання корупції – 10 осіб;

Методи отримання джерел інформації про корупційні злочини – 10 осіб;

У м. Києві (під егідою експертів з правоохоронних питань та поліцейської діяльності Республіки Польща проведені тренінги):

Базовий тренінг «Проведення негласних оперативно-розшукових дій» 12 осіб;

«Проведення опитування та допиту» 13 осіб.

На базі академії МВС (під егідою Посольства США):

Практичний тренінг з питань ОРД та вербування за участю експертів з правоохоронних питань та поліцейської діяльності РП – 3 особи;

Навчальний курс з проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа – 1 особа.

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

5

Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

 

1) Проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації для науково-педагогічного складу, викладачів та персоналу уповноваженого підрозділів (уповноважених осіб) Держприкордонслужби з питань запобігання та виявлення корупції

Січень – грудень 2019 року

ДОС

Маланчій М.О.,

НАДПСУ

Шинкарук О.М.

Тренінги проводяться відповідно до плану основних заходів НА ДПСУ. Охоплено навчанням новопризначеного персоналу УВВБ відповідно до розкладу занять курсів : 2 потоки І квартал. ІІ квартал-немає. 2 потоки ІІІ квартал. Охоплено навчанням та роботою з персоналом  100%  персоналу. НА ДПСУ, здійснюється планова освітня діяльність на навчальних курсах факультетів, проходить підвищення кваліфікації персоналу в інституті підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями для органів (підрозділів) охорони державного кордону. В системі дистанційного навчання персоналу ДПСУ започаткований навчальний тренінговий курс із вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері запобігання і боротьби з корупцією.

Удосконалення системи навчання курсантів військових навчальних закладів Держприкордонслужби з питань, пов’язаних із запобігання корупції

Січень – грудень 2019 року

Військові навчальні заклади ДПСУ

Система функціонує. Внесено зміни до викладання навчальних дисциплін з антикорупційного законодавства, які викладаються в відомчих навчальних закладах Держприкордонслужби України на потоках підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу ДПСУ.

2) Організація та проведення на базі закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників ДПСУ (17 осіб) з курсу «Гармонізація антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)»

 

Протягом року відповідно до затверджено за графіку

ДОС

Маланчій М.

Після проведення навчального курсу будуть видані свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

 

3) Проведення обов’язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначеного особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання  корупції»

При призначенні на посаду

Органи ДПСУ

Інструктажі щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки проводяться помічником Голови Державної прикордонної служби України (Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції). Після проведення організаційно-штатних змін в Адміністрації Держприкордонслужби у вересні 2019 року створений уповноважений підрозділ – відділ запобігання корупційним ризикам управління забезпечення доброчесності Департаменту персоналу на який покладені обов’язки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 706 від 04.09.2013. Таким чином візування проектів наказів з кадрових питань  проводяться зазначеним відділом, начальниками секторів з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь, професіоналами з питань запобігання та виявлення корупції органів охорони державного кордону та навчальних закладів для новопризначеного особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

4) Організація та проведення інструктажу для суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ. а саме:

- декларування;

- врегулювання конфлікту інтересів;

- організація запобігання та виявлення корупції;

 

 

 

 

 

 

Березень; червень; вересень 2019 року

 

Органи ДПСУ

Проводиться обов’язковий інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), правил етичної поведінки для новопризначеного особового складу до ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Ознайомлення здійснюється під підпис.

 

 

5) Організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

Березень –

червень

2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДОС

Маланчій М.О.,

 

Доводиться до кожної особи під особистий підпис при призначенні (зарахуванні на військову службу). рапорт залучається до особової справи.

 

6) Організація та проведення на базі НАДПСУ, ГЦПОС ДПСУ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу ДПСУ

Березень – грудень
2019 року

ДОС

Маланчій М.О.

 

Навчання на курсах проходить відповідно до розкладу занять навчальних курсів Проведено оптимізацію та оновлено тематику застосування антикорупційного законодавства у відповідних навчальних дисциплінах.  В системі дистанційного навчання персоналу ДПСУ започаткований навчальний тренінговий курс із вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері запобігання і боротьби з корупцією.

 

7) Розробка методичних рекомендацій (пам’ятки) з питань запобігання корупції та впровадити їх для використання особовим складом Дерприкордонслужби

Травень 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

За фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу видано та розповсюджено серед особового складу ДПСУ, що є суб’єктами, на яких поширюється дія статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», Пам’ятку «Кордон без корупції» (30000 примірників) з окремими розділами «Заходи фінансового контролю», «Електронний цифровий підпис», «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю», «Додаткові заходи фінансового контролю».

6

Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) З метою дотримання вимог фінансового контролю забезпечити  візування  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які  стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширює-ться дія Закону України «Про запобігання корупції»,   АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

Перед призначен-ням/звіль-ненням особового складу

УО

Ляшук С.Ф.,

начальники РУ,

органів ДПСУ

Забезпечено на постійній основі візування  помічником Голови Державної прикордонної служби України (Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції). Після проведення організаційно-штатних змін в Адміністрації Держприкордонслужби у вересні 2019 року створений уповноважений підрозділ – відділ запобігання корупційним ризикам управління забезпечення доброчесності Департаменту персоналу на який покладені обов’язки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 706 від 04.09.2013. Таким чином візування проектів наказів з кадрових питань  проводяться зазначеним відділом, начальниками секторів з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь, професіоналами з питань запобігання та виявлення корупції органів охорони державного кордону та навчальних закладів проектів наказів по особовому складу, які стосуються призначення або звільнення з посад особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» Адміністрації Державної прикордонної служби України та підрозділів центрального підпорядкування.

 

2) Унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками державних підприємств, які належать до сфери управління ДПСУ, у частині їх відповідальності за виконання антикорупційних програм, а також обов’язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи

Квітень

2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ДРЗ

Гура О.І.,

УЮЗ

Шовкун С.І.

 

Внесено зміни до контрактів

 

3) Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,  передбачених Законом України «Про очищення влади»,  в АДПСУ, РУ, органах  ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

ДОС

Маланчій М.О.

ГЦКЗ

Загоровський О.О.

начальники РУ,

органів ДПСУ

За звітний період розпочато планову  перевірку стосовно  23437 осіб, з яких завершено перевірку стосовно 22481 особи (12 з яких негативно), триває відносно 311 осіб, припинено перевірку відносно 633 осіб.

Позапланово розпочато перевірки стосовно 15265 осіб, з них завершено стосовно 13235, припинено стосовно 143, триває перевірка стосовно 1887 осіб.

 

 

4) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

ДОС,

Маланчій М.О.

ГЦКЗ

Загоровський О.О.

начальники РУ,

органів ДПСУ

Розпочато проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду директора державного підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» ДПСУ. Станом на 08.10.2019 перевірка триває.

Інших претендентів на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, які б призивались на військову службу з запасу в ДПСУ не було.

7

Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості

1) Продовжити запроваджену в попередні роки  практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином),  грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів

Січень – грудень 2019 року

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.

ДОДК

Гресько Ю.П., ФЕД

Орел О.В.

Заохочено особовий склад ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення

 

2) У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення проведення  наступних антикорупційних акцій з курсантами відомчих навчальних закладів:

«Моє майбутнє без корупції»

 

«Освіта та честь прикордонника»

 

«Корупції - Маю право сказати – НІ!»

 

З особовим складом КПВВ «Чонгар» Бердянського прикз та КПВВ «Каланчак» Херсонського прикз  проведення флешмоба  «Протидія корупції – справа  всіх і кожного!!!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І півріччя 2019 року

ІІ півріччя 2019 року

 

жовтень-листопад 2019 року

Травень 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

НАДПСУ

Шинкарук О.М.,

АчРУ

Бондар В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу, червень 2019 року.

Розпочато антикорупційну акцію у ІІ півріччі. Буде підготовлено звіт за результатами проведеного заходу

 

Буде підготовлено звіт за результатами проведеного заходу.

 

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу, травень 2019 року.

 

 

 

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

8

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.

1) Проведення роз’яснення  суб’єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2018 рік, а також новопризначеним посадовим особам  та тим, хто звільняється

Протягом
І кварталу 2019 року.

 

 

Протягом року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

З метою забезпечення своєчасного подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування підготовлено розпорядження АДПСУ від 11.01.2019 №7 «Про організацію заходів із забезпечення проведення електронного декларування».  

Начальником відділу запобігання корупції управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України проведено заняття з особами, що підлягають декларуванню, щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В першому кварталі 2019 року проведено дистанційне навчання суб’єктів декларування ДПСУ «Декларуй доброчесно».

За фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу видано та розповсюджено серед особового складу ДПСУ, що є суб’єктами, на яких поширюється дія статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», Пам’ятку «Кордон без корупції» з окремими розділами «Заходи фінансового контролю», «Електронний цифровий підпис», «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю», «Додаткові заходи фінансового контролю».

 

 

2) Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюднення  особовим складом ДПСУ електронних  декларацій осіб, уповноважених  на виконання функцій держави, за 2018 рік у строки, встановлені законом

До

30 квітня 2019 року,

 

протягом року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

На постійній основі здійснюється супровід та контроль за своєчасністю оприлюднення особовим складом ДПСУ декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З метою належного виконання положень Закону України «Про запобігання корупції» у частині подання суб’єктами декларування Державної прикордонної служби України щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та на виконання доручення Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 №1743/01/18-2019 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2018 рік» підготовлено розпорядження АДПСУ від 28.02.2019 №48 «Про здійснення моніторингу проходження декларування».

 

 

3) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

100%  декларантів ДПСУ (4284 е-декларацій та 1072 письмових декларацій) подали щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Декларації після звільнення не подали 45 осіб, по всім  випадкам письмово проінформовано НАЗК. Декларації перед звільненням не подали 8 осіб, по всім випадкам письмово проінформовано НАЗК.

9

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів

І квартал
2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Проводяться роз’яснення керівникам та особовому складу ДПСУ поняття конфлікту інтересів. Також у січні 2019 році інспекторами з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь та органів охорони державного кордону прийнято участь в навчанні онлайн-курсу «Конфлікт інтересів» зі здачею заліків, які проводило НАЗК. За фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу видано та розповсюджено серед особового складу ДПСУ, що є суб’єктами, на яких поширюється дія статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», Пам’ятку «Кордон без корупції» з окремими розділами «Заходи фінансового контролю», «Електронний цифровий підпис», «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю», «Додаткові заходи фінансового контролю».

 

 

2)проведення моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Січень – грудень 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні інструктажі січень лютий 2019 року та повторний інструктаж травень – червень 2019 року, і  здійснюється моніторинг щодо дотримання в підрозділах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів щомісячно.

Співробітниками підрозділів забезпечення ДВВБ Держприкордонслужби постійно здійснюється моніторинг повідомлень у ЗМІ та мережі Інтернет про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ. За результатами моніторингу організовуються відповідні перевірки таких фактів. разом з цим проводяться заходи по моніторингу службової діяльності військовослужбовців, відносно яких надходили інформаційні повідомлення щодо можливих протиправних дій на Контактний центр Держприкордонслужби.

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

10

Моніторинг публічних 

закупівель в органах ДПСУ

 

1) Забезпечення проведення якісного моніторингу цін під час закупівель товарів, робіт та послуг

Щокварталу

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОТЗтаЗ

Матвійчук П.А., ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.

В Адміністрації ДПСУ проведено 8 моніторингів рівня цін на загальну суму 141,422 млн. грн. Закупівлі товарів, робіт та послуг за цінами, що перевищують середньостатистичні не допущено.

 

 

2) Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель

Січень – грудень 2019 року

ФЕД

Орел О.В.,

ДРЗ

Гура О.І.,

 

 

Розроблено та затверджено 22.12.2018 Річний графік проведення процедур закупівель тендерними комітетами Державної прикордонної служби України на 2019 рік. Корегування річного графіка здійснюється при виникненні додаткової потреби у закупівлі. Станом на 25.06.2019 органами Держприкордонслужби проведено 514 процедур закупівель з 694 запланованих   (74%) порушень законодавства у сфері публічних закупівель в частині поділу предмета закупівлі з метою уникнення проведення конкурентних процедур не виявлено. За звітний період постійно діючою адміністративною колегією антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянуто 30 скарг на можливі (за думкою учасників торгів) порушення що допущені тендерними комітетами органів Держприкордонслужби (за аналогічний період 2018 року розглядалось 38 скарг). За результатами розгляду 13 скарг задоволено та зобов’язано замовників усунути виявлені порушення (за аналогічний період 2018 року прийнято 17 рішень на користь позивачів). Рішення постійно діючої комісії виконані.

11

Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

 

1) Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Січень – грудень 2019 року

УВА

Горобець Ю.Г.

Відповідно до затвердженого Головою Служби Зведеного операційного плану діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби України на 2019 рік, управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби та підрозділами внутрішнього аудиту регіональних управлінь здійснено такі заходи: Проведено внутрішні аудити Головного центру оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України, клінічного санаторію «Аркадія», військово-медичного клінічного центру (м.Одеса), Чернівецького, Луцького, Ізмаїльського, Подільського, Лисичанського, Львівського, Бердянського та Чернігівського прикордонних загонів, госпіталю Державної прикордонної служби України (м.Харків), Одеського та Маріупольського загонів морської охорони, Одеської авіаційної ескадрильї, Регіонального центру зв’язку та інформаційних систем Азово-Чорноморського регіонального управління, Національної академії Державної прикордонної служби України та перевірено дотримання законодавства при здійснені оперативних видатків у Східному регіональному управлінні. Також проведено аудит Західного регіонального управління, Луганського, Краматорського, Донецького, Сумського, Білгород-Дністровського прикордонних загонів, 2 складу пального, Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації.

 

2) Оцінка стану організації внутрішнього контролю

Січень – грудень 2019 року

УВА

Горобець Ю.Г.

Всього за підсумками внутрішніх аудитівуправлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби та підрозділами внутрішнього аудиту регіональних управлінь винесено 187рекомендацій.

 

3) Здійснення організаційних заходів  використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедури державних закупівель в ДПСУ

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

ФЕД

Орел О.В.,

ДРЗ

Гура О.І.,

УВА

Горобець Ю.Г.

За звітний період до органів ДПСУ направлено 11 рекомендаційних листів щодо надання методологічної допомоги у сфері публічних закупівель. Проведено закупівлю через систему «ProZorro»: товарів, робіт і послуг за номенклатурою ВЖЕЗ на суму 131,4 млн. грн.; продовольства на суму 185 млн. грн.; речового майна на суму 152,3 млн. грн.;  паливно-мастильних матеріалів на суму 180,5 млн. грн.; За напрямом озброєння та інженерно-технічного забезпечення проведено закупівлю через систему «ProZorro»: відділу ІЗДК – 19 млн. 651,2 тис. грн.;  відділу АБТЗ – 14 млн. 319,2 тис. грн.; відділу РАЗ – 2 млн. 16,7 тис. грн.;  відділу ОРХБз та ЕкоБ – 485,7 тис. грн.    За напрямом будівництва укладено договорів через систему «ProZorro» на загальну суму 188 млн. 131 тис. 832 грн.     Крім того, з метою здійснення громадського контролю на засідання тендерного комітету Адміністрації Державної прикордонної служби України залучаються представники Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

 

 

4) Контроль за організацією усунення порушень, які були виявлені контрольними заходами Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України

Січень – грудень 2019 року

УВА

Горобець Ю.Г.

Протягом дев’яти місяців 2019 року підрозділами внутрішнього аудиту здійснювався моніторинг та супроводження зовнішніх контрольних заходів Рахункової палати України, зокрема здійснювався аналіз рекомендацій, наданих ДПСУ за результатами аудитів ефективності використання бюджетних коштів на заходи з інженерно-технічного облаштування державного кордону та міжнародної технічної допомоги.

V. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства,

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

 

12

Організація системи виявлення інформації про порушення персоналом ДПСУ вимог Закону України «Про запобігання корупції»

1) Моніторинг та облік звернень, що надходять на  рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ та на телефон «Довіра» Контактного центру ДПСУ

Щодня

УО

Ляшук С.Ф.,

КЦ

Новодранов Р.С.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

В Адміністрації Держприкордонслужби  створено механізм для подання заяв громадянами у т.ч. анонімних (додано електронну форму для повідомлень про факт корупції), які можуть надходити в письмовому вигляді за допомогою засобів електронного зв’язку [email protected], а також на телефони:

відомчої служби «Довіра» 15-98; (044) 527-63-63; 0 800 218 808.

Інтернет ресурси:

https://dpsu.gov.ua/ua/zapobigannya-korupciyi (натиснути інтерактивну кнопку ПОВІДОМИТИ ПРО ФАКТ КОРУПЦІЇ).

Водночас, на  офіційному сайті Держприкордонслужби розміщена контактна інформація про керівників підрозділів забезпечення внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

https://dpsu.gov.ua/ua//Kontaktna-informaciya-pro-kerivnikiv-antikorupciynogo-pidrozdilu-Derzhprikordonsluzhbi-ta-ustanov-shcho-nalezhat-do-yogo-sferi.

Отримано інформаційних повідомлень на гарячу лінію служби «Довіра» - 53 (14 – анонімні)

Звернень громадян –16, серед них:

від ДУ «УКЦ» - 12;

через КЦ –4.

13

Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі ДПСУ.

1) Визначення переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань у ДПСУ

Травень 2019

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

К ушнарьов С.В.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

КЦ

Новодранов Р.С.

 

 

Наказом АДПСУ від 08.04.2019  № 29 о/с  визначено особу, уповноважену на здійснення комунікацій з антикорупційних питань в ДПСУ.

Наказом АДПСУ від 13.09.2019 № 940-ОС у складі Адміністрації визначений підрозділ, уповноважений на здійснення комунікацій з антикорупційних питань в ДПСУ.

2) Проведення моніторингу наявних інформаційних повідомлень у  засобах масової інформації щодо діяльності ДПСУ з питань запобігання та протидії корупції на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту

 

 

Протягом року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

 

На офіційному веб-сайті розміщено 8 інформаційних повідомлень щодо питань корупції, з яких один має негативний характер.

 

VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
 участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції,міжнародна діяльність

14

Проведення інформаційних  кампаній стосовно реалізації ДПСУ  антикорупційної політики

1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДПСУ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ у рубриці «Запобігання корупції»

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

 

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Опубліковано на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України у рубриці «Запобігання корупції»: інформацію про проведення оцінки корупційних ризиків; проект відомчої Антикорупційної програми для громадського обговорення; затверджену та погоджену з Міністерством внутрішніх справ України та Національним агентством з питань запобігання корупції Антикорупційну програму Державної прикордонної служби України. Публікація інформаційних повідомлень на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби про факти відмови військовослужбовців Державної прикордонної служби України від неправомірної вигоди 85 публікацій на dpsu.gov.ua. Публікація на офіційному веб-сайті інформаційних повідомлень про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ 6 публікацій на dpsu.gov.ua

 

 

2) Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

У разі появи повідомлення

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

Проведено моніторинг повідомлень у ЗМІ про факти корупційних правопорушень та відмов від неправомірної вигоди з боку особового складу ДПСУ, 476 публікацій у ЗМІ. За результатами моніторингу організовуються відповідні перевірки таких фактів.

Проведено моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ 72 публікації у ЗМІ

Отримано інформаційних повідомлень на гарячу лінію служби «Довіра» - 121 (42 – анонімних)

Звернень громадян –19, серед них:

від ДУ «УКЦ» - 14;

через КЦ –5.

3) Інформаційний супровід заходів, спрямованих на ефективну діяльність з питання запобігання та протидії корупції у відомстві.

Січень – грудень 2019 року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

У телепрограмі «Периметр» підготовлено 2 сюжети. Виготовлено сім роликів і телепрограму «Кордон держави» на тему протидії корупції.

У соціальних мережах розміщено: Facebook – 6, Twitter – 8, YouTube – 1 матеріалів.

У радіоефірі “Радіо кордон» було підготовлено 18 новин щодо протидії корупції

 

15

Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) Забезпечення участі представників Громадської ради АДПСУ у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ

Відповідно до плану роботи комісії

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

Наказом АДПСУ від 31.01.2019 №49 АГ «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» до складу комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік включено представників громадської ради Адміністрації ДПСУ та об’єднаної профспілкової організації ДПСУ (за згодою).

16

Проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики в ДПСУ.

1) Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації

Щокварталу

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

 

Налагоджено систему інформаційного забезпечення проведення медіа-брифінгів, включаючи прямі трансляції на офіційних сторінках Державної прикордонної служби України у соціальних мережах. Крім того, на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби висвітлено публікації: про факти відмови військовослужбовців Державної прикордонної служби України від неправомірної вигоди – 85 публікацій; інформаційні повідомлення про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку особового складу ДПСУ – 8 публікацій. Проведено моніторинг повідомлень у  засобах масової інформації  про факти корупційних правопорушень та відмов від неправомірної вигоди з боку особового складу ДПСУ:про факти відмови військовослужбовців ДПСУ від неправомірної вигоди – 465 публікацій; про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ – 60 публікацій.

 

 

2) Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва ДПСУ, РУ, ООДК

Раз на півроку

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Внесено до поточних планів роботи підрозділів Головного центру забезпечення стратегічних комунікацій (виконується у процесі публікації звітів та проведення та моніторингу охоплення публікацій).

3) Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики

Згідно з планами  МВС, МІП

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації. Забезпечується фото та відео-супроводом з подальшою підготовкою тематичних матеріалів та публікацією у друкованих ЗМІ ДПСУ та на офіційному веб-сайті ДПСУ.

17

Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень у сфері запобігання та протидії корупції.

1) Організація засідань за круглим столом за участі керівництва ДПСУ, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації

Раз на півроку

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

22.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у роботі круглого столу за темою «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні» на базі Національної академії внутрішніх справ. 07-08.02.2019 офіцерами за напрямком запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України прийнято участь у семінарі-нараді з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих МВС установ на базі Харківського національного університета внутрішніх справ. 25.06.2019 помічником начальника Східного регіонального управління - начальником сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації прийнято участь у регіональному круглому столі з антикорупційних питань на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

14.08.2019 помічником начальника прикордонного загону – начальником  прес-служби Херсонського прикордонного загону та завідувачем  сектору з питань запобігання та протидії корупції Південного регіонального управління прийнято участь у проведенні круглого столу на тему «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» (Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса).

 

 

 

2) Публікація рекомендацій експертів та вжитих заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті ДПСУ

Раз на півроку

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Опубліковано рекомендації викривачам на офіційному ваб-сайті ДПСУ

18

Запровадження стандартів розміщення публікацій / інформації про запобігання та протидію корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ.

1) Підтримання актуальної інформації  на офіційному веб-сайті ДПСУ окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної діяльності у соціальних мережах

Протягом року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

На офіційному веб-сайті ДПСУ розміщено розділ «Запобігання корупції», який складається з шести підрозділів.  упродовж звітного період в зазначеному розділі постійно публікується актуальна інформація про запобігання  та протидію корупції в органах Держприкордонслужби (законодавчі та нормативно-правові акти, методичні та довідкові матеріали, контактна інформація про керівників та адреси підрозділів внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, антикорупційні програми ДПСУ). Крім того  здійснює своє функціонування сервіс «Повідомити про факт корупції», де зазначено контакті дані Уповноваженої особи Державної прикордонної служби України з питань запобігання та виявлення корупції, а також поради викривачам.

 

 

2) Розміщення / посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних

Протягом року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

Налагоджено систему інформаційного забезпечення проведення медіа-брифінгів, включаючи прямі трансляції на офіційних сторінках Державної прикордонної служби України у соціальних мережах.

Крім того, на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби висвітлено публікації:

про факти відмови військовослужбовців Державної прикордонної служби України від неправомірної вигоди – 85 публікацій;

інформаційні повідомлення про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку особового складу ДПСУ – 6 публікацій.

Проведено моніторинг повідомлень у  засобах масової інформації  про факти корупційних правопорушень та відмов від неправомірної вигоди з боку особового складу ДПСУ:

про факти відмови військовослужбовців ДПСУ від неправомірної вигоди – 465 публікацій;

про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ – 60 публікацій.

19

Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції.

1) Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках  реалізації Програми ВІ

Згідно із стро-ками, визна-ченими у Річній національній програмі співро-бітництва між Україною та НАТО на 2019 рік

УО

Ляшук С.Ф.,

МПД

Панченко О.В.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

12-15.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у навчальному курсі на базі Національної Академії внутрішніх справ з протидії корупції під час проведення міжнародних миротворчих операцій (в рамках Робочої програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій на 2019 рік). 22.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у роботі круглого столу за темою «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні» на базі Національної Академії внутрішніх справ. У рамках Програми «BUILDING INTEGRITY»  16.05.2019 в рамках Робочої програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій (Програми ВІ) за участі групи  міжнародних експертів на чолі з керівником Програми ВІ Управління політичними справами та політикою безпеки штаб-квартири НАТО Б. Борель в Адміністрації Державної прикордонної служби України проведено другий етап Самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків серед структур сектору безпеки і оборони України. 18.07.2019 начальником відділу із запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності прийнято участь у третій частині другого етапу Самооцінки на предмет  виявлення корупційних ризиків серед структур сектору безпеки і оборони України (проведення усного анкетування експертами Програми ВІ НАТО на чолі з менеджером Програми НАТО з розбудови цілісності та доброчесності (ВІ) пані Бенедікт Борель, представництво НАТО в Україні, м. Київ).

 

 

2) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

МПД

Панченко О.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

22.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у роботі круглого столу за темою «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні» на базі Національної Академії внутрішніх справ. 29.03.2019 офіцерами  Адміністрації Державної прикордонної служби України та відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з представниками органів державної влади України щодо процесу започаткування процесу підготовки РНП 2020. 09.04.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у семінарі Консультативної місії ЄС в Україні «Міжвідомча співпраця та координація в секторі цивільної безпеки». 29.05.2019 особовим складом сектору з питань запобігання та виявлення корупції Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України прийнято участь у регіональному круглому столі з антикорупційних питань з залученням представників Громадської ради при МВС України, Консультативної місії ЄС в Україні на базі Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка. 16.08.2019 року офіцерами відділу запобігання корупційним ризикам, а також управління внутрішньої та власної безпеки АДПСУ прийнято участь у навчальному тренінгу стосовно впровадження методології «Управління, орієнтоване на результат (RBM) ЦІЛЬ 2.9.6. Розвиток доброчесності та боротьба з корупцією у Державній прикордонній службі України» (у контексті розроблення проекту Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік), Національна бібліотека ім. Ярослава Мудрого, м. Київ. У рамках прикордонного співробітництва підрозділів внутрішньої та власної безпеки з підрозділами протидії корупції прикордонних суміжних держав 19 вересня 2019 року у м. Відні (Австрія) прийнято участь у започаткуванні Регіональної Антикорупційної Платформи для Департаментів внутрішньої безпеки та контролю прикордонних та правоохоронних органів держав-учасниць ОБСЄ із Східних Балкан, України та Молдови.

 

 

3) Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам

Січень – грудень 2019 року

МПД

Панченко О.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський,

РУ, ООДК

В рамках проекту матеріально-технічної допомоги «Нове обличчя кордону 2» 04-10 березня тренінг для 4-х представників ДВтаВБ на тему «Кримінальний аналіз», спільно з експертами правоохоронних питань поліцейської діяльності з Республіки Польща.

В рамках проекту матеріально-технічної допомоги «Нове обличчя кордону 2» 13-19 травня базовий тренінг для 5-х представників ДВтаВБ спільно з експертами правоохоронних питань поліцейської діяльності з Республіки Польща. Захід виконано вчасно та в повному обсязі.

В рамках проекту матеріально-технічної допомоги «Нове обличчя кордону 2» з 20 травня по 27 липня тренінг для 2 співробітників ДПСУ, діяльність яких пов’язана з проведенням психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу.

Зустріч експертів ДПСУ з представниками Національної служби захисту Угорщини з питань обговорення майбутніх форм співпраці для підвищення ефективності спільних зусиль у боротьбі з корупцією. Захід проведено в м. Будапешт (Угорщина) 22-23 січня 2019 року. Підготовлено звіт за результатами робочої зустрічі. Робоча зустріч з питань обміну досвідом в сфері попередження та протидії корупційним проявам на державному кордоні з представниками Прикордонної поліції Республіки Молдова. Захід проведено в м. Одеса 18-20 травня 2019 року. Підготовлено звіт за результатами робочої зустрічі.

Прийнято участь в міжнародному семінарі «Транскордонна співпраця правоохоронних органів РП, Угорщини, Румунії та Молдови на Західних кордонах» за участі експертів НАБУ та ДБР у м.Львові, 12.06.19 року.

Популярні розділи та сервіси