Звітна інформація про виконання Антикорупційної програми за 2019 рік та реалізації визначених у ній заходів Державною прикордонною службою України

НАЗАД
23 сiчня 2020 09:52

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

Відпові-дальні за виконання*

Стан виконання

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно правове регулювання відносин

1

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Розробка, затвердження та подання на погодження до МВС та НАЗК Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік.

Березень 2019 року

УЗД,  ДП, ГЦПКР та ВД

Антикорупційну програму ДПСУ на 2019 рік розроблено та затверджено наказом АДПСУ від 25.03.2019 №163 АГ «Про затвердження антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік». Антикорупційну програму ДПСУ на 2019 рік направлено на погодження до МВС України 22.02.2019 за №0.188-1863/0/6-19-Вих, погоджено без зауважень. Направлено на погодження до НАЗК за №0.188-3010/0/6-19 від 26.03.2019. На підставі внесених НАЗК коректив наказом АДПСУ від 06.05.2019 №463 АГ «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.03.2019 №163 АГ» внесено зміни до антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік. Наказом АДПСУ від 31.01.2019 №49 АГ «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» утворено комісію з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік та затверджено її склад. 21.02.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів ДПСУ. 05.07.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій розглянуто стан виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України у першому півріччі 2019 року. 13.09.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій розглянуто стан виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України за 9 місяців 2019 року. 10.12.2019 проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України, на якій розглянуто стан виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України за 12 місяців 2019 року.

2

 Виконання заходів, визначених у Стратегії розвитку ДПСУ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р

 

забезпечення належного  рівня заходів власної безпеки та заходів щодо недопущення втягування особового складу ДПСУ у протиправну діяльність шляхом виконання таких заходів:

 

Червень
2019 року

УВВБ

Опрацьовано проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення заходів власної безпеки військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України та їх близьких родичів».

На теперішній час вищевказаний документ погоджено в Національній поліції України без зауважень та пропозицій. Департаментом юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України опрацьовано зазначений проект, внесено відповідні правки (пропозиції) та направлено на доопрацювання на адресу Адміністрації Держприкордонслужби.

- своєчасного реагування та вжиття адекватних заходів щодо погроз, які надходять на адресу особового складу ДПСУ;

 

Протягом року за фактом виявлення

УВВБ,

РУ, ООДК

Протягом звітного періоду відносно особового складу ДПСУ зафіксовано 48спроб протиправного впливу на військовослужбовців.

За всіма фактами проведено перевірки та вжито відповідні заходи безпеки. За ініціативи Управління внутрішньої та власної безпеки у 23 випадках відомості внесено до ЄРДР, також складено 1 протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Постійно проводяться інструктажі щодо недопущення залучення до протиправної та корупційної діяльності персоналу.

Пріоритетними завданням у роботі з персоналом є формування нетерпимості до корупції, досягнення сталої доброчесної поведінки  та підвищення рівня свідомості персоналу, а також впровадження найкращих практик правоохоронних органів ЄС.

- проведення ретельного розбору фактів звернень до особового складу ДПСУ з метою залучення до протиправної та корупційної діяльності

Січень – грудень 2019 року

Протягом звітного періоду проведено 149 службових розслідувань за фактами неналежного виконання військовослужбовцями Держприкордонслужби своїх службових обов'язків, порушення військової дисципліни, порядку несення служби або громадського порядку. Складено адміністративних протоколів – 98, виявлено кримінальних правопорушень (внесено до ЄРДР) – 6.

3

Виконання рішення колегії Адміністрації  Державної прикордонної служби України від 07.02.2019 № 4, оголошеного та введеного в дію наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 18.02.2019 № 14

Завершити заходи щодо розгортання та становлення підрозділів службових розслідувань, як функціональної складової внутрішнього контролю у системі Держприкордонслужби

Березень

2019 року

УВВБ

 

Завершено виконання заходів по розгортанню та становленню відділу розслідувань управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої та власної безпеки. Призначено керівника цього відділу, якому керівництвом Департаменту визначено основні завдання за призначенням підрозділу. Загальна укомплектованість складає – 60%.

Проте, у результаті організаційно-штатних змін, затверджених директивою Адміністрації Держприкордонслужби від 07.08.2019 № 48ДСК, відділ скорочено.

4

Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

Організація та проведення на базі НА ДПСУ, НЦПС ДПСУ курсів (семінарів тощо) з підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу підрозділів внутрішньої та власної безпеки

Січень – грудень

2019 року

ДП,

УВВБ

 

Здійснено підготовку та підвищення кваліфікації персоналу підрозділів ВВБ

(115 офіцерів пройшли відповідне навчання).

На базі Національної академії ДПСУ:

    Курси підвищення кваліфікації офіцерів оперативно-розшукових підрозділів – 9;

    Курси підвищення кваліфікації офіцерів УВВБ ДПСУ – 8;

    Тренінг «Кримінальний аналіз» за участю експертів з правоохоронних питань та поліцейської діяльності РП – 4;

    Кримінального аналізу – 2;

     Курси (під егідою Прикордонної Варти Республіки Польща в рамках проекту «Зміцнення потенціалу Державної прикордонної охорони України у сфері протидії транскордонної злочинності»):

           Практичні аспекти протидії корупційним злочинам – запобігання корупції – 30;

           Методи отримання джерел інформації про корупційні злочини – 10.

           Методи отримання джерел інформації про корупційні злочини та їх кримінально-процесуальна оцінка – 16.

 

    На базі Національної академії МВС (під егідою Посольства США):

    Практичний тренінг з питань ОРД та вербування за участю експертів з правоохоронних питань та поліцейської діяльності РП – 3;

    Навчальний курс з проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу – 1.

    У м. Києві – під егідою експертів з правоохоронних питань та поліцейської діяльності Республіки Польща:

           Базовий тренінг «Проведення негласних оперативно-розшукових дій» – 12;

           Тренінг «Проведення опитування та допиту» – 13;

під егідою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні:

           Науково – практична конференція поліграфологічних досліджень – 3;

    Курс підвищення кваліфікації персоналу ДПСУ щодо проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу – 4.

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

5

Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

 

1) Проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації для науково-педагогічного складу, викладачів та персоналу уповноваженого підрозділів (уповноважених осіб) Держприкордонслужби з питань запобігання та виявлення корупції

Січень – грудень 2019 року

ДП,

НАДПСУ

 

Тренінги проводились відповідно до плану основних заходів НАДПСУ.

Охоплено навчанням новопризначений персонал УВВБ відповідно до розкладу занять курсів: 2 потоки І квартал, ІІ квартал-немає, 2 потоки ІІІ квартал.

Охоплено навчанням та роботою з персоналом  100%  персоналу. НАДПСУ, здійснюється планова освітня діяльність на навчальних курсах факультетів, проходить підвищення кваліфікації персоналу в інституті підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями для органів (підрозділів) охорони державного кордону.

В системі дистанційного навчання персоналу ДПСУ започаткований навчальний тренінговий курс із вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері запобігання і боротьби з корупцією.

26-27 вересня 2019 року на базі Національної академії внутрішніх справ відбувся тренінг в рамках професійного навчання з питань запобігання і протидії корупції у якому прийняли участь 14 військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби з числа керівного складу

21-22 листопада 2019 року на базі Національної академії внутрішніх справ відбувся семінар в рамках професійного навчання з питань запобігання і протидії корупції у якому прийняли участь 10 військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби

Удосконалення системи навчання курсантів військових навчальних закладів Держприкордонслужби з питань, пов’язаних із запобігання корупції

Січень – грудень 2019 року

Військові навчальні заклади ДПСУ

Система функціонує. Внесено зміни до викладання навчальних дисциплін з антикорупційного законодавства, які викладаються в відомчих навчальних закладах Держприкордонслужби України на потоках підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу ДПСУ.

2) Організація та проведення на базі закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників ДПСУ (17 осіб) з курсу «Гармонізація антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)»

Протягом року відповідно до затверджено за графіку

ДП

Курс підвищення кваліфікації проведений, видані свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

 

3) Проведення обов’язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначеного особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання  корупції»

При призначенні на посаду

Органи ДПСУ

Інструктажі щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки проводяться постійно Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  Адміністрації Держприкордонслужби, начальниками секторів з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь, професіоналами з питань запобігання та виявлення корупції органів охорони державного кордону та навчальних закладів для новопризначеного особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

4) Організація та проведення інструктажу для суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ. а саме:

-     декларування;

- врегулювання конфлікту інтересів;

- організація запобігання та виявлення корупції.

 

 

 

 

 

 

Березень; червень; вересень 2019 року

 

Органи ДПСУ

Проведений обов’язковий інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), правил етичної поведінки для новопризначеного особового складу до ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Ознайомлення здійснюється під підпис.

 

 

5) Організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

Березень –

червень

2019 року

УЗД, УКМ

 

Доводиться до кожної особи під особистий підпис при призначенні (зарахуванні на військову службу). рапорт залучається до особової справи.

 

6) Організація та проведення на базі НАДПСУ, ГЦПОС ДПСУ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу ДПСУ

Березень – грудень
2019 року

ДП

 

Навчання на курсах проходить відповідно до розкладу занять навчальних курсів Проведено оптимізацію та оновлено тематику застосування антикорупційного законодавства у відповідних навчальних дисциплінах.  В системі дистанційного навчання персоналу ДПСУ започаткований навчальний тренінговий курс із вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері запобігання і боротьби з корупцією.

 

7) Розробка методичних рекомендацій (пам’ятки) з питань запобігання корупції та впровадити їх для використання особовим складом Дерприкордонслужби

Травень 2019 року

УЗД

 

За фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу видано та розповсюджено серед особового складу ДПСУ пам’ятку «Кордон без корупції» (30000 примірників).

6

Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) З метою дотримання вимог фінансового контролю забезпечити  візування  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які  стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширює-ться дія Закону України «Про запобігання корупції»,   АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

Перед призначен-ням/звіль-ненням особового складу

УЗД,

начальники РУ,

органів ДПСУ

Забезпечено на постійній основі візування  Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації Державної прикордонної служби України, начальниками секторів з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь, провідними інспекторами з питань запобігання та виявлення корупції органів охорони державного кордону та навчальних закладів проектів наказів по особовому складу, які стосуються призначення або звільнення з посад особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

 

2) Унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками державних підприємств, які належать до сфери управління ДПСУ, у частині їх відповідальності за виконання антикорупційних програм, а також обов’язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи

Квітень

2019 року

ДМтТЗ,

УЮЗ

 

Внесено зміни до контракту керівника державного підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» ДПСУ

 

3) Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,  передбачених Законом України «Про очищення влади»,  в АДПСУ, РУ, органах  ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

УКМ, ЦКЗ

Нач. РУ,

органів ДПСУ

За звітний період розпочато планову  перевірку стосовно  23437 осіб, з яких завершено перевірку стосовно 22519 особи (12 з яких негативно), триває відносно 267 осіб, припинено перевірку відносно 639 осіб.

Позапланово розпочато перевірки стосовно 15265 осіб, з них завершено стосовно 13235, припинено стосовно 143, триває перевірка стосовно 1887 осіб.

 

 

4) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

УКМ, ЦКЗ

Нач. РУ,

органів ДПСУ

Розпочато проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду директора державного підприємства «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» ДПСУ. Станом на 17.12.2019 перевірка триває.

Інших претендентів на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, які б призивались на військову службу з запасу в ДПСУ не було.

7

Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості

1) Продовжити запроваджену в попередні роки  практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином),  грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів

Січень – грудень 2019 року

ДП,.

ДОДК,

ФЕУ

 

Проводиться постійне заохочення особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення

 

2) У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення проведення  наступних антикорупційних акцій з курсантами відомчих навчальних закладів:

«Моє майбутнє без корупції»

 

«Освіта та честь прикордонника»

 

«Корупції - Маю право сказати – НІ!»

 

З особовим складом КПВВ «Чонгар» Бердянського прикз та КПВВ «Каланчак» Херсонського прикз  проведення флешмоба  «Протидія корупції – справа  всіх і кожного!!!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І півріччя 2019 року

ІІ півріччя 2019 року

 

жовтень-листопад 2019 року

Травень 2019 року

УЗД,

НАДПСУ

АчРУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу, червень 2019 року.

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу

 

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу.

 

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу, травень 2019 року.

 

 

 

 

3)Відзначення міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня 2019 року

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

Видано розпорядження АДПСУ «Про проведення відомчого смартмобу з нагоди міжнародного дня боротьби з корупцією». Взяли участь 876 співробітників ДПСУ. Результати акції було висвітлено на відомчому сайті

 

 

4) Проведення повторного дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через кордон і вприкордонних районах

Листопад-грудень

УПК, РУ, ООДК

Захід проведено. Переданий до відділу запобігання корупційним ризикам Звіт про проведення дослідження

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

8

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.

1) Проведення роз’яснення  суб’єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2018 рік, а також новопризначеним посадовим особам  та тим, хто звільняється

Протягом
І кварталу 2019 року.

 

 

Протягом року

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

З метою забезпечення своєчасного подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування підготовлено розпорядження АДПСУ від 11.01.2019 №7 «Про організацію заходів із забезпечення проведення електронного декларування».  

Начальником відділу запобігання корупції управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України проведено заняття з особами, що підлягають декларуванню, щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В першому кварталі 2019 року проведено дистанційне навчання суб’єктів декларування ДПСУ «Декларуй доброчесно».

За фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу видано та розповсюджено серед особового складу ДПСУ, що є суб’єктами, на яких поширюється дія статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», Пам’ятку «Кордон без корупції» з окремими розділами «Заходи фінансового контролю», «Електронний цифровий підпис», «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю», «Додаткові заходи фінансового контролю».

 

 

2) Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюднення  особовим складом ДПСУ електронних  декларацій осіб, уповноважених  на виконання функцій держави, за 2018 рік у строки, встановлені законом

До

30 квітня 2019 року,

 

протягом року

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

На постійній основі здійснюється супровід та контроль за своєчасністю оприлюднення особовим складом ДПСУ декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З метою належного виконання положень Закону України «Про запобігання корупції» у частині подання суб’єктами декларування Державної прикордонної служби України щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та на виконання доручення Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 №1743/01/18-2019 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2018 рік» підготовлено розпорядження АДПСУ від 28.02.2019 №48 «Про здійснення моніторингу проходження декларування».

 

 

3) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

100%  декларантів ДПСУ (4284 е-декларацій та 1072 письмових декларацій) подали щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Декларації після звільнення не подали 46 осіб, по всім  випадкам письмово проінформовано НАЗК. Декларації перед звільненням не подали 8 осіб, по всім випадкам письмово проінформовано НАЗК.

9

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів

І квартал
2019 року

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

Проводяться роз’яснення керівникам та особовому складу ДПСУ з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. В січні 2019 року інспекторами з питань запобігання та виявлення корупції регіональних управлінь та органів охорони державного кордону прийнято участь в навчанні онлайн-курсу «Конфлікт інтересів» зі здачею заліків, які проводило НАЗК. За фінансової підтримки Консультативної місії Європейського Союзу видано та розповсюджено серед особового складу ДПСУ, що є суб’єктами, на яких поширюється дія статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», пам’ятку «Кордон без корупції» з окремим розділом «Що таке конфлікт інтересів?»

 

 

2)проведення моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Січень – грудень 2019 року

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні інструктажі з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в січні – лютому 2019 року та повторний інструктаж  в травні – червні 2019 року, здійснюється моніторинг щодо дотримання в підрозділах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів щомісячно.

Співробітниками підрозділів забезпечення ДВВБ Держприкордонслужби постійно здійснюється моніторинг повідомлень у ЗМІ та мережі Інтернет про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ. За результатами моніторингу організовуються відповідні перевірки таких фактів. разом з цим проводяться заходи по моніторингу службової діяльності військовослужбовців, відносно яких надходили інформаційні повідомлення щодо можливих протиправних дій на Контактний центр Держприкордонслужби.

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

10

Моніторинг публічних 

закупівель в органах ДПСУ

 

1) Забезпечення проведення якісного моніторингу цін під час закупівель товарів, робіт та послуг

Щокварталу

ДМтТЗ,

ФЕУ

УВА

 

Проведено моніторинг.

За напрямком тилового забезпечення Департаментом матеріального та технічного забезпечення проведено закупівлю через систему «Pro Zorro»:

Закупівля товарів, робіт і послуг за номенклатурою ВЖЕЗ на суму 230,9 млн. грн.;

Продовольства на суму 208,494 млн. грн.;

Речового майна на суму 191,9 млн. грн.;

Паливно-мастильних матеріалів на суму 202,581 млн. грн. Закупівлі товарів, робіт та послуг за цінами, що перевищують середньостатистичні не допущено.

 

 

2) Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель

Січень – грудень 2019 року

ФЕУ,

ДМтТЗ

 

Розроблено та затверджено 22.12.2018 Річний графік проведення процедур закупівель тендерними комітетами Державної прикордонної служби України на 2019 рік. Корегування річного графіка здійснюється при виникненні додаткової потреби у закупівлі. Забезпечено висвітлення інформації в системі електронних закупівель «ProZorro».

11

Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

 

1) Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Січень – грудень 2019 року

УВА

.

Відповідно до затвердженого Головою Служби Зведеного операційного плану діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби України на 2019 рік, управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби та підрозділами внутрішнього аудиту регіональних управлінь здійснено 57 аудиторських досліджень, із них:

-                    планових – 42;

-                    позапланових -15

 

2) Оцінка стану організації внутрішнього контролю

Січень – грудень 2019 року

УВА

 

Всього за підсумками аудиторських досліджень управлінням внутрішнього аудиту Адміністрації Держприкордонслужби та підрозділами внутрішнього аудиту регіональних управлінь винесено 307рекомендацій.

3) Здійснення організаційних заходів  використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедури державних закупівель в ДПСУ

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

ФЕУ,

ДМтТЗ,

УВА

 

Проведено закупівлю через систему «Pro Zorro»:

Закупівля товарів, робіт і послуг за номенклатурою ВЖЕЗ на суму 230,9 млн. грн.;

Продовольства на суму 208,494 млн. грн.;

Речового майна на суму 191,9 млн. грн.;

Паливно-мастильних матеріалів на суму 202,581 млн. грн.. З метою здійснення громадського контролю на засідання тендерного комітету Адміністрації Державної прикордонної служби України залучаються представники Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

 

 

4) Контроль за організацією усунення порушень, які були виявлені контрольними заходами Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України

Січень – грудень 2019 року

УВА

 

Протягом 2019 року підрозділами внутрішнього аудиту здійснювався моніторинг та супроводження зовнішніх контрольних заходів Рахункової палати України, зокрема – здійснювався аналіз реалізації рекомендацій, наданих Держприкордонслужбі за результатами аудитів ефективності використання бюджетних коштів на заходи з інженерно-технічного облаштування державного кордону та міжнародної технічної допомоги.

V. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства,

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

12

Організація системи виявлення інформації про порушення персоналом ДПСУ вимог Закону України «Про запобігання корупції»

1) Моніторинг та облік звернень, що надходять на  рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ та на телефон «Довіра» Контактного центру ДПСУ

Щодня

УЗД,

КЦ,

ГЦЗСК,

УВВБ,

ГЦПКР та ВД

 

В Адміністрації Держприкордонслужби  створено механізм для подання заяв громадянами у т.ч. анонімних (додано електронну форму для повідомлень про факт корупції), які можуть надходити в письмовому вигляді за допомогою засобів електронного зв’язку [email protected], а також на телефони:

відомчої служби «Довіра» 15-98; (044) 527-63-63; 0 800 218 808.

Інтернет ресурси:

https://dpsu.gov.ua/ua/zapobigannya-korupciyi (натиснути інтерактивну кнопку ПОВІДОМИТИ ПРО ФАКТ КОРУПЦІЇ).

Водночас, на  офіційному сайті Держприкордонслужби розміщена контактна інформація про керівників підрозділів забезпечення внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

https://dpsu.gov.ua/ua//Kontaktna-informaciya-pro-kerivnikiv-antikorupciynogo-pidrozdilu-Derzhprikordonsluzhbi-ta-ustanov-shcho-nalezhat-do-yogo-sferi.

Отримано інформаційних повідомлень на гарячу лінію служби «Довіра» - 70 (14 – анонімні)

Звернень громадян –26, серед них:

від ДУ «УКЦ» - 18;

через КЦ –8.

13

Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі ДПСУ.

1) Визначення переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань у ДПСУ

Травень 2019

УО,

ГЦПКР та ВД,

ГЦЗСК,

КЦ

 

 

Наказом АДПСУ від 29.12.2018  № 119  визначено коло осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань в ДПСУ.

 

2) Проведення моніторингу наявних інформаційних повідомлень у  засобах масової інформації щодо діяльності ДПСУ з питань запобігання та протидії корупції на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту

 

Протягом року

ГЦЗСК

 

На офіційному веб-сайті розміщено 10 інформаційних повідомлень щодо питань корупції, з яких один має негативний характер.

 

VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
 участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції,міжнародна діяльність

14

Проведення інформаційних  кампаній стосовно реалізації ДПСУ  антикорупційної політики

1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДПСУ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ у рубриці «Запобігання корупції»

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

УЗД,

ГЦЗСК

ГЦПКР та ВД

 

Опубліковано на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України у рубриці «Запобігання корупції»:

інформацію про проведення оцінки корупційних ризиків;

проект відомчої Антикорупційної програми для громадського обговорення;

затверджену та погоджену з Міністерством внутрішніх справ України та Національним агентством з питань запобігання корупції Антикорупційну програму Державної прикордонної служби України.

Публікація 85 інформаційних повідомлень на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби dpsu.gov.ua про факти відмови військовослужбовців Державної прикордонної служби України від неправомірної вигоди. Публікація на офіційному веб-сайті dpsu.gov.ua 10 інформаційних повідомлень про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ.

 

 

2) Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

У разі появи повідомлення

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

УВВБ

 

Проведено моніторинг повідомлень у ЗМІ про факти корупційних правопорушень та відмов від неправомірної вигоди з боку особового складу ДПСУ, 85 публікацій у ЗМІ. За результатами моніторингу організовуються відповідні перевірки таких фактів.

Отримано інформаційних повідомлень на гарячу лінію служби «Довіра» - 70 (14 – анонімні)

Звернень громадян –26, серед них:

від ДУ «УКЦ» - 18;

через КЦ –8.

3) Інформаційний супровід заходів, спрямованих на ефективну діяльність з питання запобігання та протидії корупції у відомстві.

Січень – грудень 2019 року

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД, РУ, ООДК

У телепрограмі «Периметр» підготовлено 2 сюжети. Виготовлено сім роликів і телепрограму «Кордон держави» на тему протидії корупції.

У соціальних мережах розміщено матеріалів: Facebook – 7, Twitter – 9, YouTube – 1.

У радіоефірі “Радіо кордон» підготовлено 18 новин щодо протидії корупції.

 

15

Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) Забезпечення участі представників Громадської ради АДПСУ у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ

Відповідно до плану роботи комісії

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

Наказом АДПСУ від 31.01.2019 №49 АГ «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» до складу комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2019 рік включено представників громадської ради Адміністрації ДПСУ та об’єднаної профспілкової організації ДПСУ (за згодою).

16

Проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики в ДПСУ.

1) Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації

Щокварталу

 

ГЦЗСК

 

Налагоджено систему інформаційного забезпечення проведення медіа-брифінгів, включаючи прямі трансляції на офіційних сторінках Державної прикордонної служби України у соціальних мережах. Крім того, на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби висвітлено публікації: про факти відмови військовослужбовців Державної прикордонної служби України від неправомірної вигоди – 85 публікацій; інформаційні повідомлення про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку особового складу ДПСУ – 10 публікацій. Проведено моніторинг повідомлень у  засобах масової інформації  про факти корупційних правопорушень та відмов від неправомірної вигоди з боку особового складу ДПСУ:про факти відмови військовослужбовців ДПСУ від неправомірної вигоди – 65 публікацій; про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ – 60 публікацій.

 

 

2) Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва ДПСУ, РУ, ООДК

Раз на півроку

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

РУ, ООДК

Внесено до поточних планів роботи підрозділів Головного центру забезпечення стратегічних комунікацій (виконується у процесі публікації звітів).

3) Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики

Згідно з планами  МВС, МІП

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД

 

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації. Забезпечується фото та відео-супроводом з подальшою підготовкою тематичних матеріалів та публікацією у друкованих ЗМІ ДПСУ та на офіційному веб-сайті ДПСУ.

17

Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень у сфері запобігання та протидії корупції.

1) Організація засідань за круглим столом за участі керівництва ДПСУ, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації

Раз на півроку

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

22.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у роботі круглого столу за темою «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні» на базі Національної академії внутрішніх справ. 07-08.02.2019 офіцерами за напрямком запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України прийнято участь у семінарі-нараді з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих МВС установ на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. 25.06.2019 помічником начальника Східного регіонального управління - начальником сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації прийнято участь у регіональному круглому столі з антикорупційних питань на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

14.08.2019 помічником начальника прикордонного загону – начальником  прес-служби Херсонського прикордонного загону та завідувачем  сектору з питань запобігання та протидії корупції Південного регіонального управління прийнято участь у проведенні круглого столу на тему «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» (Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса). 20.09.2019 двома співробітниками Донецького прикордонного загону прийнято участь у регіональному круглому столі «Визначення корупційних ризиків у діяльності органів внутрішніх справ; шляхи запобігання та протидії корупції у МВС» на базі Донецького юридичного інституту внутрішніх справ. 17.10.2019 двома співробітниками Східного регіонального управління на базі Харківського національного університету внутрішніх справ взято участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції «Особливості застосування антикорупційного законодавства – від розслідування до вироку суду» та регіонального круглого столу «Визначення корупційних ризиків у діяльності  МВС, шляхів запобігання та протидії корупції». 08.11.2019 двома співробітниками Західного регіонального управління взято участь  у проведенні міжнародної науково-практичної конференції на базі Львівського державного університету внутрішніх справ «Теорія та практика протидії злочинності» та регіонального круглого столу  «Визначення корупційних ризиків у діяльності  МВС, шляхів запобігання та протидії корупції». У роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», яка відбулась 12 грудня 2019 року прийняли участь 2 представника АДПСУ та 2 представника Національної академії ДПСУ ім. Б.Хмельницького

 

 

2) Публікація рекомендацій експертів та вжитих заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті ДПСУ

Раз на півроку

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД

 

Опубліковано рекомендації викривачам на офіційному ваб-сайті ДПСУ

18

Запровадження стандартів розміщення публікацій / інформації про запобігання та протидію корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ.

1) Підтримання актуальної інформації  на офіційному веб-сайті ДПСУ окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної діяльності у соціальних мережах

Протягом року

ГЦЗСК,

УЗД,

ГЦПКР та ВД

 

На офіційному веб-сайті ДПСУ розміщено розділ «Запобігання корупції», який складається з шести підрозділів.  У продовж звітного період в зазначеному розділі постійно публікується актуальна інформація про запобігання  та протидію корупції в органах Держприкордонслужби (законодавчі та нормативно-правові акти, методичні та довідкові матеріали, контактна інформація про керівників та адреси підрозділів внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, антикорупційні програми ДПСУ). Крім того  здійснює своє функціонування сервіс «Повідомити про факт корупції», де зазначено контакті дані Уповноваженої особи Державної прикордонної служби України з питань запобігання та виявлення корупції, а також поради викривачам.

 

 

2) Розміщення / посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних

Протягом року

ГЦЗСК

 

Налагоджено систему інформаційного забезпечення проведення медіа-брифінгів, включаючи прямі трансляції на офіційних сторінках Державної прикордонної служби України у соціальних мережах.

 

 

19

Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції.

1) Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках  реалізації Програми ВІ

Згідно із стро-ками, визна-ченими у Річній національній програмі співро-бітництва між Україною та НАТО на 2019 рік

УЗД,

УМСтЄІ,

ГЦПКР та ВД,

УВВБ

 

12-15.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у навчальному курсі на базі Національної Академії внутрішніх справ з протидії корупції під час проведення міжнародних миротворчих операцій (в рамках Робочої програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій на 2019 рік). 22.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у роботі круглого столу за темою «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні» на базі Національної Академії внутрішніх справ. У рамках Програми «BUILDING INTEGRITY»  16.05.2019 в рамках Робочої програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій (Програми ВІ) за участі групи  міжнародних експертів на чолі з керівником Програми ВІ Управління політичними справами та політикою безпеки штаб-квартири НАТО Б. Борель в Адміністрації Державної прикордонної служби України проведено другий етап Самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків серед структур сектору безпеки і оборони України. 18.07.2019 начальником відділу із запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності прийнято участь у третій частині другого етапу Самооцінки на предмет  виявлення корупційних ризиків серед структур сектору безпеки і оборони України (проведення усного анкетування експертами Програми ВІ НАТО на чолі з менеджером Програми НАТО з розбудови цілісності та доброчесності (ВІ) пані Бенедікт Борель, представництво НАТО в Україні, м. Київ). 16.08.2019 року офіцерами відділу запобігання корупційним ризикам, а також управління внутрішньої та власної безпеки АДПСУ прийнято участь у навчальному тренінгу стосовно впровадження методології «Управління, орієнтоване на результат (RBM) ЦІЛЬ 2.9.6. Розвиток доброчесності та боротьба з корупцією у Державній прикордонній службі України» (у контексті розроблення проекту Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік)

10-15.11.2019 представниками ДПСУ прийнято участь у міжнародному заході (семінарі) на базі школи НАТО (м. Обераммергау, ФРН) в рамках партнерства між Україною та НАТО з питань управлінської діяльності щодо запобігання та протидії корупції, а також виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони.

12-15.11.2019 представниками ДПСУ прийнято участь в семінарах на базі НА СБ України (м. Київ), НА ДПС України (м. Хмельницький) та НАСВ (м. Львів), проведених в рамках Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій.

 

 

2) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

УМСтЄІ,

УЗД,

ГЦПКР та ВД,

УВВБ

 

22.03.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у роботі круглого столу за темою «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні» на базі Національної Академії внутрішніх справ. 29.03.2019 офіцерами  Адміністрації Державної прикордонної служби України та відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з представниками органів державної влади України щодо процесу започаткування процесу підготовки РНП 2020. 09.04.2019 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України та офіцерами відділу запобігання корупції Головного центру профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України прийнято участь у семінарі Консультативної місії ЄС в Україні «Міжвідомча співпраця та координація в секторі цивільної безпеки». 29.05.2019 особовим складом сектору з питань запобігання та виявлення корупції Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України прийнято участь у регіональному круглому столі з антикорупційних питань з залученням представників Громадської ради при МВС України, Консультативної місії ЄС в Україні на базі Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка У рамках прикордонного співробітництва підрозділів внутрішньої та власної безпеки з підрозділами протидії корупції прикордонних суміжних держав 19 вересня 2019 року у м. Відні (Австрія) прийнято участь у започаткуванні Регіональної Антикорупційної Платформи для Департаментів внутрішньої безпеки та контролю прикордонних та правоохоронних органів держав-учасниць ОБСЄ із Східних Балкан, України та Молдови.

 

 

 

3) Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам

Січень – грудень 2019 року

УМСтЄІ, УЗД,

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД,

УВВБ,

РУ, ООДК

В рамках проекту матеріально-технічної допомоги «Нове обличчя кордону 2» 04-10 березня проведено тренінг для 4-х представників ДВтаВБ на тему «Кримінальний аналіз», спільно з експертами правоохоронних питань поліцейської діяльності  Республіки Польща.

В рамках проекту матеріально-технічної допомоги «Нове обличчя кордону 2» 13-19 травня базовий тренінг для 5-х представників ДВтаВБ спільно з експертами правоохоронних питань поліцейської діяльності  Республіки Польща.

В рамках проекту матеріально-технічної допомоги «Нове обличчя кордону 2» з 20 травня по 27 липня проведено тренінг для 2 співробітників ДПСУ, діяльність яких пов’язана з проведенням психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу.

Зустріч експертів ДПСУ з представниками Національної служби захисту Угорщини щодо обговорення майбутніх форм співпраці для підвищення ефективності спільних зусиль у боротьбі з корупцією. Захід проведено в м. Будапешт (Угорщина) 22-23 січня 2019 року. Підготовлено звіт за результатами робочої зустрічі. Робоча зустріч з питань обміну досвідом в сфері попередження та протидії корупційним проявам на державному кордоні з представниками Прикордонної поліції Республіки Молдова. Захід проведено в м. Одеса 18-20 травня 2019 року. Підготовлено звіт за результатами робочої зустрічі.

Прийнято участь в міжнародному семінарі «Транскордонна співпраця правоохоронних органів РП, Угорщини, Румунії та Молдови на Західних кордонах» за участі експертів НАБУ та ДБР у м. Львові, 12.06.19 року.

Популярні розділи та сервіси