Звіт про проведення консультацій з громадськістю в адміністрації державної прикордонної служби україни у ІІ кварталі 2016 року

НАЗАД
05 липня 2016 16:52

 

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

В АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У ІІ КВАРТАЛІ 2016 РОКУ

 

№ З/П

ПИТАННЯ

(ПРОЕКТ

РІШЕННЯ),

ВИНЕСЕНІ НА

ОБГОВОРЕННЯ

НАЗВА ЗАХОДУ

ПРОВЕДЕНОГО

В РАМКАХ

КОНСУЛЬ

ТАЦІЙ

З

ГРОМАДСЬ

КІСТЮ

ДАТА (СТРОК)

ПРОВЕ

ДЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ

УЧАСНИКІВ

КАТЕГОРІЇ

УЧАСНИКІВ

АДРЕСА

РОЗМІЩЕННЯ

НА ВЕБ-САЙТІ

ОРГАНУ

ВИКОНАВЧОЇ

ВЛАДИ ЗВІТУ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ

КОНСУЛЬТАЦІЙ,

ПІДГОТО

ВЛЕНОГО

З УРАХУ

ВАННЯМ

ВИМОГ П.20, 24

ПОРЯДКУ

ЗАТВЕРДЖЕНОГО

ПОСТАНОВОЮ

КАБІНЕТУ

МІНІСТРІВ

ВІД 03.11.10 № 996

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

-

-

-

-

-

-

-

ЗАСІДАННЯ ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ

1.

ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У ДЕРЖАВНІЙ

ПРИКОРДОННІЙ

СЛУЖБІ УКРАЇНИ

У 2016 РОЦІ

ЗАСІДАННЯ

ЗА КРУГЛИМ

СТОЛОМ

МІЖ

КЕРІВНИЦТВОМ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ,

ГРОМАДСЬКОЮ

РАДОЮ ПРИ

АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖПРИКОР

ДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ.

21 КВІТНЯ

2016 РОКУ

35

ШИРОКИЙ ЗАГАЛ.

ОСОБОВИЙ СКЛАД

ДЕРЖПРИКОРДОН

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

WWW.DPSU.GOV.UA

ВЕБ-САЙТ

ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ

СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

2.

ПРОЕКТ НАКАЗУ

МВС УКРАЇНИ

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОРЯДКУ ДІЙ

ПОСАДОВИХ

ОСІБ

ДЕРЖПРИКОРДОН

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ

ІНОЗЕМЦЯМИ

ТА ОСОБАМИ

БЕЗ ГРОМА

ДЯНСТВА

ПРАВА НА

ПРИТУЛОК»

ЗАСІДАННЯ

ЗА КРУГЛИМ

СТОЛОМ

МІЖ КЕРІВНИЦТВОМ ДЕРЖПРИКОР

ДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ,

ГРОМАДСЬКОЮ

РАДОЮ ПРИ

АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ,

ПРОФСПІЛКАМИ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ

ТРАВЕНЬ

2016 РОКУ

30

ШИРОКИЙ

ЗАГАЛ.

.

WWW.DPSU.GOV.UA

ВЕБ-САЙТ

ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОР

ДОННОЇ

СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ

-

-

-

-

-

-

-

ЗУСТРІЧІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, ЗБОРИ

-

-

-

-

-

   

ІНТЕРНЕТ-, ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

-

-

-

 

-

-

-

ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ (ОБГОВОРЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ)

1.

ПРОЕКТ НАКАЗУ МВС «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ЧИ ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО ВИЗНАННЯ БІЖЕНЦЯМИ АБО ОСОБАМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ»"

ОПРИЛЮДНЕННЯ

НА ОФІЦІЙНОМУ

ВЕБ-САЙТІ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ

СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

29 КВІТНЯ

2016 РОКУ

ШИРОКИЙ

ЗАГАЛ

ШИРОКИЙ

ЗАГАЛ

WWW.DPSU.GOV.UA

ВЕБ-САЙТ

ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОР

ДОННОЇ

СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ІНШИХ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ

1.

ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У ДЕРЖАВНІЙ

ПРИКОРДОННІЙ

СЛУЖБІ УКРАЇНИ

У 2016 РОЦІ

ЗАСІДАННЯ

ЗА КРУГЛИМ

СТОЛОМ

МІЖ

КЕРІВНИЦТВОМ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ,

ГРОМАДСЬКОЮ

РАДОЮ ПРИ

АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ.

21 КВІТНЯ

2016 РОКУ

35

ШИРОКИЙ ЗАГАЛ.

ОСОБОВИЙ

СКЛАД

ДЕРЖПРИКОРДОН

СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

WWW.DPSU.GOV.UA

ВЕБ-САЙТ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

2.

ПРОЕКТ НАКАЗУ

МВС УКРАЇНИ

«ПРО ЗАТВЕР

ДЖЕННЯ ПОРЯДКУ

ДІЙ ПОСАДОВИХ

ОСІБ ДЕРЖПРИКОРДОН

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПІД ЧАС

РЕАЛІЗАЦІЇ

ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ

БЕЗ

ГРОМАДЯНСТВА

ПРАВА НА

ПРИТУЛОК»

ЗАСІДАННЯ

ЗА КРУГЛИМ

СТОЛОМ

МІЖ

КЕРІВНИЦТВОМ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ,

ГРОМАДСЬКОЮ

РАДОЮ ПРИ

АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ,

ПРОФСПІЛКАМИ

ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ

УКРАЇНИ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖПРИ

КОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ

ТРАВЕНЬ

2016

РОКУ

30

ШИРОКИЙ

ЗАГАЛ.

WWW.DPSU.GOV.UA

ВЕБ-САЙТ

ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОР

ДОННОЇ

СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

ІНШІ ЗАХОДИ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ (ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП, НАРАДИ ТОЩО)

-

-

-

-

-

-

-

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОПИТУВАННЯ

             
             
             

 

 

Популярні розділи та сервіси