Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму»

НАЗАД
03 жовтня 2022 08:39

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –

постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

з питань прикордонного режиму»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму».

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної прикордонної служби України (управління організації прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», урегулювання окремих проблемних питань при здійсненні контролю за дотриманням прикордонного режиму, створення умов для забезпечення більш ефективного моніторингу надводної обстановки, а також для проведення господарської та інших видів діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства, в межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим.

Строк виконання заходів з відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним актом (вересень 2022 року).

Тип відстеження – повторне.

Методи одержання результатів відстеження – збір статистичних даних за період з вересня 2021 року по серпень 2022 року щодо:

узагальненої кількості інформувань, що надійшли до органів охорони державного кордону, про авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, полювання, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, водолазні роботи або занурення апаратів, що використовуються для підводного плавання, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів, збори, мітинги, маніфестації і демонстрації, спортивні, видовищні та інші масові заходи, військові навчання і тренування у межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим;

кількості інформувань, що надійшли до органів або підрозділів Державної прикордонної служби України, про зліт або посадку повітряних суден (крім цивільних повітряних суден, що здійснюють регулярні повітряні перевезення, і державних повітряних суден) поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованих прикордонних районах;

кількості випадків притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів Державної прикордонної служби України щодо кількості інформувань про різні види робіт і проведення діяльності в межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим, про зліт або посадку повітряних суден поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованих прикордонних районах і випадків притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1. За загальними статистичними показниками в період з вересня 2021 року по серпень 2022 року органами охорони державного кордону було отримано таку кількість інформувань про проведення різних видів робіт і діяльності у межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим, що передбачено пунктами 17 і 21 (у редакції, що діє з 27 серпня 2021 року) Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 (далі – Положення про прикордонний режим):

1478 інформувань про геологічне вивчення, проведення дорожніх та інших досліджень, гідротехнічних, землевпорядних, меліоративних та інших робіт, пов’язаних зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичних подорожей і стрибків з усіх видів парашутів;

650 інформувань про проведення будівництва, вирубування дерев і чагарників, полювання, водокористування;

83 інформування про проведення авіаційних робіт;

2 інформування про проведення водолазних робіт або занурення апаратів, що використовуються для підводного плавання;

12 інформувань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів;

20 інформувань про проведення військових навчань і тренувань.

Узагальнений статистичний показник вищезазначених інформувань з вересня 2021 року по серпень 2022 року (тобто за 1 рік) становить 2245 інформувань, а середній статистичний показник за 1 місяць – 187 інформувань.

При цьому за результатами базового відстеження результативності регуляторного акта середній статистичний показник інформувань про проведення різних видів робіт і діяльності за 1 рік становив 8856 інформувань, а середній статистичний показник за 1 місяць – 738 інформувань.

2. У період з вересня 2021 року по серпень 2022 року (тобто за 1 рік) органами і підрозділами Державної прикордонної служби України було отримано 2 інформування про зліт або посадку повітряних суден (крім цивільних повітряних суден, що здійснюють регулярні повітряні перевезення, і державних повітряних суден) поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованих прикордонних районах, що передбачено пунктом 19-1 Положення про прикордонний режим.

При проведенні базового відстеження результативності зазначалось про відсутність вищезазначених статистичних даних у зв’язку із запровадженням правового регулювання сфери, яка до цього не регулювалась, однак додатково надавалась інформація про зафіксовані випадки польотів малих та безпілотних повітряних суден у контрольованих прикордонних районах: середній статистичний показник за 1 рік становив 324 польоти, а середній статистичний показник за 1 місяць – 27 польотів.

3. За загальними статистичними показниками у період з вересня 2021 року по серпень 2022 року (тобто за 1 рік) притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму 4987 осіб. Середній статистичний показник за 1 місяць становить 416 осіб.

При цьому за результатами базового відстеження результативності регуляторного акта середній статистичний показник за 1 рік становив 5700 притягнутих до адміністративної відповідальності осіб, а середній статистичний показник за 1 місяць – 475 осіб.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Порівняння показників, отриманих під час базового і повторного відстеження результативності регуляторного акта, свідчить про:

суттєве зменшення кількості інформувань про проведення різних видів робіт і діяльності у межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим, – майже в 4 рази;

низький показник інформування про зліт або посадку повітряних суден поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованих прикордонних районах – 2 інформування протягом року, хоча за попередній період кількість зафіксованих польотів становила 324 (без інформування, оскільки це не було передбачено Положенням про прикордонний режим);

незначне зменшення кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму – в 1,1 рази.

Причинами такого співвідношення показників стали:

триваюча широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти України;

введення з 24 лютого 2022 року правового режиму воєнного стану в Україні, що передбачає тимчасове обмеження деяких конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб;

ведення активних бойових дій у контрольованих прикордонних районах;

тимчасова окупація російською федерацією деяких територій України, серед яких велика кількість населених пунктів, прилеглих до українсько-російського і українсько-білоруського державного кордону, а також до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю;

руйнування в результаті ракетних та артилерійських обстрілів значної кількості об’єктів Державної прикордонної служби України та знищення всієї документації тощо.

Отримані показники фактично відображають статистичні дані, зафіксовані переважно до 24 лютого 2022 року, тобто лише за 6 місяців, а тому не можуть бути співмірними з показниками, отриманими під час базового відстеження.

З огляду на зазначене, за результатами застосування норм регуляторного акта з вересня 2021 року по серпень 2022 року неможливо визначити ступінь досягнення мети регуляторного акта, оскільки збирання та підбиття підсумків статистичної інформації, використаної у базовому і повторному відстеженні результативності цього регуляторного акта, здійснювались за кардинально різних умов. Особливу увагу слід звернути на те, що показники, отримані під час повторного відстеження результативності, збирались в умовах правового режиму воєнного стану і встановлених у зв’язку з цим обмежень, а також під час ведення активних бойових дій на території, де норми регуляторного акта не могли застосовуватись.

У подальшому ступінь досягнення визначених цілей регуляторного акта буде відстежуватися під час проведення періодичних відстежень.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}