Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 „Про внесення змін до Положення про прикордонний режим”

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:17

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –

постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463

„Про внесення змін до Положення про прикордонний режим”

         Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 „Про внесення змін до Положення про прикордонний режим”.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної служби України (управління правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення у відповідність з вимогами Закону України „Про адміністративні послуги” Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, а також зменшення втручання держави в економічну діяльність суб'єктів господарювання при здійсненні ними діяльності.

Строк виконання заходів з відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним актом (липень 2014 року).

Тип відстеження – повторне.

Методи одержання результатів відстеження – збирання та аналіз статистичних даних щодо загальної кількості письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, полювання, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів в межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону у період з 10 липня 2013 року по 10 липня 2014 року.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовуєються загальна кількість письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, полювання, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів в межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону у період з 10 липня 2013 року по 10 липня 2014 року.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками у період з 10 липня 2013 року по         10 липня 2014 року органами охорони державного кордону було отримано 2360 письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, полювання, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги.

У зв’язку з ускладненням обстановки на україно-російському кордоні та проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях отримання зазначених показників у ІІ кварталі 2014 року мало ускладнений характер.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Враховуючи отримані після закінчення одного року з дня набрання чинності регуляторним актом показники його результативності, можна зробити проміжний висновок, що результатом реалізації регуляторного акта, як передбачалося, стало забезпечення приведення у відповідність з вимогами Закону України „Про адміністративні послуги” Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, а також зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності у прикордонній смузі, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Ступінь досягнення визначених цілей за результатами повторного відстеження результативності є високим. У подальшому ступінь досягнення визначених цілей буде відстежуватися під час проведення періодичних відстежень.

 

Голова Державної прикордонної

служби України                                                                                            М.М. Литвин

____  липня 2014 року

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}