Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим»

НАЗАД
17 липня 2017 08:58

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим».

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної служби України (управління правового забезпечення).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, а також зменшення втручання держави в економічну діяльність суб'єктів господарювання при здійсненні ними діяльності у прикордонній смузі.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності (липень 2017 року).

Тип відстеження – періодичне.

Методи одержання результатів відстеження – збирання та аналіз статистичних даних щодо загальної кількості письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону у період з липня 2014 року по червень 2017 року.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується загальна кількість письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону у період з липня 2014 року по червень 2017 року.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками у період з липня 2014 року по червень 2017 року (тобто протягом 3-х років) органами охорони державного кордону було отримано 3607 письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги.

Оскільки під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта як розрахунковий період використовувався період з 10 липня 2013 року по 10 липня 2014 року, тобто 1 рік, тому для проведення періодичного відстеження результативності було розраховано середній статистичний показник за 1 рік кількості письмових інформувань, отриманих органами охорони державного кордону у період з липня 2014 року по червень 2017 року, а саме – 1202.

Водночас відповідно до показників, отриманих під час проведення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта, у період з  10 липня 2013 року по 10 липня 2014 року органами охорони державного кордону було отримано 2360 письмових інформувань.

Крім того, під час проведення повторного відстеження результативності зверталась увага на ускладнений характер отримання показників у ІІ кварталі (квітень – червень) 2014 року у зв’язку з ускладненням обстановки на українсько-російському кордоні та проведенням антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

З липня 2014 року у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації і подальшим проведенням антитерористичної операції в окремих районах Донецької і Луганської областей отримання статистичних показників щодо кількості письмових інформувань про проведення відповідних робіт або діяльності на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону стало неможливим.

З огляду на зазначене прослідковується тенденція до зменшення загальної кількості письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону.

Водночас така ситуація має об’єктивні причини, оскільки на відміну від показників періодичного відстеження результативності, показники, отримані при повторному відстеженні, базуються на інформації, отриманій по всьому державному кордону України, а тому їх кількісне порівняння може мати лише умовний характер. У зв’язку з цим під час періодичного відстеження результативності було враховано не тільки кількісні показники, а й їх якісне наповнення.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення наступних періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом внесення змін до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, стало:

приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про прикордонний режим;

зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності у прикордонній смузі, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта і зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам чинного законодавства України і мають практичну реалізацію, можемо зробити висновок, що в цілому шляхом прийняття регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

Таким чином результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}