Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228

НАЗАД
23 сiчня 2020 10:54

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 740/21053.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Держприкордонслужби (управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України і прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Тип відстеження – періодичне.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для повітряного сполучення.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками з грудня 2016 року по листопад 2019 року (тобто протягом 3-х років) в пунктах пропуску через державний кордон України на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, здійснено прикордонний контроль 22 млн. 858 тис. 733 осіб або 7 млн. 619 тис. 577 осіб щороку. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав до 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира складає до 2-х хвилин). Під час проведення базового, повторного і періодичного відстежень результативності регуляторного акта в якості розрахункового періоду використовувалися періоди в 7 місяців. У зв’язку з цим для проведення періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта, використовуємо середньостатистичні показники здійснення прикордонного контролю осіб на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, за 7 місяців – 4 млн. 445 тис. осіб.

При цьому відповідно до показників, отриманих під час проведення попереднього періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта, за середньостатистичними показниками за 7 місяців, розрахованими з використанням загальних показників з грудня 2013 року по листопад 2016 року, на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, було здійснено прикордонний контроль 1 млн. 975 тис. осіб.

Таким чином, кількість осіб, щодо яких здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, порівняно із середньостатистичними показниками, отриманими з грудня 2016 року по листопад 2019 року, збільшилася в 2,25 рази. Такий же коефіцієнт збільшення показників (у 2,25 рази) отримуємо при порівнянні загальних показників за трьохрічні періоди – з грудня 2013 року по листопад 2016 року (22 млн. 858 тис. 733 особи) і з грудня 2016 року по листопад 2019 року (10 млн 157 тис. 255 осіб).

Отримані показники свідчать про сталу тенденцію збільшення кількості осіб, щодо яких було здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, що у свою чергу сприяло прискоренню та спрощенню процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення наступних періодичних відстежень. У подальшому в якості розрахункового періоду будуть використовуватись періоди в 3 роки.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта стало:

удосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України;

прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно. На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта, а також враховуючи сталу тенденцію збільшення кількості осіб, щодо яких було здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, та зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам законодавства України, можна зробити висновок, що в цілому шляхом прийняття і реалізації регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

 

Голова Державної прикордонної

служби України                                                                  Сергій ДЕЙНЕКО

«    »  січня 2020 року

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}