Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"

НАЗАД
07 червня 2019 09:28

Проект Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (Відомості Верховної Ради, 2000 р., № 40,            ст. 338; 2003 р., № 13, ст. 90, № 27, ст. 209; 2015 р., № 2-3, ст. 12; 2016 р., № 2, ст.17, № 4, ст. 44) такі зміни:

1) частини першу і другу статті 4 викласти в такій редакції:

«Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян для виконання завдань в одній або декількох сферах діяльності, визначених статтею 9 цього Закону.

Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) громадян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів, органів або підрозділів Державної прикордонної служби України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб. У населених пунктах у межах контрольованих прикордонних районів можуть створюватися громадські формування у складі не менше ніж 5 осіб.»;

2) у статті 5:

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

«1) назву, в якій відображається обрана сфера (сфери) діяльності, мету, завдання громадського формування та його юридичну адресу;»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«Положення (статут) узгоджується залежно від обраної сфери (сфер) діяльності з керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції та/або органу чи підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування.»;

3) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

«Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону подаються рішення про його створення, підтримане відповідним органом Національної поліції чи органом або підрозділом Державної  прикордонної  служби України, узгоджене з цими органами або підрозділами положення (статут), інформація про склад керівного органу, а також список членів формування.»;

4) частини другу і третю статті 8 викласти в такій редакції:

«У разі невиконання громадським формуванням протягом року основних завдань, визначених цим Законом, чи порушення ним вимог чинного законодавства щодо його діяльності за заявою суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Національної поліції, органу Державної прикордонної служби України або прокурора його діяльність може бути заборонена за рішенням суду у встановленому законом порядку.

Суд розглядає заяву суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Національної поліції, органу Державної прикордонної служби України або прокурора про заборону діяльності громадського формування і приймає відповідне рішення у термін до 30 днів з моменту надходження заяви до суду.»;

5) в абзаці шостому пункту 2 частини першої статті 9 слова «, предметів, матеріалів та іншого майна» виключити;

6) пункт 1 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:

«1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону разом з поліцейськими, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а в сільській місцевості – самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника або інших уповноважених службових осіб відповідного органу Національної поліції чи підрозділу Державної прикордонної служби України, визначених керівником органу Національної поліції чи органу Державної прикордонної служби України;»;

7)  у статті 11:

абзац перший після слів «Національної поліції,» доповнити словами «органів або»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) проведення  разом  з  прикордонниками  спостереження за особами і транспортними засобами, які перетинають державний кордон, їх в’їздом (виїздом) у пункт пропуску через державний кордон та перевірки його сигналізаційних і контролюючих засобів, огляду на маршрутах можливого руху порушників державного кордону,  місць  їх  укриття, транспортних  засобів,  місцевості, суміжної з державним кордоном та навколо пункту пропуску через державний кордон, з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;»;

8) перше речення частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

«Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону в межах території, яка визначена у положенні (статуті) громадського формування, та лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції, органах або підрозділах Державної прикордонної служби України й одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;

9) частину третю статті 15 після слів «з органами Національної поліції,» доповнити словами «органів або»;

10) частину першу статті 16 після слів «органами Національної поліції та» доповнити словами «органів або»;

11) перше речення частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

«За активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону заохочуються органами Національної поліції, органами Державної прикордонної служби України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування шляхом оголошення подяки, нагородження грамотою, відомчими заохочувальними відзнаками або видачі цінного подарунка чи грошової винагороди.»;

12) перше речення частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

«Суб’єкти державної реєстрації, відповідні територіальні органи Національної поліції, органи Державної прикордонної служби України здійснюють контроль за дотриманням громадськими формуваннями вимог положення (статуту)».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова

Верховної Ради України                                                                А. ПАРУБІЙ

Популярні розділи та сервіси