ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта

НАЗАД
04 квiтня 2016 01:19

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 10.04.2011 № 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2011 за № 989/19727 та № 990/19728

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 10.04.2011 № 220 «Про врегулювання порядку надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною  водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги та надання адміністративної послуги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.08.2011 за № 989/19727 та № 990/19728.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Держприкордонслужби (управління прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – вдосконалення законодавчого врегулювання порядку надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи,  пов'язані із зміною водного  режиму  прикордонних річок, озер та інших водойм,  відео-,  кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги і надання відповідної адміністративної послуги.

Строк виконання заходів з відстеження – з 19.08.2011 (дати набрання чинності) по 19.08.2012.

Тип відстеження – повторне.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників щодо кількості зареєстрованих запитів про надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною  водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги протягом календарного року з дня набрання чинності регуляторним актом.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовуються дані про зареєстровані в органах охорони державного кордону запити фізичних і юридичних осіб щодо надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги.

Кількісні значення показників результативності акта та їх порівняння – за загальними статистичними показниками органами охорони державного кордону було отримано запитів про надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною  водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги:

546  під час проведення базового відстеження (з 17.12.2010 по 19.08.2011, тобто з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1110, якою було внесено відповідні зміни до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, до дня набрання чинності регуляторним актом);

1101  під час проведення повторного відстеження (з 19.08.2011 по 19.08.2012).

У зв’язку з тим, що періоди базового та повторного відстежень результативності регуляторного акта різні за тривалістю, було здійснено порівняння середньомісячних значень показників.

Середньомісячне значення кількісних показників, отриманих органами охорони державного кордону, запитів під час базового відстеження (за вісім календарних місяців) становить – 68, а під час повторного – 91 запит.

Отже, за результатами порівняння значення кількісних показників, отриманих протягом календарного року з дня набрання чинності регуляторним актом, збільшились:

середньомісячне значення  кількісних показників – на 23 пункти;

середньорічне значення  кількісних показників – на 276 пунктів.     

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта протягом одного календарного року з дня набрання ним чинності шляхом встановлення чіткої процедури надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного  режиму  прикордонних річок, озер та інших водойм,  відео-,  кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги стало:

удосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147;

збільшення кількості запитів на отримання дозволу;

здійснення діяльності фізичних і юридичних осіб у прозорому нормативно-правовому полі;

легітимність ведення суб’єктами господарювання та громадянами діяльності у прикордонній смузі;

запобігання вчиненню посадовими особами органів охорони державного кордону корупційних правопорушень;

удосконалення законодавчого врегулювання питання надання адміністративної послуги.

Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення цілей регуляторного акта.

Популярні розділи та сервіси