ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Адміністрації Держприкордонслужби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції У

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:23

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 740/21053.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Держприкордонслужби України (управління прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України і прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини шостої статті 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Тип відстеження – повторне.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників прискорення та спрощення  процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для повітряного сполучення.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками з травня по листопад 2013 року в пунктах пропуску через державний кордон на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, здійснено прикордонний контроль 1 863 000 осіб. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира складає до двох хвилин).

При цьому, відповідно до показників, отриманих під час проведення базового відстеження результативності цього регуляторного акта, у період з травня по листопад 2012 року в пунктах пропуску через державний кордон на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, здійснено прикордонний контроль 168 200 осіб. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира складає до двох хвилин).

З огляду на зазначене, в результаті прийняття регуляторного акта кількість осіб, щодо яких здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, за аналогічний період 2013 року збільшилася в 11 разів (на 1 964 800 осіб), що у свою чергу сприяло прискоренню та спрощенню процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам стало:

удосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України;

прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

 Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежувати під час проведення періодичних відстежень.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}