ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за № 1833/24365

НАЗАД
09 лютого 2018 11:07

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за  № 1833/24365.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної прикордонної служби України (управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання статті 19 Закону України «Про прикордонний контроль», підпункту 8 пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 2-р, прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих туристичних або інших груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини сьомої  статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» раз на кожні три роки, починаючи із дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Тип відстеження – періодичне.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних і якісних показників прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих туристичних або інших груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для морського та автомобільного сполучення.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками з грудня 2014-го по листопад 2017 року (тобто упродовж 3 років) в пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення на підставі попередньої інформації, поданої капітанами круїзних суден і туристичними операторами, здійснено прикордонний контроль 38 круїзних суден та 192 туристичних автобусів, загалом  13 363 осіб.

Середньомісячні статистичні показники прикордонного контролю пасажирів становили 371 особу, середній час перевірки документів у одного пасажира становив 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира становить до двох хвилин).

При цьому відповідно до показників, отриманих під час проведення повторного  відстеження результативності цього регуляторного акта, у період з листопада 2013-го по листопад 2014 року (тобто упродовж одного року) в пунктах пропуску через державний кордон на підставі попередньої інформації здійснено прикордонний контроль 12 300 осіб.

Середньомісячні статистичні показники під час проведення повторного відстеження результативності становили 1025 осіб, середній час перевірки документів у одного пасажира становив 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира становив до двох хвилин).

З огляду на зазначене, прослідковується тенденція до зменшення кількості осіб, прикордонний контроль яких проводився з використанням поданої капітанами круїзних суден і туристичними операторами попередньої інформації.

Водночас така ситуація має об’єктивні причини, зокрема:

1) продовження тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, де знаходиться більшість морських портів України, до яких виконувались круїзні рейси (до незаконної анексії Автономної Республіки Крим), та закриття в них пунктів пропуску через державний кордон України;

2) закриття пунктів пропуску через державний кордон на українсько-російському кордоні на території, яка тимчасово не контролюється державною владою України;

3) суттєве зменшення в’їзного потоку протягом 2014 – 2016 рр.: за даними Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua) у 2013 р. Україну відвідали 24,7 млн іноземців, а вже в 2014 р. – лише 12,7 млн (тобто вдвічі менше), у 2015 р. – 12,4 млн, у 2016 р. – 13,3 млн іноземців. При цьому з метою туризму до України в’їжджали у 2013 р. – 232 тис. іноземців, а вже в 2014 р. – лише 17 тис. (тобто майже в 14 разів менше), в 2015 р. – 15 тис., у 2016 р. – 35 тис. іноземців. Об’єктивними причинами такої статистики серед інших можна назвати збройну агресію Російської Федерації на сході України, а також ведення нею гібридної війни проти України, що негативно вплинуло на туристичну привабливість нашої держави з боку іноземців;

4) погіршення соціально-економічного стану основного туристичного ресурсу України.

У зв’язку з наявністю зазначених об’єктивних причин кількісне порівняння показників повторного і періодичного відстежень результативності може мати лише умовний характер, тому під час періодичного відстеження результативності було враховано не тільки кількісні показники, а й їх якісне наповнення. Так, на сьогодні можна зазначити, що спостерігається сталість якісного показника – середнього часу перевірки документів у одного пасажира, що свідчить про прискорення та спрощення процедур прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення наступних періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення стало прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих туристичних або інших груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта і зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам чинного законодавства України і мають практичну реалізацію, можемо зробити висновок, що в цілому шляхом прийняття регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

Таким чином, результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно.

В.о. Голови Державної прикордонної

служби України                                                                                   О. Бляшенко                                                                   

 

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}