ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Адміністрації Держприкордонслужби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

НАЗАД
16 грудня 2016 11:38

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за  № 740/21053.

Виконавець заходів з відстеження  – Адміністрація Держприкордонслужби України (управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України і прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, що перевозяться повітряними суднами.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Тип відстеження – періодичне.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників прискорення та спрощення  процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, що перевозяться повітряними суднами.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для повітряного сполучення.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками з грудня 2013 по листопад 2016  року (тобто упродовж 3-х років) у пунктах пропуску через державний кордон на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, здійснено прикордонний контроль 10 млн. 157 тис. 355 осіб або 3 млн. 385 тис. 785 осіб щороку. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав до           20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира становить до 2-х хвилин).

Під час проведення базового і повторного відстежень результативності регуляторного акта у якості розрахункового періоду використовувалися періоди з травня по листопад 2012 року і аналогічний період 2013 року, тобто не повний рік, а 7 місяців 2012 і 2013 років.

У зв’язку з цим для проведення періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта, використовуємо статистичні показники здійснення прикордонного контролю осіб на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, за 7 місяців – 1 млн. 975 тис. осіб.

Відповідно до показників:

отриманих під час проведення базового відстеження результативності цього регуляторного акта, у період з травня по листопад 2012 року було здійснено прикордонний контроль 168 200 осіб;

отриманих під час проведення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта, у період з травня по листопад 2013 року було здійснено прикордонний контроль 1 млн. 863 тис. осіб.

 З огляду на зазначене, в результаті прийняття регуляторного акта кількість осіб, щодо яких здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, збільшилася:

у 11,7 разів – порівняно із статистичними показниками базового відстеження результативності (під час повторного відстеження результативності цей показник становив 11);

на 112 000 осіб – порівняно із статистичними показниками повторного відстеження результативності.

Отримані показники свідчать про сталу тенденцію збільшення кількості осіб, щодо яких було здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, що у свою чергу сприяло прискоренню та спрощенню процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, що перевозяться повітряними суднами.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам стало:

удосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України;

прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, що перевозяться повітряними суднами.

результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності прийнятого регуляторного акта, а також враховуючи сталу тенденцію збільшення кількості осіб, щодо яких було здійснено прикордонний контроль на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, та зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам чинного законодавства України, можемо зробити висновок, що в цілому шляхом розробки та затвердження регуляторного акта Адміністрації Державної прикордонної служби України вдалося досягти визначених цілей.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}