ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 „Про внесення змін до Положення про прикордонний режим”

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:24

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 „Про внесення змін до Положення про прикордонний режим”.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної служби України (управління правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення у відповідність з вимогами Закону України „Про адміністративні послуги” Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 (далі – Положення про прикордонний режим), а також зменшення втручання держави в економічну діяльність суб'єктів господарювання при здійсненні ними діяльності.

Строк виконання заходів з відстеження – з дня прийняття регуляторного акта протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – збирання та аналіз пропозицій і зауважень від громадськості щодо можливих шляхів вдосконалення регуляторного акта.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовуються дані (за наявності) про зауваження і пропозиції щодо регуляторного акта, які надійшли до Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України. Зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками у період 2011–2012 рр. органами охорони державного кордону було отримано таку загальну кількість запитів про надання дозволів та узгоджень, що було передбачено у попередній редакції пунктів 17 і 19 Положення про прикордонний режим:

1341 запит про надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги;

470 запитів про узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі;

70 запитів про узгодження проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі.

Регуляторним актом, результативність якого відстежується, надання органами охорони державного кордону узгоджень та дозволів на провадження певних видів діяльності у прикордонній смузі замінено на завчасне письмове інформування органів охорони державного кордону про здійснення такої діяльності у прикордонній смузі. Кількість таких інформувань буде підраховуватись протягом року після набрання чинності регуляторним актом.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта стане забезпечення приведення у відповідність з вимогами Закону України „Про адміністративні послуги” Положення про прикордонний режим, а також зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності у прикордонній смузі, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Ступінь досягнення визначених цілей можна буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Тво Голови Державної прикордонної

служби України                                                                                                          П.А. Шишолін

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}