ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2013 року № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2013 року за № 872/23404

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:25

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2013 року № 488 „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 червня за № 872/23404.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної України (управління правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення у відповідність до Закону України „Про адміністративні послуги” нормативно-правових актів Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Строк виконання заходів з відстеження – з дати державної реєстрації акта у Міністерстві юстиції України протягом чотирьох місяців з дня набрання ним чинності.

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – збирання та аналіз пропозицій і зауважень від громадськості щодо можливих шляхів вдосконалення регуляторного акта.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовуються дані (за наявності) про зауваження і пропозиції щодо регуляторного акта, які надійшли до Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України. Зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками у період 2011–2012 рр. органами охорони державного кордону було отримано:

1341 запит про надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги;

470 запитів про узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі;

70 запитів про узгодження проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі.

Порядок надання зазначених адміністративних послуг було врегульовано наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України, які визнано такими, що втратили чинність, регуляторним актом, результативність якого відстежується:

від 10 квітня 2011 року № 220 "Про врегулювання порядку надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги та надання адміністративної послуги", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2011 року за             № 989/19727;

від 10 квітня 2011 року № 221 "Про врегулювання порядку узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі та надання адміністративної послуги", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2011 року за № 991/19729;

від 27 січня 2012 року № 55 "Про врегулювання порядку узгодження проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі та надання адміністративної послуги", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за № 246/20559;

від 01 березня 2012 року № 140 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які безоплатно надаються органами Державної прикордонної служби України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 422/20735.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом визнання такими, що втратили чинність, наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України, якими визначено порядок надання адміністративних послуг органами охорони державного кордону, стане виконання вимог підпункту „г” пункту 2 частини шостої статті 20 Закону України „Про адміністративні послуги” щодо приведення у відповідність до зазначеного закону нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

Ступінь досягнення визначених цілей можна буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Тво Голови Державної прикордонної

служби України                                                                                    П.А. Шишолін

28  жовтня 2013 року

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}