ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу Адміністрації Держприкордонслужби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:24

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 № 291/506/228 «Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 740/21053.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Держприкордонслужби України (управління прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України і прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” після набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників прискорення та спрощення  процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для повітряного сполучення.

Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України. За результатами розгляду пропозицій і зауважень не надійшло.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками, з травня по грудень 2012 року у пунктах пропуску через державний кордон на підставі попередньої інформації, поданої авіаперевізниками, здійснено прикордонний контроль 168 200 осіб. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів, час оформлення одного пасажира складає до двох хвилин).

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам стане:

удосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог частини четвертої статті 70 Повітряного кодексу України;

прискорення та спрощення процедур прикордонного і митного оформлення пасажирів, імпортних та транзитних вантажів, які перевозяться повітряними суднами.

 Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}