ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України „Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропус

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:23

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України „Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення” від 10.10.2013 № 969/787, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за № 1833/24365.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Держприкордонслужби України (управління прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання статті 19 Закону України „Про прикордонний контроль”, підпункту 3 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 399, підпункту 8 пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 року № 2–р.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” після набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта (у випадку, якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані).

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників прискорення та спрощення  процедур прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для морського та автомобільного сполучення.

Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України. За результатами розгляду пропозицій і зауважень не надійшло.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками з червня по вересень 2013 року в пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення на підставі попередньої інформації про пасажирів та членів екіпажу, наданої капітанами круїзних суден або морськими агентами, здійснено прикордонний контроль 8 200 осіб. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира складає до двох хвилин).

При цьому з серпня по листопад 2013 року в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення на підставі попередньої інформації про автомобільний транспортний засіб та пасажирів, наданої туристичними операторами (туристичними агентами), іншими юридичними чи фізичними особами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень організованих груп, здійснено прикордонний контроль 20 200 осіб. Середній час перевірки документів у одного пасажира склав 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира складає до двох хвилин).

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення стане:

удосконалення основних організаційних та правових засад реалізації вимог статті 19 Закону України „Про прикордонний контроль”, підпункту 3 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року   № 399, підпункту 8 пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 року № 2–р;

прискорення та спрощення процедур прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

 Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}