Телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
Стислі критерії оцінки етапів відбору
08/05/18 - 09:21
  1. тестування на рівень розвитку загальних здібностей: здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Питання тесту розподілено на 3 шкали − вербальне мислення, абстрактно-логічне мислення, математичне мислення із трьома рівнями складності в кожній − простий, середній та складний. Кожне питання містить текст запитання та 4 варіанти відповіді, з яких лише одна є правильною. Деякі питання можуть містити зображення у форматі JPEG. Одне тестування складається з 60 питань, по 20 в кожній шкалі (10 простих, 7 середніх, 3 складних). Тест триває 45 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал, за неправильну відповідь віднімається 0,25 бала, за пропущене питання − 0 балів. Для проходження етапу необхідно набрати: діючим військовослужбовцям Держприкордонслужби – 40 балів, представникам інших військових формувань і правоохоронних органів та тим, що перебувають в запасі – 50 балів;
  2. психологічне тестування: проводиться відповідним спеціалістом із застосуванням окремої методики. За результатами тестування приймається одне з двох рішень: «придатний» або «непридатний»;
  3. військово-лікарська комісія: проводиться на базі лікувальних закладів Державної прикордонної служби України. Для допуску до проходження військово-лікарської комісії кандидат повинен надати повний перелік документів. За результатами приймається одне з двох рішень: «придатний до військової служби» або «непридатний до військової служби»;
  4. поліграфологічне дослідження: проводиться відповідним спеціалістом із застосуванням окремої методики. За результатами тестування приймається одне з двох рішень: «рекомендований» або «не рекомендований». Результат враховується комісією при проведенні співбесіди та прийнятті остаточного рішення щодо можливості прийняття на військову службу до підрозділів внутрішньої та власної безпеки;
  5. кваліфікаційна співбесіда: Кваліфікаційну співбесіду проводить комісія у складі 5 осіб. Кожен із членів комісії оцінює в сукупності всі відповіді на поставлені запитання за шкалою від 0 до 15 балів. Кандидату зараховується цей етап, якщо він отримає від 35 (45) до 75 балів. Результати співбесіди заносяться до електронної системи та є частиною загального рейтингу кандидата.

За результатами проходження всіх етапів відбору кваліфікаційна комісія приймає одне із таких рішень:

  1. рекомендований для проходження військової служби в Державній прикордонній службі України та/або на зайняття вакантної посади;
  2. не рекомендований для проходження військової служби в Державній прикордонній службі України та/або на зайняття вакантної посади.

Складання рейтингу кандидатів та оформлення результатів відбору

Бали, отримані кандидатом за результатами проходження окремих оцінюваних етапів відбору, додаються. В разі отримання кандидатами однакової кількості балів вирішальною для прийняття рішення є кількість балів, отриманих за результатами кваліфікаційної співбесіди, а потім враховується кількість балів, отриманих за тест із визначення загальних здібностей. Якщо кандидати набрали рівну кількість балів за всіма етапами відбору, остаточне рішення приймає Голова комісії.

Кандидати автоматично розміщуються в рейтингу відповідно до загальної суми отриманих ними балів. 

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню